Aegisub/po/pl.po

5733 lines
137 KiB
Plaintext

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Aegisub\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-04 01:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-18 19:24+0100\n"
"Last-Translator: Invi <adii__17@o2.pl>\n"
"Language-Team: Invi <adii__17@o2.pl>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"
#: ass_style.cpp:575
msgid "ANSI"
msgstr "ANSI"
#: ass_style.cpp:576
#: dialog_options.cpp:602
msgid "Default"
msgstr "Domyślny"
#: ass_style.cpp:577
msgid "Symbol"
msgstr "Symbol"
#: ass_style.cpp:578
msgid "Mac"
msgstr "Mac"
#: ass_style.cpp:579
msgid "Shift_JIS"
msgstr "Shift_JIS"
#: ass_style.cpp:580
msgid "Hangeul"
msgstr "Koreański"
#: ass_style.cpp:581
msgid "Johab"
msgstr "Johab"
#: ass_style.cpp:582
msgid "GB2312"
msgstr "Chiński GB2312"
#: ass_style.cpp:583
msgid "Chinese BIG5"
msgstr "Chiński BIG5"
#: ass_style.cpp:584
msgid "Greek"
msgstr "Grecki"
#: ass_style.cpp:585
msgid "Turkish"
msgstr "Turecki"
#: ass_style.cpp:586
msgid "Vietnamese"
msgstr "Wietnamski"
#: ass_style.cpp:587
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrajski"
#: ass_style.cpp:588
msgid "Arabic"
msgstr "Arabski"
#: ass_style.cpp:589
msgid "Baltic"
msgstr "Języki Bałtyckie"
#: ass_style.cpp:590
msgid "Russian"
msgstr "Rosyjski"
#: ass_style.cpp:591
msgid "Thai"
msgstr "Tajski"
#: ass_style.cpp:592
msgid "East European"
msgstr "Wschodnioeuropejski"
#: ass_style.cpp:593
msgid "OEM"
msgstr "OEM"
#: audio_box.cpp:68
msgid "Seek bar"
msgstr "Pasek przewijania"
#: audio_box.cpp:86
msgid "Horizontal zoom"
msgstr "Powiększenie poziome"
#: audio_box.cpp:89
msgid "Vertical zoom"
msgstr "Powiększenie pionowe"
#: audio_box.cpp:92
msgid "Audio Volume"
msgstr "Głośność audio"
#: audio_box.cpp:99
msgid "Link vertical zoom and volume sliders"
msgstr "Połącz suwaki powiększenia pionowego i głośność"
#: audio_box.cpp:126
msgid "Previous line or syllable (%KEY%/%KEY%)"
msgstr "Poprzednia linia/sylaba (%KEY%/%KEY%)"
#: audio_box.cpp:129
msgid "Next line/syllable (%KEY%/%KEY%)"
msgstr "Następna linia/sylaba (%KEY%/%KEY%)"
#: audio_box.cpp:132
msgid "Play selection (%KEY%/%KEY%)"
msgstr "Odtwórz zaznaczenie (%KEY%/%KEY%)"
#: audio_box.cpp:135
msgid "Play current line (%KEY%)"
msgstr "Odtwórz bieżącą linię (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:138
msgid "Stop (%KEY%)"
msgstr "Zatrzymaj (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:142
msgid "Play 500 ms before selection (%KEY%)"
msgstr "Odtwórz 500 ms przed zaznaczeniem (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:145
msgid "Play 500 ms after selection (%KEY%)"
msgstr "Odtwórz 500 ms po zaznaczeniu (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:148
msgid "Play first 500ms of selection (%KEY%)"
msgstr "Odtwórz pierwsze 500 ms zaznaczenia (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:151
msgid "Play last 500ms of selection (%KEY%)"
msgstr "Odtwórz ostatnie 500 ms zaznaczenia (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:154
msgid "Play from selection start to end of file (%KEY%)"
msgstr "Odtwórz od początku zaznaczenia do końca pliku (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:158
msgid "Add lead in (%KEY%)"
msgstr "Dodaj zakres przed (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:161
msgid "Add lead out (%KEY%)"
msgstr "Dodaj zakres za (%KEY%)"
#: audio_box.cpp:165
msgid "Commit changes (%KEY%/%KEY%)"
msgstr "Zatwierdź zmiany (%KEY%/%KEY%)"
#: audio_box.cpp:168
msgid "Go to selection"
msgstr "Idź do zaznaczenia"
#: audio_box.cpp:172
msgid "Automatically commit all changes"
msgstr "Automatycznie zatwierdź wszystkie zmiany"
#: audio_box.cpp:176
msgid "Auto goes to next line on commit"
msgstr "Automatycznie przechodzi do następnej linii przy zatwierdzeniu"
#: audio_box.cpp:180
msgid "Auto scrolls audio display to selected line"
msgstr "Automatycznie przewiń podgląd na wybraną linię"
#: audio_box.cpp:184
msgid "Spectrum analyzer mode"
msgstr "Tryb analizy widma"
#: audio_box.cpp:188
msgid "Enable Medusa-Style Timing Shortcuts"
msgstr "Włącz skróty timingowania w stylu Medusy"
#: audio_box.cpp:199
msgid "Karaoke"
msgstr "Karaoke"
#: audio_box.cpp:200
msgid "Toggle karaoke mode"
msgstr "Przełącznik trybu karaoke"
#: audio_box.cpp:551
msgid "Cancel Split"
msgstr "Anuluj podział"
#: audio_box.cpp:552
msgid "Discard all splits and leave split-mode"
msgstr "Porzuca wszystkie podziały i opuszcza tryb dzielenia"
#: audio_box.cpp:553
msgid "Accept Split"
msgstr "Podziel"
#: audio_box.cpp:554
msgid "Commit splits and leave split-mode"
msgstr "Zatwierdza podziały i opuszcza tryb dzielenia"
#: audio_box.cpp:556
msgid "Join"
msgstr "Połącz"
#: audio_box.cpp:557
msgid "Join selected syllables"
msgstr "Łączy wybrane sylaby"
#: audio_box.cpp:558
msgid "Split"
msgstr "Podziel"
#: audio_box.cpp:559
msgid "Enter split-mode"
msgstr "Włącza tryb dzielenia"
#: audio_display.cpp:2294
#: audio_display.cpp:2349
msgid "Do you want to commit your changes? If you choose No, they will be discarded."
msgstr "Czy chcesz zatwierdzić zmiany? Jeśli wybierzesz Nie, zostaną on utracone."
#: audio_display.cpp:2294
#: audio_display.cpp:2349
msgid "Commit?"
msgstr "Zatwierdzić?"
#: audio_karaoke.cpp:811
msgid "Karaoke tag"
msgstr "Tag karaoke"
#: audio_karaoke.cpp:815
msgid "Change karaoke tag to \\k"
msgstr "Zmienia tag karaoke na \\k"
#: audio_karaoke.cpp:816
msgid "Change karaoke tag to \\kf"
msgstr "Zmienia tag karaoke na \\kf"
#: audio_karaoke.cpp:817
msgid "Change karaoke tag to \\ko"
msgstr "Zmienia tag karaoke na \\ko"
#: audio_provider_ram.cpp:90
msgid "Load audio"
msgstr "Załaduj audio"
#: audio_provider_ram.cpp:90
msgid "Reading into RAM"
msgstr "Wczytywanie do pamięci"
#: auto4_base.cpp:401
#: dialog_kanji_timer.cpp:737
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: auto4_base.cpp:403
msgid "Script completed"
msgstr "Skrypt wykonany"
#: auto4_base.cpp:755
#, c-format
msgid "An Automation script failed to load. File name: '%s', error reported:"
msgstr "Plik automatyzacji się nie załadował. Plik: '%s', zgłoszony błąd:"
#: auto4_base.cpp:768
#, c-format
msgid "The file was not recognised as an Automation script: %s"
msgstr "Plik nie został rozpoznany jako skrypt automatyzacji: %s"
#: auto4_base.cpp:804
msgid "File was not recognized as a script"
msgstr "Plik nie został rozpoznany jako skrypt"
#: auto4_perl.cpp:111
msgid "Not enough parameters for Aegisub::text_extents()"
msgstr "Za mało parametrów dla Aegisub::text_extents()"
#: auto4_perl.cpp:315
msgid "Tried to register PerlConsole, but support for it was disabled in this version."
msgstr "Próbowano zarejestrować PerlConsole*, ale wsparcie dla niej zostało wyłączone w tej wersji."
#: auto4_perl.cpp:383
msgid "Fatal error: "
msgstr "Błąd krytyczny:"
#: auto4_perl.cpp:385
msgid "Error: "
msgstr "Błąd:"
#: auto4_perl.cpp:387
msgid "Warning: "
msgstr "Ostrzeżenie:"
#: auto4_perl.cpp:389
msgid "Hint: "
msgstr "Wskazówka:"
#: auto4_perl.cpp:391
msgid "Debug: "
msgstr "Debug: "
#: auto4_perl.cpp:393
msgid "Trace: "
msgstr "Ślad*:"
#: auto4_perl_dialogs.cpp:60
msgid "Executing "
msgstr "Wykonywanie"
#: auto4_perl_script.cpp:99
msgid "Perl script"
msgstr "Skrypt Perl"
#: auto4_perl_script.cpp:188
msgid "Unable to add the automation include path(s) to @INC: the script's code may not compile or execute properly."
msgstr "Nie można dodać ścieżki(ek) inculde automatyzacji do @INC: kod skryptu może się nie skompilować lub wykonać popranie."
#: auto4_perl_script.cpp:229
#, c-format
msgid "Reloading %s because the file on disk (%s) changed."
msgstr "Przeładowywanie %s ponieważ plik na dysku (%s) został zmieniony."
#: auto4_perl_script.cpp:451
msgid "Saving changes"
msgstr "Zapisywanie zmian"
#: base_grid.cpp:434
msgid "#"
msgstr "#"
#: base_grid.cpp:435
msgid "L"
msgstr "W"
#: base_grid.cpp:436
#: subs_grid.cpp:120
msgid "Start"
msgstr "Start"
#: base_grid.cpp:437
#: subs_grid.cpp:121
msgid "End"
msgstr "Koniec"
#: base_grid.cpp:438
#: dialog_options.cpp:213
#: dialog_options.cpp:284
#: dialog_options.cpp:470
#: dialog_paste_over.cpp:68
#: dialog_search_replace.cpp:96
#: dialog_selection.cpp:78
#: subs_grid.cpp:122
msgid "Style"
msgstr "Styl"
#: base_grid.cpp:439
#: dialog_paste_over.cpp:69
#: dialog_search_replace.cpp:97
#: dialog_selection.cpp:79
#: subs_edit_box.cpp:90
#: subs_grid.cpp:123
msgid "Actor"
msgstr "Aktor"
#: base_grid.cpp:440
#: dialog_paste_over.cpp:79
#: dialog_search_replace.cpp:98
#: dialog_selection.cpp:80
#: subs_edit_box.cpp:93
#: subs_grid.cpp:124
msgid "Effect"
msgstr "Efekt"
#: base_grid.cpp:441
#: dialog_style_editor.cpp:248
#: subs_grid.cpp:125
msgid "Left"
msgstr "Lewy"
#: base_grid.cpp:442
#: dialog_style_editor.cpp:248
#: subs_grid.cpp:126
msgid "Right"
msgstr "Prawy"
#: base_grid.cpp:443
#: dialog_style_editor.cpp:248
#: subs_grid.cpp:127
msgid "Vert"
msgstr "Pion"
#: base_grid.cpp:444
#: dialog_kanji_timer.cpp:707
#: dialog_paste_over.cpp:80
#: dialog_paste_over.cpp:92
#: dialog_search_replace.cpp:95
#: dialog_selection.cpp:77
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: browse_button.cpp:52
msgid "Browse..."
msgstr "Przeglądaj..."
#: browse_button.cpp:75
msgid "Please choose the folder:"
msgstr "Wybierz folder:"
#: charset_detect.cpp:128
msgid ""
"Aegisub could not narrow down the character set to a single one.\n"
"Please pick one below:"
msgstr ""
"Aegisub nie mógł sprecyzować kodowania znaków.\n"
"Wybierz jeden z poniższych:"
#: charset_detect.cpp:128
msgid "Choose character set"
msgstr "Wybierz kodowanie znaków"
#: dialog_about.cpp:53
#: frame_main.cpp:527
msgid "About Aegisub"
msgstr "O Aegisub"
#: dialog_about.cpp:114
msgid "Translated into LANGUAGE by PERSON\n"
msgstr "Tłumaczenie na j. polski: Invi\n"
#: dialog_about.cpp:152
msgid ""
"\n"
"See the help file for full credits.\n"
msgstr ""
"\n"
"Pełna lista w pliku pomocy.\n"
#: dialog_about.cpp:153
#, c-format
msgid "Built by %s on %s."
msgstr "Skompilowany przez %s, %s."
#: dialog_associations.cpp:349
msgid "Associate file types"
msgstr "Skojarz typy plików"
#: dialog_associations.cpp:376
msgid ""
"Aegisub can take over the following file types.\n"
"\n"
"If you want Aegisub to no longer be associated with a file type, you must tell another program to take over the file type."
msgstr ""
"Aegisub może przejąć następujące typy plików.\n"
"\n"
"jeśli chcesz, żeby Aegisub nie był już dłużej skojarzony z danym typem pliku, musisz kazać innemu programowi przejąć ten typ pliku."
#: dialog_associations.cpp:378
msgid ""
"Aegisub is already associated with all supported file types.\n"
"\n"
"If you want Aegisub to no longer be associated with a file type, you must tell another program to take over the file type."
msgstr ""
"Aegisub jest już skojarzony ze wszystkimi wspieranymi typami plików.\n"
"\n"
"jeśli chcesz, żeby Aegisub nie był już dłużej skojarzony z danym typem pliku, musisz kazać innemu programowi przejąć ten typ pliku."
#: dialog_associations.cpp:475
msgid "Aegisub"
msgstr "Aegisub"
#: dialog_associations.cpp:476
msgid "Make Aegisub default editor for subtitles?"
msgstr "Ustawić Aegisub jako domyślny edytor dla napisów?"
#: dialog_associations.cpp:477
msgid "Aegisub is not your default editor for subtitle files. Do you want to make Aegisub your default editor for subtitle files?"
msgstr "Aegisub nie jest twoim domyślnym edytorem dla plików napisów. Czy chcesz ustawić Aegisub jako domyślny edytor dla plików napisów?"
#: dialog_associations.cpp:478
msgid "Always perform this check when Aegisub starts"
msgstr "Zawsze sprawdzaj przy starcie Aegisuba"
#: dialog_associations.cpp:533
msgid "&Yes"
msgstr "&TAK"
#: dialog_associations.cpp:534
msgid "&No"
msgstr "&NIE"
#: dialog_attachments.cpp:58
msgid "Attachment List"
msgstr "Lista załączników"
#: dialog_attachments.cpp:68
msgid "E&xtract"
msgstr "&Wyodrębnij"
#: dialog_attachments.cpp:69
msgid "&Delete"
msgstr "&Usuń"
#: dialog_attachments.cpp:75
msgid "Attach &Font"
msgstr "Załącz &czcionkę"
#: dialog_attachments.cpp:76
msgid "Attach &Graphics"
msgstr "Załącz &grafikę"
#: dialog_attachments.cpp:80
#: dialog_automation.cpp:69
#: dialog_version_check.cpp:502
msgid "&Close"
msgstr "&Zamknij"
#: dialog_attachments.cpp:99
msgid "Attachment name"
msgstr "Nazwa załącznika"
#: dialog_attachments.cpp:100
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: dialog_attachments.cpp:101
msgid "Group"
msgstr "Rodzaj"
#: dialog_attachments.cpp:194
#: dialog_attachments.cpp:229
msgid "Choose file to be attached"
msgstr "Wybierz pliki do załączenia"
#: dialog_attachments.cpp:215
msgid "attach font file"
msgstr "załącz plik czcionki"
#: dialog_attachments.cpp:250
msgid "attach graphics file"
msgstr "załącz plik graficzny"
#: dialog_attachments.cpp:269
msgid "Select the path to save the files to:"
msgstr "Wybierz ścieżkę do zapisania plików:"
#: dialog_attachments.cpp:273
msgid "Select the path to save the file to:"
msgstr "Wybierz ścieżkę do zapisania pliku:"
#: dialog_attachments.cpp:300
msgid "remove attachment"
msgstr "usuń załącznik"
#: dialog_automation.cpp:54
msgid "Automation Manager"
msgstr "Menedżer Automatyzacji"
#: dialog_automation.cpp:64
msgid "&Add"
msgstr "&Dodaj"
#: dialog_automation.cpp:65
msgid "&Remove"
msgstr "&Usuń"
#: dialog_automation.cpp:66
msgid "Re&load"
msgstr "&Przeładuj"
#: dialog_automation.cpp:67
msgid "Show &Info"
msgstr "Pokaż &informacje"
#: dialog_automation.cpp:68
msgid "Re&scan Autoload Dir"
msgstr "Przeszukaj ścieżkę auto-ładowania"
#: dialog_automation.cpp:73
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: dialog_automation.cpp:74
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
#: dialog_automation.cpp:75
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: dialog_automation.cpp:210
msgid "Add Automation script"
msgstr "Dodaj skrypt automatyzacji"
#: dialog_automation.cpp:281
#, c-format
msgid ""
"Total scripts loaded: %d\n"
"Global scripts loaded: %d\n"
"Local scripts loaded: %d\n"
"\n"
msgstr ""
"Łącznie załadowanych skryptów: %d\n"
"Globalnie załadowanych skryptów: %d\n"
"Lokalnie załadowanych skryptów: %d\n"
"\n"
#: dialog_automation.cpp:286
msgid "Scripting engines installed:\n"
msgstr "Zainstalowane silniki skryptów:\n"
#: dialog_automation.cpp:293
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Script info:\n"
"Name: %s\n"
"Description: %s\n"
"Author: %s\n"
"Version: %s\n"
"Full path: %s\n"
"State: %s\n"
"\n"
"Features provided by script:\n"
msgstr ""
"\n"
"Informacje o skrypcie:\n"
"Nazwa: %s\n"
"Opis: %s\n"
"Autor: %s\n"
"Wersja: %s\n"
"Pełna ścieżka: %s\n"
"Stan: %s\n"
"\n"
"Dodatkowe elementy dostarczone przez skrypt:\n"
#: dialog_automation.cpp:299
msgid "Correctly loaded"
msgstr "Załadowany poprawnie"
#: dialog_automation.cpp:299
msgid "Failed to load"
msgstr "Ładowanie nie powiodło się"
#: dialog_automation.cpp:303
msgid " Macro: "
msgstr " Makro: "
#: dialog_automation.cpp:305
msgid " Export filter: "
msgstr " Filtr eksportu: "
#: dialog_automation.cpp:307
msgid " Subtitle format handler: "
msgstr " Obsługa formatów napisów: "
#: dialog_automation.cpp:315
msgid "Automation Script Info"
msgstr "Informacje o skrypcie automatyzacji"
#: dialog_colorpicker.cpp:471
msgid "Select Color"
msgstr "Wybierz kolor"
#: dialog_colorpicker.cpp:544
msgid "Color spectrum"
msgstr "Przestrzeń barw"
#: dialog_colorpicker.cpp:547
msgid "RGB/R"
msgstr "RGB/R"
#: dialog_colorpicker.cpp:547
msgid "RGB/G"
msgstr "RGB/G"
#: dialog_colorpicker.cpp:547
msgid "RGB/B"
msgstr "RGB/B"
#: dialog_colorpicker.cpp:547
msgid "HSL/L"
msgstr "HSL/L"
#: dialog_colorpicker.cpp:547
msgid "HSV/H"
msgstr "HSV/H"
#: dialog_colorpicker.cpp:553
msgid "RGB color"
msgstr "Kolory RGB"
#: dialog_colorpicker.cpp:558
msgid "HSL color"
msgstr "Kolory HSL"
#: dialog_colorpicker.cpp:563
msgid "HSV color"
msgstr "Kolory HSV"
#: dialog_colorpicker.cpp:583
msgid "Spectrum mode:"
msgstr "Tryb widma"
#: dialog_colorpicker.cpp:595
msgid "Red:"
msgstr "Czerw.:"
#: dialog_colorpicker.cpp:597
msgid "Green:"
msgstr "Zielony:"
#: dialog_colorpicker.cpp:599
msgid "Blue:"
msgstr "Niebieski:"
#: dialog_colorpicker.cpp:614
#: dialog_colorpicker.cpp:624
msgid "Hue:"
msgstr "Barwa:"
#: dialog_colorpicker.cpp:616
#: dialog_colorpicker.cpp:626
msgid "Sat.:"
msgstr "Nasyc.:"
#: dialog_colorpicker.cpp:618
msgid "Lum.:"
msgstr "Jasność:"
#: dialog_colorpicker.cpp:628
msgid "Value:"
msgstr "Moc:"
#: dialog_colorpicker.cpp:653
msgid "Color Picker"
msgstr "Wybór koloru"
#: dialog_detached_video.cpp:76
#, c-format
msgid "Video: %s"
msgstr "Wideo: %s"
#: dialog_dummy_video.cpp:122
msgid "Dummy video options"
msgstr "Opcje atrapy wideo"
#: dialog_dummy_video.cpp:130
msgid "Checkerboard pattern"
msgstr "Wzór szachownicy"
#: dialog_dummy_video.cpp:138
msgid "Video resolution:"
msgstr "Rozdzielczość wideo:"
#: dialog_dummy_video.cpp:146
msgid "Color:"
msgstr "Kolor:"
#: dialog_dummy_video.cpp:150
msgid "Frame rate (fps):"
msgstr "Frame rate (fps):"
#: dialog_dummy_video.cpp:152
msgid "Duration (frames):"
msgstr "Długość (klatki)"
#: dialog_dummy_video.cpp:257
#, c-format
msgid "Resulting duration: %d:%02d:%02d.%03d"
msgstr "Długość końcowa: %d:%02d:%02d.%03d"
#: dialog_dummy_video.cpp:263
msgid "Invalid fps or length value"
msgstr "Błędny fps lub wartość długości"
#: dialog_export.cpp:56
msgid "Export"
msgstr "Eksportuj"
#: dialog_export.cpp:59
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
#: dialog_export.cpp:90
msgid "Move up"
msgstr "Przesuń w górę"
#: dialog_export.cpp:91
msgid "Move down"
msgstr "Przesuń w dół"
#: dialog_export.cpp:92
msgid "Select all"
msgstr "Zaznacz wszystko"
#: dialog_export.cpp:93
msgid "Select none"
msgstr "Nic nie zaznaczaj"
#: dialog_export.cpp:99
msgid "Text encoding:"
msgstr "Kodowanie tekstu:"
#: dialog_export.cpp:116
msgid "Export..."
msgstr "Eksport..."
#: dialog_export.cpp:192
msgid "Export subtitles file"
msgstr "Eksportuje pliku napisów"
#: dialog_fonts_collector.cpp:80
#: frame_main.cpp:255
msgid "Fonts Collector"
msgstr "Kolekcjoner czcionek"
#: dialog_fonts_collector.cpp:96
msgid "&Browse..."
msgstr "&Przeglądaj"
#: dialog_fonts_collector.cpp:98
#: dialog_fonts_collector.cpp:309
msgid ""
"Choose the folder where the fonts will be collected to.\n"
"It will be created if it doesn't exist."
msgstr ""
"Wybierz folder, w którym będą zbierane czcionki.\n"
"Jeśli nie istnieje, zostanie utworzony."
#: dialog_fonts_collector.cpp:101
msgid "Destination"
msgstr "Folder docelowy"
#: dialog_fonts_collector.cpp:107
msgid "Check fonts for availability"
msgstr "Sprawdź dostępność czcionek"
#: dialog_fonts_collector.cpp:108
msgid "Copy fonts to folder"
msgstr "Kopiuj czcionki do folderu"
#: dialog_fonts_collector.cpp:109
msgid "Copy fonts to zipped archive"
msgstr "Kopiuj czcionki do archiwum zip"
#: dialog_fonts_collector.cpp:110
msgid "Attach fonts to current subtitles"
msgstr "Załącz czcionki do bieżących napisów"
#: dialog_fonts_collector.cpp:112
msgid "DEBUG: Verify all fonts in system"
msgstr "DEBUG: Sprawdź wszystkie czcionki w systemie"
#: dialog_fonts_collector.cpp:127
msgid "Log"
msgstr "Log"
#: dialog_fonts_collector.cpp:131
msgid "&Start!"
msgstr "&Strat!"
#: dialog_fonts_collector.cpp:195
msgid "Invalid destination."
msgstr "Błędne miejsce docelowe."
#: dialog_fonts_collector.cpp:195
#: dialog_fonts_collector.cpp:204
#: dialog_fonts_collector.cpp:213
#: dialog_kanji_timer.cpp:820
#: dialog_kanji_timer.cpp:822
#: dialog_kanji_timer.cpp:865
#: dialog_options.cpp:238
#: dialog_resample.cpp:217
#: dialog_resample.cpp:221
#: options.cpp:467
#: subs_grid.cpp:686
#: subs_grid.cpp:690
#: subs_grid.cpp:736
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: dialog_fonts_collector.cpp:204
msgid "Could not create destination folder."
msgstr "Nie można było utworzyć folderu docelowego."
#: dialog_fonts_collector.cpp:213
msgid "Invalid path for .zip file."
msgstr "Błędna ścieżka do pliku .zip."
#: dialog_fonts_collector.cpp:259
msgid "Select archive file name"
msgstr "Wybierz nazwę archiwum"
#: dialog_fonts_collector.cpp:259
msgid "Zip Archives (*.zip)|*.zip"
msgstr "Archiwa zip (*.zip)|*.zip"
#: dialog_fonts_collector.cpp:267
msgid "Select folder to save fonts on"
msgstr "Wybierz folder do zapisania czcionek"
#: dialog_fonts_collector.cpp:323
msgid ""
"Enter the name of the destination zip file to collect the fonts to.\n"
"If a folder is entered, a default name will be used."
msgstr ""
"Wprowadź nazwę pliku zip, do którego zostaną zebrane czcionki.\n"
" Jeśli wprowadzony zostanie folder, zostanie użyta domyślna nazwa."
#: dialog_fonts_collector.cpp:393
msgid "Invalid destination directory."
msgstr "Błędny folder docelowy."
#: dialog_fonts_collector.cpp:406
msgid "Collecting font data from system. This might take a while, depending on the number of fonts installed. Results are cached and subsequent executions will be faster...\n"
msgstr "Zbieranie informacji o czcionkach z systemu. To może trochę potrwać w zależności od liczby zainstalowanych czcionek. Wyniki są zapamiętywane dzięki czemu następnym razem polecenie zostanie wykonane szybciej...\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:408
msgid "Done collecting font data."
msgstr "Ukończono zbieranie informacji o czcionkach."
#: dialog_fonts_collector.cpp:409
msgid "Scanning file for fonts..."
msgstr "Szukanie czcionek w pliku"
#: dialog_fonts_collector.cpp:442
msgid "Done."
msgstr "Zrobione."
#: dialog_fonts_collector.cpp:444
msgid "Checking fonts...\n"
msgstr "Sprawdzanie czcionek...\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:445
msgid "Copying fonts to folder...\n"
msgstr "Kopiowanie czcionek do folderu...\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:446
msgid "Copying fonts to archive...\n"
msgstr "Kopiowanie czcionek do archiwum...\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:447
msgid "Attaching fonts to file...\n"
msgstr "Załączanie czcionek do pliku...\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:463
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Finished writing to %s.\n"
msgstr ""
"\n"
"Skończono zapisywanie do %s.\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:469
msgid "Done. All fonts found."
msgstr "Skończone. Znaleziono wszystkie czcionki."
#: dialog_fonts_collector.cpp:472
msgid "Done. All fonts copied."
msgstr "Skończone. Skopiowano wszystkie czcionki."
#: dialog_fonts_collector.cpp:477
msgid "font attachment"
msgstr "załączone czcionki"
#: dialog_fonts_collector.cpp:484
msgid "Done. Some fonts could not be found."
msgstr "Skończone. Nie znaleziono pewnych czcionek."
#: dialog_fonts_collector.cpp:485
msgid "Done. Some fonts could not be copied."
msgstr "Skończone. Nie skopiowano pewnych czcionek. "
#: dialog_fonts_collector.cpp:505
msgid "Not found.\n"
msgstr "Nie znaleziono. \n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:511
msgid "Found.\n"
msgstr "Znaleziono.\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:526
#, c-format
msgid "* Copied %s.\n"
msgstr "* Skopiowano %s.\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:530
#, c-format
msgid "* %s already exists on destination.\n"
msgstr "* %s już istnieje w miejscu docelowym.\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:533
#, c-format
msgid "* Failed to copy %s.\n"
msgstr "* Nie powiodło się kopiowanie %s.\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:606
#, c-format
msgid "\"%s\" found on style \"%s\".\n"
msgstr "\"%s\" znaleziono w stylu \"%s\".\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:607
#, c-format
msgid "\"%s\" found on dialogue line \"%d\".\n"
msgstr "\"%s\" znaleziono w linii dialogowej \"%d\".\n"
#: dialog_fonts_collector.cpp:608
#, c-format
msgid "\"%s\" found.\n"
msgstr "\"%s\" znaleziono.\n"
#: dialog_jumpto.cpp:63
msgid "Jump to"
msgstr "Skocz do"
#: dialog_jumpto.cpp:75
msgid "Frame: "
msgstr "Klatka:"
#: dialog_jumpto.cpp:76
#: dialog_shift_times.cpp:78
msgid "Time: "
msgstr "Czas:"
#: dialog_kanji_timer.cpp:59
msgid "Source: "
msgstr "Źródło:"
#: dialog_kanji_timer.cpp:60
msgid "Dest: "
msgstr "Cel:"
#: dialog_kanji_timer.cpp:695
msgid "Kanji timing"
msgstr "Timing Kanji "
#: dialog_kanji_timer.cpp:708
msgid "Styles"
msgstr "Style"
#: dialog_kanji_timer.cpp:710
msgid "Shortcut Keys"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: dialog_kanji_timer.cpp:711
msgid "Commands"
msgstr "Komendy"
#: dialog_kanji_timer.cpp:719
msgid "Attempt to interpolate kanji."
msgstr "Spróbuj wstawić kanji."
#: dialog_kanji_timer.cpp:723
msgid "Source Style"
msgstr "Styl źródłowy"
#: dialog_kanji_timer.cpp:725
msgid "Dest Style"
msgstr "Styl docelowy"
#: dialog_kanji_timer.cpp:727
msgid ""
"When the destination textbox has focus, use the following keys:\n"
"\n"
"Right Arrow: Increase dest. selection length\n"
"Left Arrow: Decrease dest. selection length\n"
"Up Arrow: Increase source selection length\n"
"Down Arrow: Decrease source selection length\n"
"Enter: Link, accept line when done\n"
"Backspace: Unlink last"
msgstr ""
"Gdy tekst w źródłowym polu jest zaznaczony, użyj klawiszy:\n"
"\n"
"Strzałka w prawo: zwiększa długość zaznaczenia celu\n"
"Strzałka w lewo: zmniejsza długość zaznaczenia celu\n"
"Strzałka w górę: zwiększa długość zaznaczenia źródła\n"
"Strzałka w dół: zmniejsza długość zaznaczenia źródła\n"
"Enter: Złącz, zatwierdza linie po skończeniu\n"
"Backspace: Rozłącz ostatnie"
#: dialog_kanji_timer.cpp:730
msgid "Start!"
msgstr "Strat!"
#: dialog_kanji_timer.cpp:731
msgid "Link"
msgstr "Złącz"
#: dialog_kanji_timer.cpp:732
msgid "Unlink"
msgstr "Rozłącz"
#: dialog_kanji_timer.cpp:733
msgid "Skip Source Line"
msgstr "Pomiń linię źródłową"
#: dialog_kanji_timer.cpp:734
msgid "Skip Dest Line"
msgstr "Pomiń linię docelową"
#: dialog_kanji_timer.cpp:735
msgid "Go Back a Line"
msgstr "Cofnij o linię"
#: dialog_kanji_timer.cpp:736
msgid "Accept Line"
msgstr "Zatwierdź linię"
#: dialog_kanji_timer.cpp:810
msgid "kanji timing"
msgstr "timing kanji"
#: dialog_kanji_timer.cpp:820
msgid "Select source and destination styles first."
msgstr "Wybierz najpierw styl źródłowy i docelowy."
#: dialog_kanji_timer.cpp:822
msgid "The source and destination styles must be different."
msgstr "Styl źródłowy i docelowy muszą być różne."
#: dialog_kanji_timer.cpp:865
msgid "Group all of the source text."
msgstr "Zgrupuj cały tekst źródłowy."
#: dialog_options.cpp:86
#: dialog_options.cpp:210
#: dialog_options.cpp:283
#: dialog_options.cpp:351
#: dialog_options.cpp:428
#: dialog_options.cpp:469
#: dialog_options.cpp:555
#: dialog_properties.cpp:119
#: dialog_timing_processor.cpp:83
#: frame_main.cpp:279
#: hotkeys.cpp:333
#: hotkeys.cpp:337
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#: dialog_options.cpp:111
msgid "Startup"
msgstr "Uruchamianie"
#: dialog_options.cpp:114
#: dialog_version_check.cpp:495
msgid "Auto Check for Updates"
msgstr "Automatycznie sprawdzaj aktualizacje"
#: dialog_options.cpp:116
msgid "Check File Associations on Start"
msgstr "Sprawdzaj skojarzenie plików przy starcie"
#: dialog_options.cpp:121
msgid "Limits for levels and recent files"
msgstr "Ograniczenia dla poziomów i ostatnio używanych plików"
#: dialog_options.cpp:124
msgid "Maximum undo levels"
msgstr "Maksymalna ilość poziomów wstecz"
#: dialog_options.cpp:124
msgid "Maximum recent timecode files"
msgstr "Maksymalna ilość ostatnio używanych timekodów"
#: dialog_options.cpp:124
msgid "Maximum recent keyframe files"
msgstr "Maksymalna ilość ostatnio używanych plików klatek kluczowych"
#: dialog_options.cpp:124
msgid "Maximum recent subtitle files"
msgstr "Maksymalna ilość ostatnio używanych plików napisów"
#: dialog_options.cpp:124
msgid "Maximum recent video files"
msgstr "Maksymalna ilość ostatnio używanych plików video"
#: dialog_options.cpp:124
msgid "Maximum recent audio files"
msgstr "Maksymalna ilość ostatnio plików audio"
#: dialog_options.cpp:124
msgid "Maximum recent find strings"
msgstr "Maksymalna ilość ostatnio używanych ciągów wyszukiwania"
#: dialog_options.cpp:124
msgid "Maximum recent replace strings"
msgstr "Maksymalna ilość ostatnio używanych ciągów zamiany"
#: dialog_options.cpp:143
msgid "Auto-save"
msgstr "Auto-zapis"
#: dialog_options.cpp:145
msgid "File paths"
msgstr "Ścieżki plików"
#: dialog_options.cpp:147
msgid "Miscellanea"
msgstr "Różne"
#: dialog_options.cpp:151
msgid "Auto-backup"
msgstr "Auto-backup"
#: dialog_options.cpp:157
msgid "Auto-save every"
msgstr "Auto-zapis co każde"
#: dialog_options.cpp:159
msgid "seconds."
msgstr "sekund."
#: dialog_options.cpp:162
msgid "Auto-save path:"
msgstr "Ścieżka auto-zapisu:"
#: dialog_options.cpp:170
msgid "Auto-backup path:"
msgstr "Ścieżka Auto-backup'a:"
#: dialog_options.cpp:178
msgid "Crash recovery path:"
msgstr "Ścieżka odzyskiwania:"
#: dialog_options.cpp:188
msgid "Automatically load linked files:"
msgstr "Automatycznie ładuj dołączone pliki:"
#: dialog_options.cpp:189
#: dialog_options.cpp:359
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: dialog_options.cpp:189
#: dialog_options.cpp:359
msgid "Always"
msgstr "Zawsze"
#: dialog_options.cpp:189
#: dialog_options.cpp:359
msgid "Ask"
msgstr "Pytaj"
#: dialog_options.cpp:218
msgid "Enable call tips"
msgstr "Włącz wskazówki przy tagach"
#: dialog_options.cpp:218
msgid "Enable syntax highlighting"
msgstr "Włącz podświetlanie składni"
#: dialog_options.cpp:218
msgid "Link commiting of times"
msgstr "Połącz zatwierdzanie czasów"
#: dialog_options.cpp:218
msgid "Overwrite-Insertion in time boxes"
msgstr "Nadpisuj zawartość pól czasu"
#: dialog_options.cpp:227
msgid "Path to dictionary files:"
msgstr "Ścieżka do plików słownika"
#: dialog_options.cpp:237
#: dialog_options.cpp:563
#: dialog_properties.cpp:133
msgid "Normal"
msgstr "Normalny"
#: dialog_options.cpp:237
msgid "Brackets"
msgstr "Klamry"
#: dialog_options.cpp:237
msgid "Slashes and Parentheses"
msgstr "Ukośniki i nawiasy"
#: dialog_options.cpp:237
msgid "Tags"
msgstr "Tagi"
#: dialog_options.cpp:237
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"
#: dialog_options.cpp:238
msgid "Error Background"
msgstr "Tło błędu"
#: dialog_options.cpp:238
msgid "Line Break"
msgstr "Łamanie linii"
#: dialog_options.cpp:238
msgid "Karaoke templates"
msgstr "Szablony karaoke"
#: dialog_options.cpp:238
msgid "Modified Background"
msgstr "Tło zmodyfikowane"
#: dialog_options.cpp:245
msgid "Syntax highlighter - "
msgstr "Podświetlenie składni -"
#: dialog_options.cpp:256
#: dialog_options.cpp:319
msgid "Font: "
msgstr "Czcionka:"
#: dialog_options.cpp:290
msgid "Allow grid to take focus"
msgstr "Pozwól siatce przejmować zaznaczenie"
#: dialog_options.cpp:290
msgid "Highlight subtitles that are currently visible in video"
msgstr "Podświetla napisy, które są widoczne na wideo"
#: dialog_options.cpp:300
msgid "Standard foreground"
msgstr "Standard, pierwszy plan,"
#: dialog_options.cpp:300
msgid "Standard background"
msgstr "Standard, tło"
#: dialog_options.cpp:300
msgid "Selection foreground"
msgstr "Zaznaczenie, pierwszy plan"
#: dialog_options.cpp:301
#: dialog_options.cpp:487
msgid "Selection background"
msgstr "Zaznaczenie, tło"
#: dialog_options.cpp:301
msgid "Comment background"
msgstr "Komentarz, tło"
#: dialog_options.cpp:301
msgid "Selected comment background"
msgstr "Zaznaczony komentarzy, tło"
#: dialog_options.cpp:302
msgid "Collision foreground"
msgstr "Kolizja, pierwszy plan"
#: dialog_options.cpp:302
msgid "Line in frame background"
msgstr "Tło wyświetlanej linii"
#: dialog_options.cpp:302
msgid "Header"
msgstr "Nagłówek"
#: dialog_options.cpp:303
msgid "Left Column"
msgstr "Lewa kolumna"
#: dialog_options.cpp:303
msgid "Active Line Border"
msgstr "Obramowanie aktywnej linii"
#: dialog_options.cpp:303
msgid "Lines"
msgstr "Linie"
#: dialog_options.cpp:332
msgid "Replace override tags with: "
msgstr "Zamień tagi ASS na:"
#: dialog_options.cpp:352
#: dialog_options.cpp:520
msgid "Advanced - EXPERT USERS ONLY"
msgstr "Zaawansowane - TYLKO DLA EKSPERTÓW"
#: dialog_options.cpp:358
msgid "Match video resolution on open"
msgstr "Dopasuj rozdzielczość wideo przy otwarciu"
#: dialog_options.cpp:363
msgid "Default Zoom"
msgstr "Domyślny Zoom"
#: dialog_options.cpp:374
msgid "Fast jump step in frames"
msgstr "Krok szybkiego skoku w klatkach"
#: dialog_options.cpp:378
msgid "Screenshot save path"
msgstr "Ścieżka zapisu screenów"
#: dialog_options.cpp:384
msgid "Show keyframes in slider"
msgstr "Pokazuj klatki kluczowe na suwaku przewijania"
#: dialog_options.cpp:390
msgid "Video provider"
msgstr "Provider wideo"
#: dialog_options.cpp:395
msgid "Subtitles provider"
msgstr "Provider napisów"
#: dialog_options.cpp:401
msgid "Avisynth memory limit"
msgstr "Limit pamięci dla Avisyntha"
#: dialog_options.cpp:408
msgid "Allow pre-2.56a Avisynth"
msgstr "Dopuść Avisynth starszy niż 2.56a"
#: dialog_options.cpp:416
#: dialog_options.cpp:544
msgid ""
"WARNING: Changing these settings might result in bugs,\n"
"crashes, glitches and/or movax.\n"
"Don't touch these unless you know what you're doing."
msgstr ""
"UWAGA: Zmiana tych ustawień może skutkować bugami,\n"
"błędami, usterkami i/lub movaxem. \n"
"Nie ruszaj ich, chyba że wiesz co robisz."
#: dialog_options.cpp:433
msgid "Grab times from line upon selection"
msgstr "Użyj czasów z zaznaczonej linii"
#: dialog_options.cpp:434
msgid "Default mouse wheel to zoom"
msgstr "Domyślnie zoom kółkiem myszy"
#: dialog_options.cpp:435
msgid "Lock scroll on Cursor"
msgstr "Śledź kursor audio"
#: dialog_options.cpp:436
msgid "Snap to keyframes"
msgstr "Wyrównaj do klatek kluczowych"
#: dialog_options.cpp:437
msgid "Snap to adjacent lines"
msgstr "Wyrównaj do sąsiadujących linii"
#: dialog_options.cpp:438
msgid "Auto-focus on mouse over"
msgstr "Auto-zaznaczenie po najechaniu myszą"
#: dialog_options.cpp:442
msgid "Don't show"
msgstr "Nie pokazuj"
#: dialog_options.cpp:442
msgid "Show previous"
msgstr "Pokaż poprzednią"
#: dialog_options.cpp:442
msgid "Show all"
msgstr "Pokazuj wszystko"
#: dialog_options.cpp:443
msgid "Default timing length"
msgstr "Domyślna długość linii"
#: dialog_options.cpp:444
msgid "Default lead-in length"
msgstr "Domyślna długość zakresu przed"
#: dialog_options.cpp:445
msgid "Default lead-out length"
msgstr "Domyślna długość zakresu za"
#: dialog_options.cpp:446
msgid "Show inactive lines"
msgstr "Pokaż nieaktywne linie"
#: dialog_options.cpp:475
msgid "Draw secondary lines"
msgstr "Rysuj linie pomocnicze"
#: dialog_options.cpp:475
msgid "Draw selection background"
msgstr "Rysuj tło zaznaczenia"
#: dialog_options.cpp:475
msgid "Draw timeline"
msgstr "Rysuj skalę czasu"
#: dialog_options.cpp:476
msgid "Draw cursor time"
msgstr "Rysuj czas kursora"
#: dialog_options.cpp:476
msgid "Draw keyframes"
msgstr "Rysuj klatki kluczowe"
#: dialog_options.cpp:476
msgid "Draw video position"
msgstr "Rysuj pozycję wideo"
#: dialog_options.cpp:487
msgid "Play cursor"
msgstr "Kursor odtwarzania"
#: dialog_options.cpp:487
msgid "Background"
msgstr "Tło"
#: dialog_options.cpp:488
msgid "Selection background - modified"
msgstr "Tło zaznaczenia - zmodyfikowane"
#: dialog_options.cpp:488
msgid "Seconds boundary"
msgstr "Granice sekund"
#: dialog_options.cpp:488
msgid "Waveform"
msgstr "Waveform"
#: dialog_options.cpp:489
msgid "Waveform - selection"
msgstr "Waveform - zaznaczenie"
#: dialog_options.cpp:489
msgid "Waveform - modified"
msgstr "Waveform - zmodyfikowane"
#: dialog_options.cpp:489
msgid "Waveform - inactive"
msgstr "Waveform - nieaktywne"
#: dialog_options.cpp:490
msgid "Boundary - start"
msgstr "Granica - początek"
#: dialog_options.cpp:490
msgid "Boundary - end"
msgstr "Granica - koniec"
#: dialog_options.cpp:490
msgid "Boundary - inactive"
msgstr "Granica - nieaktywne"
#: dialog_options.cpp:491
msgid "Syllable text"
msgstr "Tekst sylaby"
#: dialog_options.cpp:491
msgid "Syllable boundary"
msgstr "Granice sylab"
#: dialog_options.cpp:524
msgid "None (NOT RECOMMENDED)"
msgstr "Brak (NIEZALECANE)"
#: dialog_options.cpp:524
msgid "RAM"
msgstr "RAM"
#: dialog_options.cpp:524
msgid "Hard Disk"
msgstr "Dysk twardy"
#: dialog_options.cpp:529
msgid "Audio provider"
msgstr "Provider audio"
#: dialog_options.cpp:530
msgid "Audio player"
msgstr "Odtwarzacz audio"
#: dialog_options.cpp:531
msgid "Cache type"
msgstr "Typ cache"
#: dialog_options.cpp:533
msgid "Avisynth down-mixer"
msgstr "Avisynth down-mixer"
#: dialog_options.cpp:535
msgid "HD cache path"
msgstr "Ścieżka cache HDD"
#: dialog_options.cpp:536
msgid "HD cache name"
msgstr "Nazwa cache HDD"
#: dialog_options.cpp:537
msgid "Spectrum cutoff"
msgstr "Odcięcie widma"
#: dialog_options.cpp:538
msgid "Regular quality"
msgstr "Zwykła jakość"
#: dialog_options.cpp:538
msgid "Better quality"
msgstr "Lepsza jakość"
#: dialog_options.cpp:538
msgid "High quality"
msgstr "Wysoka jakość"
#: dialog_options.cpp:538
msgid "Insane quality"
msgstr "Obłędna jakość"
#: dialog_options.cpp:539
msgid "Spectrum quality"
msgstr "Jakość widma"
#: dialog_options.cpp:540
msgid "Spectrum cache memory max (MB)"
msgstr "Maksymalna ilość pamięci cache dla widma (MB)"
#: dialog_options.cpp:559
msgid "Base path"
msgstr "Ścieżka podstawowa"
#: dialog_options.cpp:560
msgid "Include path"
msgstr "Ścieżka include"
#: dialog_options.cpp:561
msgid "Auto-load path"
msgstr "Ścieżka auto-ładowania"
#: dialog_options.cpp:562
msgid "0: Fatal"
msgstr "0: Krytyczne"
#: dialog_options.cpp:562
msgid "1: Error"
msgstr "1: Błędy"
#: dialog_options.cpp:562
msgid "2: Warning"
msgstr "2: Ostrzeżenia"
#: dialog_options.cpp:562
msgid "3: Hint"
msgstr "3: Wskazówki"
#: dialog_options.cpp:562
msgid "4: Debug"
msgstr "4: Debug"
#: dialog_options.cpp:562
msgid "5: Trace"
msgstr "5: Śledzenie"
#: dialog_options.cpp:563
msgid "Below Normal (recommended)"
msgstr "Poniżej normalnego (zalecane)"
#: dialog_options.cpp:563
msgid "Lowest"
msgstr "Najniższy"
#: dialog_options.cpp:564
msgid "No scripts"
msgstr "nic"
#: dialog_options.cpp:564
msgid "Subtitle-local scripts"
msgstr "lokalne skrypty napisów"
#: dialog_options.cpp:564
msgid "Global autoload scripts"
msgstr "globalnie automatycznie ładowane skrypty"
#: dialog_options.cpp:564
msgid "All scripts"
msgstr "wszystkie skrypty"
#: dialog_options.cpp:565
msgid "Trace level"
msgstr "Poziom śledzenia"
#: dialog_options.cpp:566
msgid "Thread priority"
msgstr "Priorytet procesu"
#: dialog_options.cpp:567
msgid "Autoreload on Export"
msgstr "Przeładuj przy eksporcie"
#: dialog_options.cpp:585
#: dialog_options.cpp:1081
msgid "Function"
msgstr "Funkcja"
#: dialog_options.cpp:586
#: dialog_options.cpp:1082
msgid "Key"
msgstr "Klawisz"
#: dialog_options.cpp:600
msgid "Set Hotkey..."
msgstr "Ustaw skrót..."
#: dialog_options.cpp:601
msgid "Clear Hotkey"
msgstr "Wyczyść skrót"
#: dialog_options.cpp:603
msgid "Default All"
msgstr "Wszystkie domyślnie"
#: dialog_options.cpp:613
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: dialog_options.cpp:614
msgid "File save/load"
msgstr "Zapis/odczyt pliku"
#: dialog_options.cpp:615
msgid "Subtitles edit box"
msgstr "Okno edycji napisów"
#: dialog_options.cpp:616
msgid "Subtitles grid"
msgstr "Siatka napisów"
#: dialog_options.cpp:617
#: dialog_video_details.cpp:57
msgid "Video"
msgstr "Wideo"
#: dialog_options.cpp:618
msgid "Audio"
msgstr "Audio"
#: dialog_options.cpp:619
msgid "Display"
msgstr "Wyświetlanie"
#: dialog_options.cpp:620
msgid "Advanced"
msgstr "Zaawansowane"
#: dialog_options.cpp:621
#: frame_main.cpp:260
msgid "Automation"
msgstr "Automatyzacja"
#: dialog_options.cpp:622
msgid "Hotkeys"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: dialog_options.cpp:636
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Przywróć domyślne"
#: dialog_options.cpp:727
#: dialog_options.cpp:761
#: dialog_options.cpp:901
msgid "Aegisub must restart for the changes to take effect. Restart now?"
msgstr "Aegisub musi zostać uruchomiony ponownie aby zmiany zaczęły działać. Uruchomić ponownie teraz?"
#: dialog_options.cpp:727
#: dialog_options.cpp:761
#: dialog_options.cpp:901
msgid "Restart Aegisub"
msgstr "Uruchom ponownie Aegisub'a"
#: dialog_options.cpp:777
msgid "Are you sure that you want to restore the defaults? All your settings will be overridden."
msgstr "Jesteś pewien, że chcesz przywrócić ustawienia domyślne? Wszystkie twoje dotychczasowe ustawienia zostaną nadpisane."
#: dialog_options.cpp:777
msgid "Restore defaults?"
msgstr "Przywrócić domyślne?"
#: dialog_options.cpp:1101
msgid "Press Key"
msgstr "Naciśnij klawisz"
#: dialog_options.cpp:1112
#, c-format
msgid "Press key to bind to \"%s\" or Esc to cancel."
msgstr "Naciśnij klawisz aby przypisać do \"%s\" lub Esc aby anulować."
#: dialog_options.cpp:1148
#, c-format
msgid "The hotkey %s is already mapped to %s. If you proceed, that hotkey will be cleared. Proceed?"
msgstr "Klawisz skrótu %s jest już przypisany do %s. Jeśli kontynuujesz, ten skrót klawiszowy zostanie wyczyszczony. Kontynuować?"
#: dialog_options.cpp:1148
msgid "Hotkey conflict"
msgstr "Konflikt klawiszy skrótów"
#: dialog_paste_over.cpp:53
msgid "Select Fields to Paste Over"
msgstr "Wybierz pola do wklejenia"
#: dialog_paste_over.cpp:59
msgid "Fields"
msgstr "Pola"
#: dialog_paste_over.cpp:60
msgid "Please select the fields that you want to paste over:"
msgstr "Wybierz pola do których chcesz wklejać :"
#: dialog_paste_over.cpp:65
#: subs_grid.cpp:119
msgid "Layer"
msgstr "Warstwa"
#: dialog_paste_over.cpp:66
msgid "Start Time"
msgstr "Czas początku"
#: dialog_paste_over.cpp:67
msgid "End Time"
msgstr "Czas końca"
#: dialog_paste_over.cpp:70
msgid "Margin Left"
msgstr "Lewy margines"
#: dialog_paste_over.cpp:71
msgid "Margin Right"
msgstr "Prawy margines"
#: dialog_paste_over.cpp:73
msgid "Margin Vertical"
msgstr "Pionowy margines"
#: dialog_paste_over.cpp:76
msgid "Margin Top"
msgstr "Górny margines"
#: dialog_paste_over.cpp:77
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Dolny margines"
#: dialog_paste_over.cpp:89
#: dialog_timing_processor.cpp:77
msgid "All"
msgstr "Wszystkie"
#: dialog_paste_over.cpp:90
#: dialog_timing_processor.cpp:79
msgid "None"
msgstr "Żaden"
#: dialog_paste_over.cpp:91
#: dialog_shift_times.cpp:113
msgid "Times"
msgstr "Czasy"
#: dialog_properties.cpp:58
msgid "Script Properties"
msgstr "Właściwości skryptu"
#: dialog_properties.cpp:67
msgid "Script"
msgstr "Skrypt"
#: dialog_properties.cpp:68
msgid "Title:"
msgstr "Tytuł:"
#: dialog_properties.cpp:70
msgid "Original script:"
msgstr "Oryginalny skrypt:"
#: dialog_properties.cpp:72
msgid "Translation:"
msgstr "Tłumaczenie:"
#: dialog_properties.cpp:74
msgid "Editing:"
msgstr "Korekta:"
#: dialog_properties.cpp:76
msgid "Timing:"
msgstr "Timing:"
#: dialog_properties.cpp:78
msgid "Synch point:"
msgstr "Punkt synchronizacji:"
#: dialog_properties.cpp:80
msgid "Updated by:"
msgstr "Zaktualizowany przez:"
#: dialog_properties.cpp:82
msgid "Update details:"
msgstr "Informacje o zmianach"
#: dialog_properties.cpp:105
#: dialog_resample.cpp:90
msgid "Resolution"
msgstr "Rozdzielczość"
#: dialog_properties.cpp:111
#: dialog_resample.cpp:99
msgid "From video"
msgstr "Z wideo"
#: dialog_properties.cpp:122
msgid "0: Smart wrapping, top line is wider"
msgstr "0: Dzieli tak aby linia niżej była krótsza"
#: dialog_properties.cpp:123
msgid "1: End-of-line word wrapping, only \\N breaks"
msgstr "1: Linie będą dzielone tylko w miejscu gdzie jest \\N"
#: dialog_properties.cpp:124
msgid ""
"2: No word wrapping, both \\n"
" and \\N break"
msgstr "2: Linie będą dzielone tylko tam gdzie jest \\N lub \\n"
#: dialog_properties.cpp:125
msgid "3: Smart wrapping, bottom line is wider"
msgstr "3: Dzieli tak, aby niższa linia była dłuższa"
#: dialog_properties.cpp:130
msgid "Wrap Style: "
msgstr "Łamanie linii:"
#: dialog_properties.cpp:134
msgid "Reverse"
msgstr "Odwrotny"
#: dialog_properties.cpp:139
msgid "Collision: "
msgstr "Tryb kolizji:"
#: dialog_properties.cpp:141
msgid "Scale Border and Shadow"
msgstr "Skaluj obramowanie i cień"
#: dialog_properties.cpp:142
msgid "Scale border and shadow together with script/render resolution. If this is unchecked, relative border and shadow size will depend on renderer."
msgstr "Skaluje obramowanie i cień razem z rozdzielczością skryptu/rendera. Jeśli to jest odznaczone, względna wielkość obramowania i cienia będzie zależała od rendera. "
#: dialog_properties.cpp:204
msgid "property changes"
msgstr "zmiana właściwości"
#: dialog_resample.cpp:57
msgid "Resample resolution"
msgstr "Przelicz rozdzielczość"
#: dialog_resample.cpp:68
msgid "Margin offset"
msgstr "Wyrównanie marginesu"
#: dialog_resample.cpp:72
msgid "Symmetrical"
msgstr "Symetryczne"
#: dialog_resample.cpp:98
msgid "x"
msgstr "x"
#: dialog_resample.cpp:105
msgid "Change aspect ratio"
msgstr "Zmień proporcje obrazu"
#: dialog_resample.cpp:221
msgid "Invalid resolution: destination resolution cannot be 0 on either dimension."
msgstr "Błędna rozdzielczość: rozdzielczość docelowa nie może być 0 w żadnym z wymiarów."
#: dialog_resample.cpp:305
msgid "resolution resampling"
msgstr "przeliczanie rozdzielczość"
#: dialog_search_replace.cpp:69
msgid "Find what:"
msgstr "Znajdź:"
#: dialog_search_replace.cpp:74
#: dialog_spellchecker.cpp:113
msgid "Replace with:"
msgstr "Zamień na:"
#: dialog_search_replace.cpp:81
#: dialog_selection.cpp:70
msgid "Match case"
msgstr "Uwzględnij wielkość liter"
#: dialog_search_replace.cpp:82
msgid "Use regular expressions"
msgstr "Użyj wyrażeń regularnych"
#: dialog_search_replace.cpp:83
msgid "Update Video (slow)"
msgstr "Aktualizuj wideo (wolne)"
#: dialog_search_replace.cpp:100
#: dialog_shift_times.cpp:108
msgid "All rows"
msgstr "Wszystkie wiersze"
#: dialog_search_replace.cpp:101
#: dialog_shift_times.cpp:108
msgid "Selected rows"
msgstr "Zaznaczone wiersze"
#: dialog_search_replace.cpp:102
#: dialog_selection.cpp:81
msgid "In Field"
msgstr "W polu"
#: dialog_search_replace.cpp:103
msgid "Limit to"
msgstr "Ogranicz do"
#: dialog_search_replace.cpp:118
msgid "Find next"
msgstr "Znajdź następne"
#: dialog_search_replace.cpp:122
msgid "Replace next"
msgstr "Zamień następne"
#: dialog_search_replace.cpp:123
msgid "Replace all"
msgstr "Zamień wszystkie"
#: dialog_search_replace.cpp:411
#: dialog_search_replace.cpp:523
msgid "replace"
msgstr "zamień"
#: dialog_search_replace.cpp:526
#, c-format
msgid "%i matches were replaced."
msgstr "%i wyników zostało zamienionych."
#: dialog_search_replace.cpp:531
msgid "No matches found."
msgstr "Nie znaleziono wyników."
#: dialog_search_replace.cpp:566
#: dialog_spellchecker.cpp:122
#: hotkeys.cpp:351
#: hotkeys.cpp:354
msgid "Replace"
msgstr "Zamień"
#: dialog_search_replace.cpp:566
#: hotkeys.cpp:348
msgid "Find"
msgstr "Znajdź"
#: dialog_selection.cpp:56
msgid "Select"
msgstr "Zaznacz"
#: dialog_selection.cpp:62
msgid "Match"
msgstr "Dopasuj"
#: dialog_selection.cpp:64
msgid "Match dialogues/comments"
msgstr "Uwzględnij dialogi/komentarze"
#: dialog_selection.cpp:67
msgid "Matches"
msgstr "Zawiera"
#: dialog_selection.cpp:68
msgid "Doesn't Match"
msgstr "Nie zawiera"
#: dialog_selection.cpp:71
msgid "Exact match"
msgstr "Zawiera dokładnie"
#: dialog_selection.cpp:72
msgid "Contains"
msgstr "Zawiera"
#: dialog_selection.cpp:73
msgid "Regular Expression match"
msgstr "Wyrażenia regularne"
#: dialog_selection.cpp:84
msgid "Dialogues"
msgstr "Dialogi"
#: dialog_selection.cpp:85
msgid "Comments"
msgstr "Komentarze"
#: dialog_selection.cpp:89
msgid "Set selection"
msgstr "Ustaw zaznaczenie"
#: dialog_selection.cpp:90
msgid "Add to selection"
msgstr "Dodaj do zaznaczenia"
#: dialog_selection.cpp:91
msgid "Subtract from selection"
msgstr "Odejmij od zaznaczenia"
#: dialog_selection.cpp:92
msgid "Intersect with selection"
msgstr "Krzyżuj z zaznaczeniem"
#: dialog_selection.cpp:93
msgid "Action"
msgstr "Akcja"
#: dialog_selection.cpp:276
#, c-format
msgid "Selection was set to %u lines"
msgstr "Zaznaczonych zostało %u linii"
#: dialog_selection.cpp:276
#: dialog_selection.cpp:277
#: dialog_selection.cpp:278
msgid "Selection"
msgstr "Zaznaczenie"
#: dialog_selection.cpp:277
#, c-format
msgid "%u lines were added to selection"
msgstr "%u linii zostało dodanych do zaznaczenia"
#: dialog_selection.cpp:278
#, c-format
msgid "%u lines were removed from selection"
msgstr "%u linii zostało usuniętych z zaznaczenia"
#: dialog_shift_times.cpp:63
#: frame_main.cpp:269
#: hotkeys.cpp:347
msgid "Shift Times"
msgstr "Przesuń czasy"
#: dialog_shift_times.cpp:74
msgid "Shift by"
msgstr "Przesuń o"
#: dialog_shift_times.cpp:75
msgid "History"
msgstr "Historia"
#: dialog_shift_times.cpp:79
msgid "Frames: "
msgstr "Klatki:"
#: dialog_shift_times.cpp:82
msgid "Enter time in h:mm:ss.cs notation"
msgstr "Wpisz czas w formacie g:mm:ss.ms"
#: dialog_shift_times.cpp:83
msgid "Shift by time"
msgstr "Przesuń o czas"
#: dialog_shift_times.cpp:87
msgid "Enter number of frames to shift by"
msgstr "Wpisz liczbę klatek do przesunięcia"
#: dialog_shift_times.cpp:88
msgid "Shift by frames"
msgstr "Przesuń o klatki"
#: dialog_shift_times.cpp:97
msgid "Forward"
msgstr "Do przodu"
#: dialog_shift_times.cpp:98
msgid "Backward"
msgstr "Do tyłu"
#: dialog_shift_times.cpp:99
msgid "Shifts subs forward, making them appear later. Use if they are appearing too soon."
msgstr "Przesuwa napisy do przodu sprawiając, że pojawiają się później. Użyj jeśli pojawiają się one zbyt wcześnie."
#: dialog_shift_times.cpp:100
msgid "Shifts subs backward, making them appear earlier. Use if they are appearing too late."
msgstr "Przesuwa napisy do tyłu sprawiając, że pojawiają się wcześniej. Użyj jeśli pojawiają się one zbyt późno."
#: dialog_shift_times.cpp:108
msgid "Selection onward"
msgstr "Od zaznaczenia naprzód"
#: dialog_shift_times.cpp:109
msgid "Affect"
msgstr "Dotyczy"
#: dialog_shift_times.cpp:112
msgid "Start and End times"
msgstr "Czasy początku i końca"
#: dialog_shift_times.cpp:112
msgid "Start times only"
msgstr "Tylko czasy początku"
#: dialog_shift_times.cpp:112
msgid "End times only"
msgstr "Tylko czasy końca"
#: dialog_shift_times.cpp:117
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
#: dialog_shift_times.cpp:251
msgid "unsaved"
msgstr "Niezapisane"
#: dialog_shift_times.cpp:256
msgid " frames "
msgstr " klatki "
#: dialog_shift_times.cpp:259
msgid "backward"
msgstr "do tyłu"
#: dialog_shift_times.cpp:260
msgid "forward"
msgstr "do przodu"
#: dialog_shift_times.cpp:263
msgid "s+e"
msgstr "p+k"
#: dialog_shift_times.cpp:264
msgid "s"
msgstr "p"
#: dialog_shift_times.cpp:265
msgid "e"
msgstr "k"
#: dialog_shift_times.cpp:268
msgid "all"
msgstr "wszystkie"
#: dialog_shift_times.cpp:269
#, c-format
msgid "from %d onward"
msgstr "Od %d naprzód"
#: dialog_shift_times.cpp:271
msgid "sel "
msgstr "zaznaczone "
#: dialog_shift_times.cpp:299
msgid "shifting"
msgstr "przesuwanie"
#: dialog_spellchecker.cpp:69
#: frame_main.cpp:275
msgid "Spell Checker"
msgstr "Sprawdzanie pisowni"
#: dialog_spellchecker.cpp:108
msgid "original"
msgstr "oryginał"
#: dialog_spellchecker.cpp:109
msgid "replace with"
msgstr "zamień na:"
#: dialog_spellchecker.cpp:111
msgid "Misspelled word:"
msgstr "Błędne słowo:"
#: dialog_spellchecker.cpp:123
msgid "Replace All"
msgstr "Zamień wszystkie"
#: dialog_spellchecker.cpp:124
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoruj"
#: dialog_spellchecker.cpp:125
msgid "Ignore all"
msgstr "Ignoruj wszystkie"
#: dialog_spellchecker.cpp:126
msgid "Add to dictionary"
msgstr "Dodaj do słownika"
#: dialog_spellchecker.cpp:327
msgid "Aegisub has finished checking spelling of this script."
msgstr "Aegisub skończył sprawdzanie pisowni w tym skrypcie."
#: dialog_spellchecker.cpp:327
#: dialog_spellchecker.cpp:394
msgid "Spell checking complete."
msgstr "Sprawdzanie pisowni ukończone."
#: dialog_spellchecker.cpp:347
msgid "Spell check replace"
msgstr "Sprawdzanie pisowni "
#: dialog_spellchecker.cpp:394
msgid "Aegisub has found no spelling mistakes in this script."
msgstr "Aegisub nie znalazł błędów w tym skrypcie"
#: dialog_style_editor.cpp:99
msgid "Style Editor"
msgstr "Edytor stylów"
#: dialog_style_editor.cpp:133
msgid "Style name"
msgstr "Nazwa stylu"
#: dialog_style_editor.cpp:134
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: dialog_style_editor.cpp:135
msgid "Colors"
msgstr "Kolory"
#: dialog_style_editor.cpp:136
msgid "Margins"
msgstr "Marginesy"
#: dialog_style_editor.cpp:137
#: dialog_style_editor.cpp:236
msgid "Outline"
msgstr "Obramowanie"
#: dialog_style_editor.cpp:138
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Różne"
#: dialog_style_editor.cpp:139
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: dialog_style_editor.cpp:145
#: subs_edit_box.cpp:120
msgid "Bold"
msgstr "Pogrubienie"
#: dialog_style_editor.cpp:146
msgid "Italic"
msgstr "Kursywa"
#: dialog_style_editor.cpp:147
#: subs_edit_box.cpp:124
msgid "Underline"
msgstr "Podkreślenie"
#: dialog_style_editor.cpp:148
#: subs_edit_box.cpp:126
msgid "Strikeout"
msgstr "Przekreślenie"
#: dialog_style_editor.cpp:159
msgid "Alignment"
msgstr "Wyrównanie"
#: dialog_style_editor.cpp:162
msgid "Opaque box"
msgstr "Prostokątne tło"
#: dialog_style_editor.cpp:170
msgid "Style name."
msgstr "Nazwa stylu"
#: dialog_style_editor.cpp:171
msgid "Font face"
msgstr "Nazwa czcionki"
#: dialog_style_editor.cpp:172
msgid "Font size"
msgstr "Wielkość czcionki"
#: dialog_style_editor.cpp:173
msgid "Choose primary color"
msgstr "Wybierz kolor podstawowy"
#: dialog_style_editor.cpp:174
msgid "Choose secondary color"
msgstr "Wybierz kolor dodatkowy"
#: dialog_style_editor.cpp:175
msgid "Choose outline color"
msgstr "Wybierz kolor obramowania"
#: dialog_style_editor.cpp:176
msgid "Choose shadow color"
msgstr "Wybierz kolor cienia"
#: dialog_style_editor.cpp:177
msgid "Set opacity, from 0 (opaque) to 255 (transparent)"
msgstr "Ustaw przezroczystość od 0 (nieprzezroczysty) do 255 (przezroczysty)"
#: dialog_style_editor.cpp:178
msgid "Distance from left edge, in pixels"
msgstr "Odległość od lewej krawędzi, w pikselach"
#: dialog_style_editor.cpp:179
msgid "Distance from right edge, in pixels"
msgstr "Odległość od prawej krawędzi, w pikselach"
#: dialog_style_editor.cpp:180
msgid "Distance from top/bottom edge, in pixels"
msgstr "Odległość od górnej/dolnej krawędzi, w pikselach"
#: dialog_style_editor.cpp:181
msgid "When selected, display an opaque box behind the subtitles instead of an outline around the text"
msgstr "Gdy zaznaczone, wyświetla prostokątne tło zamiast obramowania tekstu"
#: dialog_style_editor.cpp:182
msgid "Outline width, in pixels"
msgstr "Grubość obramowania, w pikselach"
#: dialog_style_editor.cpp:183
msgid "Shadow distance, in pixels"
msgstr "Odległość cienia, w pikselach"
#: dialog_style_editor.cpp:184
msgid "Scale X, in percentage"
msgstr "Skala X, w procentach"
#: dialog_style_editor.cpp:185
msgid "Scale Y, in percentage"
msgstr "Skala Y, w procentach"
#: dialog_style_editor.cpp:186
msgid "Angle to rotate in Z axis, in degrees"
msgstr "Kąt obrotu w osi Z, w stopniach"
#: dialog_style_editor.cpp:187
msgid "Encoding, only useful in unicode if the font doesn't have the proper unicode mapping"
msgstr "Kodowanie, przydatne tylko jeśli czcionka nie ma poprawnego mapowania unicode"
#: dialog_style_editor.cpp:188
msgid "Character spacing, in pixels"
msgstr "Rozstawienie znaków, w pikselach"
#: dialog_style_editor.cpp:189
msgid "Alignment in screen, in numpad style"
msgstr "Wyrównanie na ekranie, w stylu klawiatury numerycznej"
#: dialog_style_editor.cpp:236
msgid "Primary"
msgstr "Podstawowy"
#: dialog_style_editor.cpp:236
msgid "Secondary"
msgstr "Dodatkowy"
#: dialog_style_editor.cpp:236
msgid "Shadow"
msgstr "Cień"
#: dialog_style_editor.cpp:268
msgid "Outline:"
msgstr "Obramowanie:"
#: dialog_style_editor.cpp:270
msgid "Shadow:"
msgstr "Cień:"
#: dialog_style_editor.cpp:278
msgid "Scale X%:"
msgstr "Skala X%:"
#: dialog_style_editor.cpp:280
msgid "Scale Y%:"
msgstr "Skala Y%:"
#: dialog_style_editor.cpp:282
msgid "Rotation:"
msgstr "Obrót:"
#: dialog_style_editor.cpp:284
msgid "Spacing:"
msgstr "Odstęp:"
#: dialog_style_editor.cpp:288
msgid "Encoding:"
msgstr "Kodowanie:"
#: dialog_style_editor.cpp:301
msgid "Preview of current style"
msgstr "Podgląd bieżącego stylu"
#: dialog_style_editor.cpp:304
msgid "Text to be used for the preview"
msgstr "Tekst do użycia w podglądzie"
#: dialog_style_editor.cpp:305
msgid "Color of preview background"
msgstr "Kolor tła podglądu"
#: dialog_style_editor.cpp:314
msgid "No subtitle providers available. Cannot preview subs."
msgstr "Brak providera napisów. Nie można podejrzeć napisów."
#: dialog_style_editor.cpp:452
msgid "Do you want to change all instances of this style in the script to this new name?"
msgstr "Czy chcesz zamienić wszystkie wystąpienia tego stylu na podaną nową nazwę?"
#: dialog_style_editor.cpp:452
msgid "Update script?"
msgstr "Zaktualizować skrypt?"
#: dialog_style_editor.cpp:486
#: subs_edit_box.cpp:595
msgid "style change"
msgstr "zmiana stylu"
#: dialog_style_editor.cpp:583
msgid ""
"You have chosen to use the \"Comic Sans\" font. As the programmer and a typesetter,\n"
"I must urge you to reconsider. Comic Sans is the most abused font in the history\n"
"of computing, so please avoid using it unless it's REALLY suitable. Thanks."
msgstr ""
"Postanowiłeś użyć czcionki \"Comic Sans\". Jako programista i typesetter, muszę nalegać żebyś rozważył to ponownie.\n"
"Comic Sans jest najbardziej nadużywaną czcionką w historii informatyki, więc proszę\n"
"unikaj używania jej chyba, że jest NAPRAWDĘ stosowna."
#: dialog_style_editor.cpp:583
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
#: dialog_style_manager.cpp:60
#: frame_main.cpp:252
msgid "Styles Manager"
msgstr "Menedżer stylów"
#: dialog_style_manager.cpp:69
msgid "Catalog of available storages"
msgstr "Katalog dostępnych magazynów"
#: dialog_style_manager.cpp:71
#: dialog_style_manager.cpp:84
#: dialog_style_manager.cpp:129
#: frame_main.cpp:221
msgid "New"
msgstr "Nowy"
#: dialog_style_manager.cpp:72
#: dialog_style_manager.cpp:87
#: dialog_style_manager.cpp:132
#: subs_grid.cpp:204
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: dialog_style_manager.cpp:79
msgid "Storage"
msgstr "Magazyn"
#: dialog_style_manager.cpp:83
msgid "Copy to current script ->"
msgstr "Kopiuj do bieżącego skryptu ->"
#: dialog_style_manager.cpp:85
#: dialog_style_manager.cpp:130
msgid "Edit"
msgstr "Edytuj"
#: dialog_style_manager.cpp:86
#: dialog_style_manager.cpp:131
#: hotkeys.cpp:357
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
#: dialog_style_manager.cpp:97
#: dialog_style_manager.cpp:142
msgid "Move style up"
msgstr "Przesuń w górę"
#: dialog_style_manager.cpp:98
#: dialog_style_manager.cpp:143
msgid "Move style down"
msgstr "Przesuń w dół"
#: dialog_style_manager.cpp:99
#: dialog_style_manager.cpp:144
msgid "Move style to top"
msgstr "Przenieś styl na górę"
#: dialog_style_manager.cpp:100
#: dialog_style_manager.cpp:145
msgid "Move style to bottom"
msgstr "Przenieś styl na dół"
#: dialog_style_manager.cpp:101
#: dialog_style_manager.cpp:146
msgid "Sort styles alphabetically"
msgstr "Sortuj style alfabetycznie"
#: dialog_style_manager.cpp:121
msgid "Current script"
msgstr "Bieżący skrypt"
#: dialog_style_manager.cpp:126
msgid "<- Copy to storage"
msgstr "<- Kopiuj do magazynu"
#: dialog_style_manager.cpp:128
msgid "Import from script..."
msgstr "Importuj ze skryptu..."
#: dialog_style_manager.cpp:393
msgid "New storage name:"
msgstr "Nazwa nowego magazynu:"
#: dialog_style_manager.cpp:393
msgid "New catalog entry"
msgstr "Nowy wpis katalogu"
#: dialog_style_manager.cpp:409
msgid "A catalog with that name already exists."
msgstr "Katalog o tej nazwie już istnieje."
#: dialog_style_manager.cpp:409
msgid "Catalog name conflict"
msgstr "Konflikt nazw katalogów"
#: dialog_style_manager.cpp:415
#, c-format
msgid ""
"The specified catalog name contains one or more illegal characters. They have been replaced with underscores instead.\n"
"The catalog has been renamed to \"%s\"."
msgstr ""
"Podany katalog zawiera jeden lub więcej zakazanych znaków. Zostały one zastąpione podkreślnikami.\n"
"Nazwa katalogu została zmieniona na \"%s\"."
#: dialog_style_manager.cpp:415
msgid "Invalid characters"
msgstr "Niepoprawne znaki"
#: dialog_style_manager.cpp:442
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the storage \"%s\" from the catalog?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć magazyn \"%s\" z katalogu?"
#: dialog_style_manager.cpp:443
msgid "Confirm delete"
msgstr "Potwierdź usunięcie"
#: dialog_style_manager.cpp:575
#: dialog_style_manager.cpp:624
msgid "style copy"
msgstr "kopiuj styl"
#: dialog_style_manager.cpp:588
#: dialog_style_manager.cpp:611
msgid "Copy of "
msgstr "Kopia "
#: dialog_style_manager.cpp:677
msgid "style paste"
msgstr "wklej styl"
#: dialog_style_manager.cpp:681
#: dialog_style_manager.cpp:685
#: dialog_style_manager.cpp:721
#: dialog_style_manager.cpp:725
msgid "Could not parse style"
msgstr "Styl nie mógł zostać przetworzony"
#: dialog_style_manager.cpp:766
#: dialog_style_manager.cpp:799
msgid "Are you sure you want to delete these "
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć te "
#: dialog_style_manager.cpp:768
#: dialog_style_manager.cpp:801
msgid " styles?"
msgstr " style?"
#: dialog_style_manager.cpp:770
#: dialog_style_manager.cpp:803
msgid "Are you sure you want to delete this style?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć ten styl?"
#: dialog_style_manager.cpp:771
msgid "Confirm delete from storage"
msgstr "Potwierdź usunięcie z magazynu"
#: dialog_style_manager.cpp:804
msgid "Confirm delete from current"
msgstr "Potwierdź usunięcie z bieżącego skryptu"
#: dialog_style_manager.cpp:821
msgid "style delete"
msgstr "usuń styl"
#: dialog_style_manager.cpp:831
#: frame_main_events.cpp:722
#: frame_main_events.cpp:740
msgid "Open subtitles file"
msgstr "Otwórz plik napisów"
#: dialog_style_manager.cpp:847
msgid "The selected file has no available styles."
msgstr "Wybrany plik nie ma żadnych stylów."
#: dialog_style_manager.cpp:847
msgid "Error Importing Styles"
msgstr "Błąd podczas importowania stylów"
#: dialog_style_manager.cpp:854
#: dialog_style_manager.cpp:856
msgid "Choose styles to import:"
msgstr "Wybierz style do zaimportowania:"
#: dialog_style_manager.cpp:854
#: dialog_style_manager.cpp:856
msgid "Import Styles"
msgstr "Importuj style"
#: dialog_style_manager.cpp:888
msgid "style import"
msgstr "import stylów"
#: dialog_style_manager.cpp:1033
msgid "Are you sure? This cannot be undone!"
msgstr "Jesteś pewien? Tego nie da się później cofnąć!"
#: dialog_style_manager.cpp:1033
msgid "Sort styles"
msgstr "Sortuj style"
#: dialog_style_manager.cpp:1085
msgid "style move"
msgstr "przenoszenie stylu"
#: dialog_styling_assistant.cpp:62
msgid "Styling assistant"
msgstr "Pomocnik stylizowania"
#: dialog_styling_assistant.cpp:75
#: dialog_styling_assistant.cpp:76
msgid "Current line"
msgstr "Bieżąca linia"
#: dialog_styling_assistant.cpp:81
msgid "Styles available"
msgstr "Dostępne style"
#: dialog_styling_assistant.cpp:86
msgid "Set style"
msgstr "Ustaw styl"
#: dialog_styling_assistant.cpp:87
#: dialog_translation.cpp:101
msgid "Keys"
msgstr "Klawisze"
#: dialog_styling_assistant.cpp:88
#: dialog_translation.cpp:124
msgid "Actions"
msgstr "Akcje"
#: dialog_styling_assistant.cpp:96
#: dialog_translation.cpp:104
msgid "Accept changes"
msgstr "Zatwierdź zmiany"
#: dialog_styling_assistant.cpp:98
#: dialog_translation.cpp:106
msgid "Preview changes"
msgstr "Podejrzyj zmiany"
#: dialog_styling_assistant.cpp:100
#: dialog_translation.cpp:108
msgid "Previous line"
msgstr "Poprzednia linia"
#: dialog_styling_assistant.cpp:102
#: dialog_translation.cpp:110
msgid "Next line"
msgstr "Następna linia"
#: dialog_styling_assistant.cpp:104
#: dialog_styling_assistant.cpp:118
#: dialog_translation.cpp:114
#: dialog_translation.cpp:125
msgid "Play Video"
msgstr "Odtwarzaj wideo"
#: dialog_styling_assistant.cpp:106
#: dialog_styling_assistant.cpp:119
#: dialog_translation.cpp:116
#: dialog_translation.cpp:126
msgid "Play Audio"
msgstr "Odtwarzaj audio"
#: dialog_styling_assistant.cpp:107
msgid "Click on list:"
msgstr "Kliknięcie na liście:"
#: dialog_styling_assistant.cpp:108
msgid "Select style"
msgstr "Wybierz styl"
#: dialog_styling_assistant.cpp:111
msgid "Enable preview (slow)"
msgstr "Włącz podgląd (wolne)"
#: dialog_styling_assistant.cpp:165
msgid "style changes"
msgstr "zmiany stylu"
#: dialog_styling_assistant.cpp:223
#: dialog_styling_assistant.cpp:252
msgid "styling assistant"
msgstr "pomocnik stylizowania"
#: dialog_text_import.cpp:50
msgid "Text import options"
msgstr "Opcje importu tekstu"
#: dialog_text_import.cpp:59
msgid "Actor separator:"
msgstr "Separator aktora:"
#: dialog_text_import.cpp:61
msgid "Comment starter:"
msgstr "Początek komentarza:"
#: dialog_timing_processor.cpp:57
#: frame_main.cpp:273
msgid "Timing Post-Processor"
msgstr "Timing Post-Processor"
#: dialog_timing_processor.cpp:73
msgid "Apply to styles"
msgstr "Zastosuj do stylów"
#: dialog_timing_processor.cpp:76
msgid "Select styles to process. Unchecked ones will be ignored."
msgstr "Wybierz style do obróbki. Niezaznaczone zostaną zignorowane."
#: dialog_timing_processor.cpp:78
msgid "Select all styles"
msgstr "Zaznacza wszystkie style"
#: dialog_timing_processor.cpp:80
msgid "Deselect all styles"
msgstr "Odznacza wszystkie style"
#: dialog_timing_processor.cpp:84
msgid "Affect selection only"
msgstr "Dotyczy tylko zaznaczenia"
#: dialog_timing_processor.cpp:89
msgid "Lead-in/Lead-out"
msgstr "Zakres przed/Zakres za"
#: dialog_timing_processor.cpp:90
msgid "Add lead in:"
msgstr "Dodaj zakres przed:"
#: dialog_timing_processor.cpp:91
msgid "Enable adding of lead-ins to lines"
msgstr "Włącz dodawanie zakresu przed liniami"
#: dialog_timing_processor.cpp:94
msgid "Lead in to be added, in milliseconds"
msgstr "Zakres przed do dodania, w milisekundach"
#: dialog_timing_processor.cpp:95
msgid "Add lead out:"
msgstr "Dodaj zakres za:"
#: dialog_timing_processor.cpp:96
msgid "Enable adding of lead-outs to lines"
msgstr "Włącz dodawanie zakresu za liniami"
#: dialog_timing_processor.cpp:99
msgid "Lead out to be added, in milliseconds"
msgstr "Zakres za do dodania, w milisekundach"
#: dialog_timing_processor.cpp:107
msgid "Make adjacent subtitles continuous"
msgstr "Ustaw sąsiednie napisy ciągłymi."
#: dialog_timing_processor.cpp:108
#: dialog_timing_processor.cpp:126
msgid "Enable"
msgstr "Włącz"
#: dialog_timing_processor.cpp:109
msgid "Enable snapping of subtitles together if they are within a certain distance of each other"
msgstr "Włącz wyrównywanie napisów do siebie jeśli są w pewnej odległości od siebie"
#: dialog_timing_processor.cpp:111
msgid "Threshold:"
msgstr "Próg"
#: dialog_timing_processor.cpp:113
msgid "Maximum difference between start and end time for two subtitles to be made continuous, in milliseconds"
msgstr "Maksymalna różnica między początkowym i końcowym czasem dla dwóch napisów mających być ciągłymi, w milisekundach"
#: dialog_timing_processor.cpp:115
msgid "Sets how to set the adjoining of lines. If set totally to left, it will extend start time of the second line; if totally to right, it will extend the end time of the first line."
msgstr "Ustawia jak ustawić sąsiednie linie. Jeśli ustawione po lewej, zostanie przedłużony początek drugiej linii; jeśli po prawej, zostanie przedłużony koniec pierwszej linii."
#: dialog_timing_processor.cpp:119
msgid "Bias: Start <- "
msgstr "Odchylenie : Początek <-"
#: dialog_timing_processor.cpp:121
msgid " -> End"
msgstr " -> Koniec"
#: dialog_timing_processor.cpp:124
msgid "Keyframe snapping"
msgstr "Wyrównywanie do klatek kluczowych"
#: dialog_timing_processor.cpp:127
msgid "Enable snapping of subtitles to nearest keyframe, if distance is within threshold"
msgstr "Włącz wyrównywanie napisów do najbliższej klatki kluczowej jeśli odległość mieści się w progu"
#: dialog_timing_processor.cpp:129
msgid "Starts before thres.:"
msgstr "Zaczyna się przed progiem:"
#: dialog_timing_processor.cpp:131
msgid "Threshold for 'before start' distance, that is, how many frames a subtitle must start before a keyframe to snap to it."
msgstr "Próg dla odległości 'przed początkiem', to jest, ile klatek wcześniej ma się zaczynać napis przed klatką kluczową, do której ma być wyrównany."
#: dialog_timing_processor.cpp:132
msgid "Starts after thres.:"
msgstr "Zaczyna się po progu"
#: dialog_timing_processor.cpp:134
msgid "Threshold for 'after start' distance, that is, how many frames a subtitle must start after a keyframe to snap to it."
msgstr "Próg dla odległości 'po początku', jest to, ile klatek później ma się zaczynać napis po klatce kluczowej, do której ma być wyrównany."
#: dialog_timing_processor.cpp:135
msgid "Ends before thres.:"
msgstr "Kończy się przed progiem:"
#: dialog_timing_processor.cpp:137
msgid "Threshold for 'before end' distance, that is, how many frames a subtitle must end before a keyframe to snap to it."
msgstr "Próg dla odległości 'przed końcem', to jest, ile klatek wcześniej ma się kończyć napis przed klatką kluczową, do której ma być wyrównany."
#: dialog_timing_processor.cpp:138
msgid "Ends after thres.:"
msgstr "Kończy się po progu:"
#: dialog_timing_processor.cpp:140
msgid "Threshold for 'after end' distance, that is, how many frames a subtitle must end after a keyframe to snap to it."
msgstr "Próg dla odległości 'po końcu', to jest, ile klatek później ma się kończyć napis po klatce kluczowej, do której ma być wyrównany."
#: dialog_timing_processor.cpp:322
#, c-format
msgid "One of the lines in the file (%i) has negative duration. Aborting."
msgstr "Jedna z linii (%i) w pliku ma ujemną długość. Anulowanie."
#: dialog_timing_processor.cpp:322
msgid "Invalid script"
msgstr "Niepoprawny skrypt"
#: dialog_timing_processor.cpp:571
msgid "timing processor"
msgstr "timing processor"
#: dialog_tip.cpp:52
msgid "Aegisub can export subtitles to many different formats, character encodings, and even compensate Variable Frame Rate so you can hardsub them - it's all in the Export option in File menu."
msgstr "Aegisub może eksportować napisy do innych formatów, kodowań znaków, a nawet uwzględnić zmienne Frame rate (VFR) więc możesz je w kodować - to wszystko jest w opcji Eksport w menu Plik."
#: dialog_tip.cpp:53
msgid "You can easily translate subtitle files using the translation assistant."
msgstr "Możesz łatwo przetłumaczyć plik napisów używając pomocnika tłumaczenia."
#: dialog_tip.cpp:54
msgid "Styles can be stored in different storages, so that you can keep your projects organized."
msgstr "Style mogą być przechowywane w różnych magazynach, dzięki temu możesz utrzymać swoje projekty w porządku."
#: dialog_tip.cpp:55
msgid "Use keyboard shortcuts! They make your life easier, for example, Ctrl+Enter updates changes on current line without going to next. Check the manual for a complete list."
msgstr "Używaj skrótów klawiszowych! Czynią one życie łatwiejszym, na przykład, Ctrl+Enter zapisuje zmiany w bieżącej linii bez przechodzenia do następnej. Sprawdź w instrukcji pełna listę skrótów."
#: dialog_tip.cpp:56
msgid "There is no reason to use the SSA format (as opposed to ASS). ASS is very similar, but adds some important functionality. Most importantly, however, is that only ASS supports certain override tags (such as \\pos and \\t). Those only work on SSA files because VSFilter/Textsub is merciful."
msgstr "Nie ma powodu aby używać formatu SSA (w przeciwieństwie do ASS). ASS jest bardzo podobny, ale dodaje pewną ważna funkcjonalność, mało tego ASS wspiera rożne tagi (takie jak \\pos i \\t). W SSA działają one tylko dzięki łasce VSFilter/Textsub."
#: dialog_tip.cpp:57
msgid "DON'T PANIC!"
msgstr "NIE PANIKUJ!"
#: dialog_tip.cpp:58
msgid "Aegisub has several features to make sure you will never lose your work. It will periodically save your subtitles to autosave folder, and will create a copy of subs whenever you open them, to autoback folder. Also, if it crashes, it will attempt to save a restore file."
msgstr "Aegisub ma kilka usprawnień aby upewnić się, że nigdy nie stracisz swojej pracy. Będzie okresowo zapisywał twoje napisy do folderu autosave oraz będzie tworzył kopie napisów w folderze autoback, za każdym razem kiedy je otworzysz. Również jeśli Aegisub się zwiesi, spróbuje on zapisać plik odzyskiwania."
#: dialog_tip.cpp:59
msgid "The styling assistant is a practical way to set styles to each line, when each actor has a different style assigned to it."
msgstr "Pomocnik stylizowania jest praktycznym sposobem aby ustawić style dla każdej linii, gdy każdy aktor ma przypisany inny styl."
#: dialog_tip.cpp:60
msgid "The fonts collector is one of the most useful features, which resumes the boring task of hunting down fonts into a matter of a few clicks."
msgstr "Kolekcjoner czcionek jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi, które skraca żmudne zadanie poszukiwania czcionki do kilku kliknięć."
#: dialog_tip.cpp:61
msgid "When you are done with your subtitles and ready to distribute them, remember: say no to MP4, OGM or AVI. Matroska is your friend."
msgstr "Kiedy skończysz ze swoimi napisami i będziesz gotowy do ich dystrybucji, pamiętaj: powiedz NIE MP4, OGM czy AVI. Matroska jest twoim przyjacielem."
#: dialog_tip.cpp:62
msgid "Much like anything loaded via DirectShow, certain files may have a strange structure (such as h.264 into AVI or XviD will null frames) which may cause unreliable seeking (that is, video frames might be off by one frame). This is not an Aegisub bug - you may consider reencoding those videos before working with them."
msgstr "Przy ładowaniu czegokolwiek przez DirectShow, pewne pliki mogą mieć dziwną strukturę (takie jak h.264 w avi albo XviD z pustymi klatkami) co może powodować niepewne przeglądanie (to jest, może być różnica jednej klatki w wideo). To nie jest bug Aegisub'a - mógłbyś przemyśleć przekodowanie tych plików przed praca z nimi. "
#: dialog_tip.cpp:63
msgid "Try the spectrum mode for the audio display, it can make it much easier to spot where the important points in the audio are."
msgstr "Wypróbuj tryb widma widoku audio, może to bardzo ułatwić dostrzeganie miejsc gdzie są ważne punkty w audio."
#: dialog_tip.cpp:64
msgid "If you decode your audio to a PCM WAV file before loading it in Aegisub, you don't have to wait for it to be decoded before you can use it."
msgstr "Jeśli zdekodujesz swoje audio do PCM WAV przed załadowaniem go do Aegisuba, nie będziesz musiał czekać na zdekodowanie go przed użyciem."
#: dialog_tip.cpp:65
msgid "Having video open is often more a nuisance than a help when timing subtitles. Timing with only audio open is often much easier. You can always adjust the subtitles to match the video later on."
msgstr "Otwarte wideo częściej przeszkadza niż pomaga przy timingowaniu napisów. Timing z otwartym samym audio jest dużo łatwiejszy. Zawsze możesz później dopasować napisy do wideo. "
#: dialog_tip.cpp:66
msgid "If the audio doesn't seem to work properly during video playback, try loading audio separately. Just select Audio->Load from video, that usually makes the audio much more reliable."
msgstr "Jeśli audio nie działa poprawnie podczas odtwarzania wideo, spróbuj załadować je oddzielnie. Po prostu wybierz Audio > Otwórz audio z wideo."
#: dialog_tip.cpp:67
msgid "If anything goes wrong, blame movax."
msgstr "Jeśli coś idzie nie tak, obwiniajcie movax'a(Czytaj Faq'u na stronie aegisuba)"
#: dialog_translation.cpp:61
#: frame_main.cpp:271
msgid "Translation Assistant"
msgstr "Pomocnik tłumaczenia"
#: dialog_translation.cpp:76
msgid "Original"
msgstr "Oryginał"
#: dialog_translation.cpp:77
msgid "Translation"
msgstr "Tłumaczenie"
#: dialog_translation.cpp:93
msgid "Current line: ?"
msgstr "Obecna linia: ?"
#: dialog_translation.cpp:112
msgid "Insert original"
msgstr "Wstaw oryginał"
#: dialog_translation.cpp:117
msgid "Enable preview"
msgstr "Włącz podgląd"
#: dialog_translation.cpp:204
#, c-format
msgid "Current line: %d/%d"
msgstr "Obecna linia: %d/%d"
#: dialog_translation.cpp:335
msgid "translation assistant"
msgstr "pomocnik tłumaczenia"
#: dialog_translation.cpp:345
msgid "No more lines to translate."
msgstr "Koniec linii do tłumaczenia."
#: dialog_version_check.cpp:178
#, c-format
msgid ""
"There was an error checking for updates to Aegisub:\n"
"%s\n"
"\n"
"If other applications can access the Internet fine, this is probably a temporary server problem on our end."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas sprawdzania aktualizacji Aegisub'a:\n"
"%s\n"
"\n"
"Jeśli inne aplikacje mogą łączyć się bez problemu z internetem, to pewnie jest to chwilowy problem z serwerem po naszej stronie."
#: dialog_version_check.cpp:182
msgid "An unknown error occurred while checking for updates to Aegisub."
msgstr "Wystąpił nieznany błąd podczas sprawdzania aktualizacji Aegisub'a."
#: dialog_version_check.cpp:346
msgid "Could not connect to updates server."
msgstr "Nie udało się połączyć z serwerem aktualizacji."
#: dialog_version_check.cpp:350
msgid "Could not download from updates server."
msgstr "Nie można pobierać z serwera aktualizacji."
#: dialog_version_check.cpp:353
#, c-format
msgid "HTTP request failed, got HTTP response %d."
msgstr "Żądanie HTTP nie powiodło się, otrzymana odpowiedź HTTP %d"
#: dialog_version_check.cpp:426
msgid "An update to Aegisub was found."
msgstr "Znaleziono aktualizację dla Aegisub'a."
#: dialog_version_check.cpp:430
msgid "Several possible updates to Aegisub were found."
msgstr "Znaleziono klika możliwych aktualizacji dla Aegisub'a."
#: dialog_version_check.cpp:434
msgid "There are no updates to Aegisub."
msgstr "Nie ma aktualizacji dla Aegisub'a"
#: dialog_version_check.cpp:468
msgid "Version Checker"
msgstr "Sprawdzanie wersji"
#: dialog_version_check.cpp:500
msgid "Remind me again in a &week"
msgstr "Przypomnij ponownie za &tydzień"
#: dialog_video_details.cpp:52
msgid "Video Details"
msgstr "Szczegóły wideo"
#: dialog_video_details.cpp:71
msgid "File name:"
msgstr "Nazwa pliku:"
#: dialog_video_details.cpp:73
msgid "FPS:"
msgstr "FPS:"
#: dialog_video_details.cpp:75
msgid "Resolution:"
msgstr "Rozdzielczość:"
#: dialog_video_details.cpp:77
msgid "Length:"
msgstr "Długość:"
#: dialog_video_details.cpp:79
msgid "Decoder:"
msgstr "Dekoder:"
#: export_clean_info.cpp:60
msgid "Clean Script Info"
msgstr "Wyczyść informacje o skrypcie"
#: export_clean_info.cpp:61
msgid "Removes all but the absolutely required fields from the Script Info section. You might want to run this on files that you plan to distribute in original form."
msgstr "Usuwa wszystko za wyjątkiem absolutnie potrzebnych pól z sekcji informacji o skrypcie. Możesz chcieć to uruchomić na plikach, których planujesz dystrybucję w oryginalnej formie."
#: export_fixstyle.cpp:60
msgid "Fix Styles"
msgstr "Napraw style"
#: export_fixstyle.cpp:61
msgid "Fixes styles by replacing any style that isn't available on file with Default."
msgstr "Naprawia style zamieniając styl, który nie jest dostępny, na styl domyślny."
#: export_framerate.cpp:61
msgid "Transform Framerate"
msgstr "Zmień FPS"
#: export_framerate.cpp:62
msgid ""
"Transform subtitle times, including those in override tags, from an input framerate to an output framerate.\n"
"\n"
"This is useful for converting regular time subtitles to VFRaC time subtitles for hardsubbing.\n"
"It can also be used to convert subtitles to a different speed video, such as NTSC to PAL speedup."
msgstr ""
"Przekształć czasy napisów, w tym też te w tagach, z wejściowego framerate na wyjściowe framerate. \n"
"\n"
"Przydatne przy konwertowaniu z normalnych czasów napisów do czasów VFRaC w celach hardsuberskich.\n"
"Może być też użyte przy konwertowaniu napisów do wideo z innym FPS, np z NTSC do PAL."
#: export_framerate.cpp:88
msgid "From Video"
msgstr "Z wideo"
#: export_framerate.cpp:105
msgid "Variable"
msgstr "Zmienne"
#: export_framerate.cpp:109
msgid "Constant: "
msgstr "Stałe:"
#: export_framerate.cpp:121
msgid "Reverse transformation"
msgstr "Transformacja odwrotna"
#: export_framerate.cpp:129
msgid "Input framerate: "
msgstr "Wejściowe FPS: "
#: export_framerate.cpp:131
msgid "Output: "
msgstr "Wyjście:"
#: ffmpegsource_common.cpp:86
msgid "Indexing"
msgstr "Indeksowanie"
#: ffmpegsource_common.cpp:87
msgid "Reading timecodes and frame/sample data"
msgstr "Odczytywanie timekodów i danych klatki/próbki"
#: ffmpegsource_common.cpp:145
msgid "video"
msgstr "wideo"
#: ffmpegsource_common.cpp:147
msgid "audio"
msgstr "audio"
#: ffmpegsource_common.cpp:150
#, c-format
msgid "Track %02d: %s"
msgstr "Ścieżka %02d: %s"
#: ffmpegsource_common.cpp:154
#, c-format
msgid "Multiple %s tracks detected, please choose the one you wish to load:"
msgstr "Wykryto kilka ścieżek %s, wybierz jedną do załadowania."
#: ffmpegsource_common.cpp:155
#, c-format
msgid "Choose %s track"
msgstr "Wybierz %s ścieżkę"
#: frame_main.cpp:185
msgid "Do you want Aegisub to check for updates whenever it starts? You can still do it manually via the Help menu."
msgstr "Chcesz żeby Aegisub przy każdym uruchomieniu sprawdzał czy są dostępne aktualizacje? Możesz to nadal zrobić ręcznie poprzez menu Pomoc."
#: frame_main.cpp:185
msgid "Check for updates?"
msgstr "Sprawdzić czy są dostępne aktualizacje?"
#: frame_main.cpp:221
#: frame_main.cpp:320
#: hotkeys.cpp:327
msgid "New subtitles"
msgstr "Nowe napisy"
#: frame_main.cpp:222
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: frame_main.cpp:222
#: hotkeys.cpp:328
msgid "Open subtitles"
msgstr "Otwórz napisy"
#: frame_main.cpp:223
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: frame_main.cpp:223
#: hotkeys.cpp:329
msgid "Save subtitles"
msgstr "Zapisz napisy"
#: frame_main.cpp:227
msgid "Jump To..."
msgstr "Skocz do..."
#: frame_main.cpp:227
msgid "Jump video to time/frame"
msgstr "Skocz do czasu/klatki w wideo"
#: frame_main.cpp:228
msgid "Zoom in"
msgstr "Powiększ"
#: frame_main.cpp:228
msgid "Zoom video in"
msgstr "Powiększa wideo"
#: frame_main.cpp:229
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomniejsz"
#: frame_main.cpp:229
msgid "Zoom video out"
msgstr "Pomniejsza wideo"
#: frame_main.cpp:242
msgid "Jump video to start"
msgstr "Przewiń wideo do początku linii"
#: frame_main.cpp:242
#: frame_main.cpp:468
msgid "Jumps the video to the start frame of current subtitle"
msgstr "Przewija wideo do początkowej klatki bieżącej linii napisów"
#: frame_main.cpp:243
msgid "Jump video to end"
msgstr "Przewiń wideo do końca linii"
#: frame_main.cpp:243
#: frame_main.cpp:469
msgid "Jumps the video to the end frame of current subtitle"
msgstr "Przewija wideo do końcowej klatki bieżącej linii napisów"
#: frame_main.cpp:244
msgid "Snap start to video"
msgstr "Wyrównaj początek do wideo"
#: frame_main.cpp:244
#: frame_main.cpp:408
msgid "Set start of selected subtitles to current video frame"
msgstr "Ustawia początek wybranej linii napisów na bieżącą klatkę wideo."
#: frame_main.cpp:245
msgid "Snap end to video"
msgstr "Wyrównaj koniec do wideo"
#: frame_main.cpp:245
#: frame_main.cpp:409
msgid "Set end of selected subtitles to current video frame"
msgstr "Ustawia koniec wybranej linii napisów na bieżącą klatkę wideo."
#: frame_main.cpp:246
msgid "Select visible"
msgstr "Zaznacz widoczne"
#: frame_main.cpp:246
msgid "Selects all lines that are currently visible on video frame"
msgstr "Zaznacza wszystkie linie, które są widoczne podczas danej klatki wideo"
#: frame_main.cpp:247
msgid "Snap subtitles to scene"
msgstr "Wyrównaj napisy do sceny"
#: frame_main.cpp:247
msgid "Snap selected subtitles so they match current scene start/end"
msgstr "Wyrównuje wybrane napisy tak aby pasowały początkowi/końcowi bieżącej sceny"
#: frame_main.cpp:248
msgid "Shift subtitles to frame"
msgstr "Przesuń napisy do klatki"
#: frame_main.cpp:248
msgid "Shift selected subtitles so first selected starts at this frame"
msgstr "Przesuwa wybrane napisy, pierwsze wybrane zaczynają się od tej klatki"
#: frame_main.cpp:252
msgid "Open Styles Manager"
msgstr "Otwórz menedżera stylów"
#: frame_main.cpp:253
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
#: frame_main.cpp:253
msgid "Open Properties"
msgstr "Otwórz właściwości"
#: frame_main.cpp:254
msgid "Attachments"
msgstr "Załączniki"
#: frame_main.cpp:254
msgid "Open Attachment List"
msgstr "Otwórz listę załączników"
#: frame_main.cpp:255
msgid "Open Fonts Collector"
msgstr "Otwórz kolekcjonera czcionek"
#: frame_main.cpp:260
msgid "Open Automation manager"
msgstr "Otwórz menedżera automatyzacji"
#: frame_main.cpp:266
#: frame_main.cpp:373
msgid "Launches ai-chan's \"ASSDraw3\" tool for vector drawing."
msgstr "Uruchamia narzędzie \"ASSDraw3\" do rysowania wektorowego autorstwa ai-chan."
#: frame_main.cpp:269
msgid "Open Shift Times Dialogue"
msgstr "Otwórz okno przesuwania czasów"
#: frame_main.cpp:270
msgid "Styling Assistant"
msgstr "Pomocnik stylizowania"
#: frame_main.cpp:270
msgid "Open Styling Assistant"
msgstr "Otwórz Pomocnika stylizowania"
#: frame_main.cpp:271
msgid "Open Translation Assistant"
msgstr "Otwórz Pomocnika tłumaczenia"
#: frame_main.cpp:272
msgid "Resample"
msgstr "Przelicz"
#: frame_main.cpp:272
msgid "Resample Script Resolution"
msgstr "Przelicz rozdzielczość skryptu"
#: frame_main.cpp:273
msgid "Open Timing Post-processor dialog"
msgstr "Otwórz okno Timing Post-processora"
#: frame_main.cpp:274
msgid "Kanji Timer"
msgstr "Kanji Timer"
#: frame_main.cpp:274
msgid "Open Kanji Timer dialog"
msgstr "Otwórz okno kanji timer'a"
#: frame_main.cpp:275
msgid "Open Spell checker"
msgstr "Otwórz sprawdzanie pisowni"
#: frame_main.cpp:279
#: frame_main.cpp:497
msgid "Configure Aegisub"
msgstr "Konfiguruj Aegisub'a"
#: frame_main.cpp:280
msgid "Cycle Tag Hiding Mode"
msgstr "Przełączaj tryby ukrywania tagów"
#: frame_main.cpp:280
msgid "Cycle through tag hiding modes"
msgstr "Przełącza tryby ukrywania tagów"
#: frame_main.cpp:305
#: frame_main.cpp:528
msgid "&Help"
msgstr "P&omoc"
#: frame_main.cpp:320
msgid "&New Subtitles"
msgstr "&Nowe napisy"
#: frame_main.cpp:321
msgid "&Open Subtitles..."
msgstr "&Otwórz napisy..."
#: frame_main.cpp:321
msgid "Opens a subtitles file"
msgstr "Otwiera plik napisów"
#: frame_main.cpp:322
msgid "&Open Subtitles with Charset..."
msgstr "O&twórz napisy ze specyficznym kodowaniem..."
#: frame_main.cpp:322
msgid "Opens a subtitles file with a specific charset"
msgstr "Otwiera napisy ze specyficznym kodowaniem"
#: frame_main.cpp:323
msgid "&Save Subtitles"
msgstr "&Zapisz napisy"
#: frame_main.cpp:323
msgid "Saves subtitles"
msgstr "Zapisuje napisy"
#: frame_main.cpp:324
msgid "Save Subtitles as"
msgstr "Zapisz napisy jako"
#: frame_main.cpp:324
msgid "Saves subtitles with another name"
msgstr "Zapisuje napisy pod inną nazwą"
#: frame_main.cpp:325
msgid "Export Subtitles"
msgstr "Eksportuj napisy"
#: frame_main.cpp:325
msgid "Saves a copy of subtitles with processing applied to it"
msgstr "Zapisuje kopię napisów z zastosowaną obróbką"
#: frame_main.cpp:326
#: frame_main.cpp:427
#: frame_main.cpp:435
#: frame_main.cpp:441
#: frame_main.cpp:477
msgid "Recent"
msgstr "Ostatnie"
#: frame_main.cpp:332
msgid "&Properties..."
msgstr "&Właściwości..."
#: frame_main.cpp:332
msgid "Open script properties window"
msgstr "Otwiera okno właściwości skryptu"
#: frame_main.cpp:333
msgid "&Attachments..."
msgstr "&Załączniki..."
#: frame_main.cpp:333
msgid "Open the attachment list"
msgstr "Otwiera listę załączników"
#: frame_main.cpp:334
msgid "&Fonts Collector..."
msgstr "&Kolekcjoner czcionek..."
#: frame_main.cpp:334
msgid "Open fonts collector"
msgstr "Otwórz kolekcjonera czcionek"
#: frame_main.cpp:338
msgid "New Window"
msgstr "Nowe okno"
#: frame_main.cpp:338
msgid "Open a new application window"
msgstr "Otwiera nowe okno programu"
#: frame_main.cpp:340
msgid "E&xit"
msgstr "W&yjście"
#: frame_main.cpp:340
msgid "Exit the application"
msgstr "Zamyka program"
#: frame_main.cpp:341
msgid "&File"
msgstr "&Plik"
#: frame_main.cpp:346
#: frame_main_events.cpp:429
#: subs_edit_ctrl.cpp:951
msgid "&Undo"
msgstr "&Cofnij"
#: frame_main.cpp:346
msgid "Undoes last action"
msgstr "Cofa ostatnią akcję"
#: frame_main.cpp:347
#: frame_main_events.cpp:435
msgid "&Redo"
msgstr "&Powtórz"
#: frame_main.cpp:347
msgid "Redoes last action"
msgstr "Powtarza ostatnią akcję"
#: frame_main.cpp:349
msgid "Cut Lines"
msgstr "Wytnij linie"
#: frame_main.cpp:349
msgid "Cut subtitles"
msgstr "Wycina napisy"
#: frame_main.cpp:350
msgid "Copy Lines"
msgstr "Kopiuj linie"
#: frame_main.cpp:350
msgid "Copy subtitles"
msgstr "Kopiuje napisy"
#: frame_main.cpp:351
msgid "Paste Lines"
msgstr "Wklej linie"
#: frame_main.cpp:351
msgid "Paste subtitles"
msgstr "Wkleja napisy"
#: frame_main.cpp:352
msgid "Paste Lines Over"
msgstr "Wklej linie na"
#: frame_main.cpp:352
msgid "Paste subtitles over others"
msgstr "Wkleja napisy na inne"
#: frame_main.cpp:354
msgid "&Find..."
msgstr "&Znajdź..."
#: frame_main.cpp:354
msgid "Find words in subtitles"
msgstr "Wyszukuje słowa w napisach"
#: frame_main.cpp:355
#: hotkeys.cpp:350
#: hotkeys.cpp:353
msgid "Find Next"
msgstr "Znajdź następne"
#: frame_main.cpp:355
msgid "Find next match of last word"
msgstr "Szuka następnego wyniku ostatnio szukanego słowa"
#: frame_main.cpp:356
msgid "Search and &Replace..."
msgstr "&Szukaj i zamień..."
#: frame_main.cpp:356
msgid "Find and replace words in subtitles"
msgstr "Wyszukuje i zamienia słowa w napisach"
#: frame_main.cpp:357
msgid "&Edit"
msgstr "&Edycja"
#: frame_main.cpp:362
msgid "&Insert Lines"
msgstr "&Wstaw linie"
#: frame_main.cpp:366
msgid "&Styles Manager..."
msgstr "Menedżer &stylów..."
#: frame_main.cpp:366
msgid "Open styles manager"
msgstr "Otwórz menedżera stylów"
#: frame_main.cpp:367
msgid "St&yling Assistant..."
msgstr "Pomocnik st&ylizowania..."
#: frame_main.cpp:367
msgid "Open styling assistant"
msgstr "Otwórz pomocnika stylizowania"
#: frame_main.cpp:368
msgid "&Translation Assistant..."
msgstr "Pomocnik &tłumaczenia..."
#: frame_main.cpp:368
msgid "Open translation assistant"
msgstr "Otwórz pomocnika tłumaczenia"
#: frame_main.cpp:369
msgid "Resample Resolution"
msgstr "Przelicz rozdzielczość"
#: frame_main.cpp:369
msgid "Changes resolution and modifies subtitles to conform to change"
msgstr "Zmienia rozdzielczość i modyfikuje napisy aby odpowiadały zmianie"
#: frame_main.cpp:370
msgid "Spe&ll Checker..."
msgstr "Sprawdzanie &pisowni..."
#: frame_main.cpp:370
msgid "Open spell checker"
msgstr "Otwiera sprawdzanie pisowni"
#: frame_main.cpp:376
msgid "&Before Current"
msgstr "&Przed bieżącą"
#: frame_main.cpp:376
msgid "Inserts a line before current"
msgstr "Wstawia linię przed bieżącą"
#: frame_main.cpp:377
msgid "&After Current"
msgstr "P&o bieżącej"
#: frame_main.cpp:377
msgid "Inserts a line after current"
msgstr "Wstawia linię po bieżącej"
#: frame_main.cpp:378
msgid "Before Current, at Video Time"
msgstr "Przed bieżącą z czasem wideo"
#: frame_main.cpp:378
msgid "Inserts a line before current, starting at video time"
msgstr "Wstawia linię przed bieżącą, rozpoczyna się od czasu wideo"
#: frame_main.cpp:379
msgid "After Current, at Video Time"
msgstr "Po bieżącej, od czasu wideo"
#: frame_main.cpp:379
msgid "Inserts a line after current, starting at video time"
msgstr "Wstawia linię po bieżącej, rozpoczyna się od czasu wideo"
#: frame_main.cpp:381
msgid "&Duplicate Lines"
msgstr "P&owiel linie"
#: frame_main.cpp:381
#: subs_grid.cpp:167
msgid "Duplicate the selected lines"
msgstr "Powiela wybrane linie"
#: frame_main.cpp:382
msgid "&Duplicate and Shift by 1 Frame"
msgstr "Po&wiel i przesuń o jedna klatkę"
#: frame_main.cpp:382
#: subs_grid.cpp:168
msgid "Duplicate lines and shift by one frame"
msgstr "Powiela i przesuwa o jedna klatkę"
#: frame_main.cpp:383
msgid "Delete Lines"
msgstr "Usuń linie"
#: frame_main.cpp:383
#: subs_grid.cpp:204
msgid "Delete currently selected lines"
msgstr "Usuwa zaznaczone linie"
#: frame_main.cpp:386
msgid "Join Lines"
msgstr "Połącz linie"
#: frame_main.cpp:390
msgid "&Concatenate"
msgstr "&Złącz"
#: frame_main.cpp:390
#: subs_grid.cpp:177
msgid "Joins selected lines in a single one, concatenating text together"
msgstr "Łączy zaznaczone linie w jedną, łącząc razem teksty."
#: frame_main.cpp:391
msgid "Keep &First"
msgstr "Zatrzymaj &pierwszą."
#: frame_main.cpp:391
#: subs_grid.cpp:178
msgid "Joins selected lines in a single one, keeping text of first and discarding remaining"
msgstr "Łączy zaznaczone linie w jedną zachowując tekst pierwszej i odrzucając resztę"
#: frame_main.cpp:392
msgid "As &Karaoke"
msgstr "Jako &karaoke"
#: frame_main.cpp:392
msgid "Joins selected lines in a single one, as karaoke"
msgstr "Łączy zaznaczone linie w jedną, jako karaoke"
#: frame_main.cpp:394
#: subs_grid.cpp:188
msgid "Recombine Lines"
msgstr "Rozplącz linie"
#: frame_main.cpp:394
#: subs_grid.cpp:188
msgid "Recombine subtitles when they have been split and merged"
msgstr "Rozplątuje linie gdy zostały podzielone i połączone"
#: frame_main.cpp:395
msgid "Split Lines (by karaoke)"
msgstr "Podziel linie (po karaoke)"
#: frame_main.cpp:395
#: subs_grid.cpp:169
msgid "Uses karaoke timing to split line into multiple smaller lines"
msgstr "Używa bloków karaoke do rozbicia linii na kilka mniejszych linii"
#: frame_main.cpp:397
msgid "Swap Lines"
msgstr "Zamień linie"
#: frame_main.cpp:397
#: subs_grid.cpp:173
msgid "Swaps the two selected lines"
msgstr "Zamienia dwie zaznaczone linie"
#: frame_main.cpp:398
msgid "Select Lines..."
msgstr "Zaznacz linie..."
#: frame_main.cpp:398
msgid "Selects lines based on defined criteria"
msgstr "Zaznacza linię na podstawie podanych kryteriów"
#: frame_main.cpp:399
msgid "&Subtitles"
msgstr "&Napisy"
#: frame_main.cpp:403
msgid "S&hift Times..."
msgstr "&Przesuń czasy..."
#: frame_main.cpp:403
msgid "Shift subtitles by time or frames"
msgstr "Przesuwa napisy o czas lub klatki"
#: frame_main.cpp:404
msgid "Sort by Time"
msgstr "Sortuj według czasu"
#: frame_main.cpp:404
msgid "Sort all subtitles by their start times"
msgstr "Sortuje wszystkie napisy według ich czasu początkowego"
#: frame_main.cpp:405
msgid "Timing Post-Processor..."
msgstr "Timing Post-Processor..."
#: frame_main.cpp:405
msgid "Runs a post-processor for timing to deal with lead-ins, lead-outs, scene timing and etc"
msgstr "Uruchamia Timing post-porcessora, aby rozprawić się z zakresami przed, zakresami za, scene timingiem itd"
#: frame_main.cpp:406
msgid "Kanji Timer..."
msgstr "Kanji Timer..."
#: frame_main.cpp:406
msgid "Open Kanji timer"
msgstr "Otwórz timera kanji"
#: frame_main.cpp:408
msgid "Snap Start to Video"
msgstr "Wyrównaj początek do wideo"
#: frame_main.cpp:409
msgid "Snap End to Video"
msgstr "Wyrównaj koniec do wideo"
#: frame_main.cpp:410
#: hotkeys.cpp:371
msgid "Snap to Scene"
msgstr "Wyrównaj do sceny"
#: frame_main.cpp:410
msgid "Set start and end of subtitles to the keyframes around current video frame"
msgstr "Ustawia początek i koniec napisów na klatki kluczowe w okolicy bieżącej klatki wideo"
#: frame_main.cpp:411
msgid "Shift to Current Frame"
msgstr "Przesuń do bieżącej klatki"
#: frame_main.cpp:411
msgid "Shift selection so first selected line starts at current frame"
msgstr "Przesuwa wybrane napisy, pierwsze wybrane zaczną się od bieżącej klatki"
#: frame_main.cpp:414
msgid "Make Times Continuous"
msgstr "Ustaw czasy ciągłymi"
#: frame_main.cpp:418
msgid "Change &Start"
msgstr "Zmień &początek"
#: frame_main.cpp:418
#: subs_grid.cpp:183
msgid "Changes times of subs so start times begin on previous's end time"
msgstr "Zmienia czasy napisów tak, że początek ustawiony jest na końcu poprzedniej linii"
#: frame_main.cpp:419
msgid "Change &End"
msgstr "Zmień &koniec"
#: frame_main.cpp:419
#: subs_grid.cpp:184
msgid "Changes times of subs so end times begin on next's start time"
msgstr "Zmienia czasy napisów tak, że koniec ustawiony jest na początku następnej linii"
#: frame_main.cpp:421
msgid "&Timing"
msgstr "&Timing"
#: frame_main.cpp:425
msgid "&Open Video..."
msgstr "&Otwórz wideo..."
#: frame_main.cpp:425
msgid "Opens a video file"
msgstr "Otwiera plik wideo"
#: frame_main.cpp:426
msgid "&Close Video"
msgstr "&Zamknij wideo"
#: frame_main.cpp:426
msgid "Closes the currently open video file"
msgstr "Zamyka obecnie otwarty plik wideo"
#: frame_main.cpp:429
msgid "Use Dummy Video"
msgstr "Użyj atrapy wideo"
#: frame_main.cpp:429
msgid "Opens a video clip with solid color"
msgstr "Otwiera klip wideo o jednolitym kolorze"
#: frame_main.cpp:430
msgid "Show Video Details"
msgstr "Pokaż właściwości wideo"
#: frame_main.cpp:430
msgid "Shows video details"
msgstr "Pokazuje właściwości wideo"
#: frame_main.cpp:432
msgid "Open Timecodes File..."
msgstr "Otwórz plik timekodów..."
#: frame_main.cpp:432
msgid "Opens a VFR timecodes v1 or v2 file"
msgstr "Otwiera plik timekodów VFR v1 albo v2"
#: frame_main.cpp:433
msgid "Save Timecodes File..."
msgstr "Zapisz plik timekodów..."
#: frame_main.cpp:433
msgid "Saves a VFR timecodes v2 file"
msgstr "Zapisuje plik timekodów VFR v1 albo v2"
#: frame_main.cpp:434
msgid "Close Timecodes File"
msgstr "Zamknij plik timekodów"
#: frame_main.cpp:434
msgid "Closes the currently open timecodes file"
msgstr "Zamyka obecnie otwarty plik timekodów"
#: frame_main.cpp:438
msgid "Open Keyframes..."
msgstr "Otwórz klatki kluczowe..."
#: frame_main.cpp:438
msgid "Opens a keyframe list file"
msgstr "Otwiera plik listy klatek kluczowych"
#: frame_main.cpp:439
msgid "Save Keyframes..."
msgstr "Zapisz klatki kluczowe"
#: frame_main.cpp:439
msgid "Saves the current keyframe list"
msgstr "Zapisuje bieżąca listę klatek kluczowych"
#: frame_main.cpp:440
msgid "Close Keyframes"
msgstr "Zamknij klatki kluczowe"
#: frame_main.cpp:440
msgid "Closes the currently open keyframes list"
msgstr "Zamyka obecnie otwartą listę klatek kluczowych"
#: frame_main.cpp:444
msgid "Detach Video"
msgstr "Odczep wideo"
#: frame_main.cpp:444
msgid "Detach video, displaying it in a separate Window"
msgstr "Odczepia wideo wyświetlając je w oddzielnym oknie"
#: frame_main.cpp:446
msgid "Set Zoom"
msgstr "Ustaw zoom"
#: frame_main.cpp:450
msgid "Set zoom to 50%"
msgstr "Ustawia powiększenie na 50%"
#: frame_main.cpp:451
msgid "Set zoom to 100%"
msgstr "Ustawia powiększenie na 100%"
#: frame_main.cpp:452
msgid "Set zoom to 200%"
msgstr "Ustawia powiększenie na 200%"
#: frame_main.cpp:455
msgid "Override Aspect Ratio"
msgstr "Ustaw proporcje obrazu"
#: frame_main.cpp:459
msgid "&Default"
msgstr "&Domyślne"
#: frame_main.cpp:459
msgid "Leave video on original aspect ratio"
msgstr "Pozostawia wideo z oryginalnymi proporcjami obrazu"
#: frame_main.cpp:460
msgid "&Fullscreen (4:3)"
msgstr "&Fullscreen (4:3)"
#: frame_main.cpp:460
msgid "Forces video to 4:3 aspect ratio"
msgstr "Wymusza na wideo proporcje obrazu 4:3"
#: frame_main.cpp:461
msgid "&Widescreen (16:9)"
msgstr "&Widescreen (16:9)"
#: frame_main.cpp:461
msgid "Forces video to 16:9 aspect ratio"
msgstr "Wymusza na wideo proporcje obrazu 16:9"
#: frame_main.cpp:462
msgid "&Cinematic (2.35)"
msgstr "&Cinematic (2.35)"
#: frame_main.cpp:462
msgid "Forces video to 2.35 aspect ratio"
msgstr "Wymusza na wideo proporcje obrazu 2.35"
#: frame_main.cpp:463
msgid "Custom"
msgstr "Niestandardowe"
#: frame_main.cpp:463
msgid "Forces video to a custom aspect ratio"
msgstr "Wymusza na wideo niestandardowe proporcje obrazu"
#: frame_main.cpp:465
msgid "Show Overscan Mask"
msgstr "Pokaż maskę overscanu"
#: frame_main.cpp:465
msgid "Show a mask over the video, indicating areas that might get cropped off by overscan on televisions"
msgstr "Pokazuje maskę na wideo, wskazując obszary, które mogą zostać przycięte przez overscan w tv"
#: frame_main.cpp:467
msgid "&Jump to..."
msgstr "&Skocz do..."
#: frame_main.cpp:467
msgid "Jump to frame or time"
msgstr "Skocz do klatki lub czasu"