Aegisub/po/cs.po

6883 lines
179 KiB
Plaintext

# translation of cs.po to
# Christof <christof@totan.cz>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-27 16:45-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-10 22:10+0100\n"
"Last-Translator: Adam Rambousek <rambousek@gmail.com>\n"
"Language-Team: <en@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../src/base_grid.cpp:507
#: ../src/base_grid.cpp:909
msgid "#"
msgstr "#"
#: ../src/base_grid.cpp:507
#: ../src/base_grid.cpp:910
msgid "L"
msgstr "Ř"
#: ../src/base_grid.cpp:507
#: ../src/base_grid.cpp:785
#: ../src/base_grid.cpp:911
msgid "Start"
msgstr "Počátek"
#: ../src/base_grid.cpp:507
#: ../src/base_grid.cpp:786
#: ../src/base_grid.cpp:912
msgid "End"
msgstr "Konec"
#: ../src/base_grid.cpp:507
#: ../src/base_grid.cpp:787
#: ../src/base_grid.cpp:913
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:65
#: ../src/dialog_search_replace.cpp:100
msgid "Style"
msgstr "Styl"
#: ../src/base_grid.cpp:507
#: ../src/base_grid.cpp:788
#: ../src/base_grid.cpp:914
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:66
#: ../src/subs_edit_box.cpp:172
#: ../src/dialog_search_replace.cpp:101
msgid "Actor"
msgstr "Postava"
#: ../src/base_grid.cpp:508
#: ../src/base_grid.cpp:789
#: ../src/base_grid.cpp:915
#: ../src/command/grid.cpp:142
#: ../src/command/grid.cpp:155
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:70
#: ../src/subs_edit_box.cpp:177
#: ../src/dialog_search_replace.cpp:102
msgid "Effect"
msgstr "Efekt"
#: ../src/base_grid.cpp:508
#: ../src/base_grid.cpp:790
#: ../src/base_grid.cpp:916
#: ../src/dialog_style_editor.cpp:294
msgid "Left"
msgstr "Zleva"
#: ../src/base_grid.cpp:508
#: ../src/base_grid.cpp:791
#: ../src/base_grid.cpp:917
#: ../src/dialog_style_editor.cpp:294
msgid "Right"
msgstr "Zprava"
#: ../src/base_grid.cpp:508
#: ../src/base_grid.cpp:792
#: ../src/base_grid.cpp:918
#: ../src/dialog_style_editor.cpp:294
msgid "Vert"
msgstr "Vertikálně"
#: ../src/base_grid.cpp:508
#: ../src/base_grid.cpp:919
#: ../src/dialog_kara_timing_copy.cpp:643
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:71
#: ../src/dialog_search_replace.cpp:99
msgid "Text"
msgstr "Text"
#: ../src/base_grid.cpp:783
msgid "Line Number"
msgstr "Číslo řádku"
#: ../src/base_grid.cpp:784
#: ../src/command/grid.cpp:194
#: ../src/command/grid.cpp:207
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:62
msgid "Layer"
msgstr "Vrstva"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:63
msgid "unsaved"
msgstr "neuložené"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:67
#, c-format
msgid "%s frames"
msgstr "%s snímků"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:69
msgid "backward"
msgstr "vzad"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:69
msgid "forward"
msgstr "vpřed"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:73
msgid "s+e"
msgstr "p+k"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:74
msgid "s"
msgstr "p"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:75
msgid "e"
msgstr "k"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:82
msgid "all"
msgstr "vše"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:84
#, c-format
msgid "from %d onward"
msgstr "od %d dál"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:86
msgid "sel "
msgstr "výb"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:103
#: ../src/command/time.cpp:156
msgid "Shift Times"
msgstr "Posun časování"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:112
msgid "&Time: "
msgstr "Čas:"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:113
msgid "Shift by time"
msgstr "Posunout o časový úsek"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:116
msgid "&Frames: "
msgstr "Snímky:"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:117
msgid "Shift by frames"
msgstr "Posunout o počet snímků"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:121
msgid "Enter time in h:mm:ss.cs notation"
msgstr "Zadejte čas ve formátu h:mm:ss.cs"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:124
msgid "Enter number of frames to shift by"
msgstr "Vložte počet snímků o které posunout"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:126
msgid "For&ward"
msgstr "Vpřed"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:127
msgid "Shifts subs forward, making them appear later. Use if they are appearing too soon."
msgstr "Posune titulky vpřed, aby se zobrazily později. Použijte v případě, že se zobrazují příliš brzy."
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:129
msgid "&Backward"
msgstr "Vzad"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:130
msgid "Shifts subs backward, making them appear earlier. Use if they are appearing too late."
msgstr "Posune titulky vzad, aby se zobrazily dříve. Použijte v případě, že se zobrazují příliš pozdě."
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:132
msgid "&All rows"
msgstr "Všechny řádky"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:132
msgid "Selected &rows"
msgstr "Zvolené řádky"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:132
msgid "Selection &onward"
msgstr "Další výběr"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:133
msgid "Affect"
msgstr "Posune"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:135
msgid "Start a&nd End times"
msgstr "Počátky i konce titulku"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:135
msgid "&Start times only"
msgstr "Pouze počátky"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:135
msgid "&End times only"
msgstr "Pouze konce"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:136
msgid "Times"
msgstr "Časování"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:140
msgid "&Clear"
msgstr "Vymazat"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:172
msgid "Shift by"
msgstr "Posunout o"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:181
msgid "Load from history"
msgstr "Načíst z historie"
#: ../src/dialog_shift_times.cpp:384
msgid "shifting"
msgstr "posun"
#: ../src/export_fixstyle.cpp:49
msgid "Fix Styles"
msgstr "Opravit styly"
#: ../src/export_fixstyle.cpp:49
msgid "Fixes styles by replacing any style that isn't available on file with Default."
msgstr "Opraví zobrazované styly tak, že nahradí všechny, které nejsou v hlavičce dostupné, za Default."
#: ../src/audio_karaoke.cpp:79
msgid "Discard all uncommitted splits"
msgstr "Zahodit všechna nepotvrzená rozdělení"
#: ../src/audio_karaoke.cpp:83
msgid "Commit splits"
msgstr "Potvrdit rozdělení"
#: ../src/audio_karaoke.cpp:211
msgid "Karaoke tag"
msgstr "Karaoke tag"
#: ../src/audio_karaoke.cpp:214
msgid "Change karaoke tag to \\k"
msgstr "Změnit karaoke tag na \\k"
#: ../src/audio_karaoke.cpp:215
msgid "Change karaoke tag to \\kf"
msgstr "Změnit karaoke tag na \\kf"
#: ../src/audio_karaoke.cpp:216
msgid "Change karaoke tag to \\ko"
msgstr "Změnit karaoke tag na \\ko"
#: ../src/audio_karaoke.cpp:312
msgid "karaoke split"
msgstr "rozdělení karaoke "
#: ../src/timeedit_ctrl.cpp:215
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:101
#: ../src/subs_edit_ctrl.cpp:754
msgid "&Copy"
msgstr "Kopírovat"
#: ../src/timeedit_ctrl.cpp:216
#: ../src/subs_edit_ctrl.cpp:755
msgid "&Paste"
msgstr "Vložit"
#: ../src/auto4_base.cpp:562
#, c-format
msgid "An Automation script failed to load. File name: '%s', error reported: %s"
msgstr "Skript Automatizace se nepovedlo načíst. Jméno souboru: '%s', nahlášená chyba: %s"
#: ../src/auto4_base.cpp:569
#, c-format
msgid "The file was not recognised as an Automation script: %s"
msgstr "Soubor nebyl rozpoznán jako skript Automatizace: %s"
#: ../src/auto4_base.cpp:606
#: ../src/command/timecode.cpp:85
#: ../src/command/timecode.cpp:109
#: ../src/command/video.cpp:597
#: ../src/command/audio.cpp:99
#: ../src/command/help.cpp:97
#: ../src/command/keyframe.cpp:91
msgid "All Files"
msgstr "Všechny soubory"
#: ../src/auto4_base.cpp:612
#: ../src/command/timecode.cpp:85
#: ../src/command/timecode.cpp:109
#: ../src/command/keyframe.cpp:91
#: ../src/subtitle_format.cpp:368
msgid "All Supported Formats"
msgstr "Všechny podporované formáty"
#: ../src/visual_tool_drag.cpp:60
msgid "Toggle between \\move and \\pos"
msgstr "Přepnout mezi \\move a \\pos"
#: ../src/visual_tool_drag.cpp:330
#: ../src/visual_tool_cross.cpp:62
msgid "positioning"
msgstr "posouvání do polohy"
#: ../src/font_file_lister_fontconfig.cpp:75
msgid "Updating font cache\n"
msgstr "Aktualizuji cache fontů\n"
#: ../src/subtitle_format_ebu3264.cpp:426
#, c-format
msgid "Line over maximum length: %s"
msgstr "Řádek přesahuje maximální délku: %s"
#: ../src/dialog_video_details.cpp:78
msgid "Video Details"
msgstr "Informace o videu"
#: ../src/dialog_video_details.cpp:86
msgid "File name:"
msgstr "Jméno souboru:"
#: ../src/dialog_video_details.cpp:87
msgid "FPS:"
msgstr "FPS:"
#: ../src/dialog_video_details.cpp:88
msgid "Resolution:"
msgstr "Rozlišení:"
#: ../src/dialog_video_details.cpp:89
msgid "Length:"
msgstr "Délka:"
#: ../src/dialog_video_details.cpp:89
#, c-format
msgid "%d frames (%s)"
msgstr "%d snímků (%s)"
#: ../src/dialog_video_details.cpp:90
msgid "Decoder:"
msgstr "Dekodér:"
#: ../src/dialog_video_details.cpp:92
#: ../src/preferences.cpp:164
#: ../src/preferences.cpp:579
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:105
#: ../src/command/tool.cpp:212
msgid "Timing Post-Processor"
msgstr "Dodatečné zpracování časování"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:123
msgid "Apply to styles"
msgstr "Použít ve stylech"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:125
msgid "Select styles to process. Unchecked ones will be ignored."
msgstr "Zvolte styly, jejichž řádky chcete upravit. Neoznačené budou ignorovány."
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:127
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:86
msgid "&All"
msgstr "Vše"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:128
msgid "Select all styles"
msgstr "Označit všechny styly"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:130
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:88
msgid "&None"
msgstr "Nic"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:131
msgid "Deselect all styles"
msgstr "Odznačit všechny styly"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:134
#: ../src/command/app.cpp:236
#: ../src/dialog_properties.cpp:97
#: ../src/preferences.cpp:127
#: ../src/preferences.cpp:165
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:135
msgid "Affect &selection only"
msgstr "Aplikovat pouze na označené"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:140
msgid "Lead-in/Lead-out"
msgstr "Nástup/Zakončení"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:142
msgid "Add lead &in:"
msgstr "Přidat nástup:"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:144
msgid "Enable adding of lead-ins to lines"
msgstr "Povolí přidání nástupu na řádky"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:145
msgid "Lead in to be added, in milliseconds"
msgstr "Požadovaný nástup v milisekundách"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:147
msgid "Add lead &out:"
msgstr "Přidat zakončení:"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:149
msgid "Enable adding of lead-outs to lines"
msgstr "Povolí přidání zakončení na řádky"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:150
msgid "Lead out to be added, in milliseconds"
msgstr "Požadované zakončení v milisekundách"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:155
msgid "Make adjacent subtitles continuous"
msgstr "Navazovat okolní titulky"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:156
msgid "&Enable"
msgstr "Povolit"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:158
msgid "Enable snapping of subtitles together if they are within a certain distance of each other"
msgstr "Povolí navazování titulků na sebe, pokud jsou od sebe do určité vzdálenosti"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:161
msgid "Max gap:"
msgstr "Maximální mezera:"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:162
msgid "Maximum difference between start and end time for two subtitles to be made continuous, in milliseconds"
msgstr "Maximální rozdíl mezi koncem titulku a začátkem nového, aby bylo ještě možno je navázat, v milisekundách"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:163
msgid "Max overlap:"
msgstr "Maximální přesah:"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:164
msgid "Maximum overlap between the end and start time for two subtitles to be made continuous, in milliseconds"
msgstr "Maximální rozdíl mezi koncem titulku a začátkem nového, aby bylo ještě možno je navázat, v milisekundách"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:167
msgid "Sets how to set the adjoining of lines. If set totally to left, it will extend or shrink start time of the second line; if totally to right, it will extend or shrink the end time of the first line."
msgstr "Určuje, jak budou řádky navazovat. Pokud je posunutý zcela doleva, bude upravován počátek následného řádku, pokud zcela doprava, bude upravován koncový čas předchozího řádku."
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:170
msgid "Bias: Start <- "
msgstr "Jezdec: Počátek <-"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:172
msgid " -> End"
msgstr "-> Konec"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:180
msgid "Keyframe snapping"
msgstr "Navazování podle klíčových snímků"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:183
msgid "E&nable"
msgstr "Povolit"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:184
msgid "Enable snapping of subtitles to nearest keyframe, if distance is within threshold"
msgstr "Povolí navazování titulků na nejbližší klíčové snímky, pokud se nachází do určité vzdálenosti"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:195
msgid "Starts before thres.:"
msgstr "Počátek před:"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:196
msgid "Threshold for 'before start' distance, that is, how many milliseconds a subtitle must start before a keyframe to snap to it"
msgstr "Práh 'před začátkem', tj. o kolik milisekund musí titulek začít před klíčovým framem, aby se k němu navázal."
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:198
msgid "Starts after thres.:"
msgstr "Počátek po:"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:199
msgid "Threshold for 'after start' distance, that is, how many milliseconds a subtitle must start after a keyframe to snap to it"
msgstr "Práh 'po začátku', tj. o kolik milisekund musí titulek začít po klíčovém framu, aby se k němu navázal."
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:203
msgid "Ends before thres.:"
msgstr "Konec před:"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:204
msgid "Threshold for 'before end' distance, that is, how many milliseconds a subtitle must end before a keyframe to snap to it"
msgstr "Práh 'před koncem', tj. o kolik milisekund musí titulek skončit před klíčovým framem, aby se k němu navázal."
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:206
msgid "Ends after thres.:"
msgstr "Konec po:"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:207
msgid "Threshold for 'after end' distance, that is, how many milliseconds a subtitle must end after a keyframe to snap to it"
msgstr "Práh 'po konci', tj. o kolik milisekund musí titulek skončit po klíčovém framu, aby se k němu navázal."
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:325
#, c-format
msgid "One of the lines in the file (%i) has negative duration. Aborting."
msgstr "Jeden z řádků souboru (%i) má zápornou dobu trvání. Přerušuji."
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:326
msgid "Invalid script"
msgstr "Neplatný skript"
#: ../src/dialog_timing_processor.cpp:422
msgid "timing processor"
msgstr "Zpracování časování"
#: ../src/mkv_wrap.cpp:186
msgid "Choose which track to read:"
msgstr "Zvolte, kterou stopu načíst:"
#: ../src/mkv_wrap.cpp:186
msgid "Multiple subtitle tracks found"
msgstr "Nalezeno více titulkových stop"
#: ../src/mkv_wrap.cpp:224
msgid "Parsing Matroska"
msgstr "Provádím rozbor Matrosky"
#: ../src/mkv_wrap.cpp:224
msgid "Reading subtitles from Matroska file."
msgstr "Načítám titulky z Matroska kontejneru."
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:58
#: ../src/command/tool.cpp:142
msgid "Styling Assistant"
msgstr "Pomocník pro aplikaci stylů"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:68
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:69
msgid "Current line"
msgstr "Aktuální řádek"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:75
msgid "Styles available"
msgstr "Dostupné styly"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:83
msgid "Set style"
msgstr "Zvolit styl"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:90
#: ../src/dialog_translation.cpp:112
msgid "Keys"
msgstr "Klávesy"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:93
#: ../src/command/tool.cpp:162
#: ../src/command/tool.cpp:251
#: ../src/dialog_translation.cpp:115
msgid "Accept changes"
msgstr "Potvrdit změny"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:94
#: ../src/command/tool.cpp:174
#: ../src/command/tool.cpp:263
#: ../src/dialog_translation.cpp:116
msgid "Preview changes"
msgstr "Náhled změn"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:95
#: ../src/dialog_translation.cpp:117
msgid "Previous line"
msgstr "Předchozí řádek"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:96
#: ../src/dialog_translation.cpp:118
msgid "Next line"
msgstr "Následující řádek"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:97
#: ../src/dialog_translation.cpp:120
msgid "Play video"
msgstr "Přehrát video"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:98
#: ../src/dialog_translation.cpp:121
msgid "Play audio"
msgstr "Přehrát audio"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:99
msgid "Click on list"
msgstr "Kliknutí na seznam"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:100
msgid "Select style"
msgstr "Vybere styl"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:104
msgid "&Seek video to line start time"
msgstr "Přesunout se ve videu na začáteční čas řádku"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:113
#: ../src/dialog_translation.cpp:133
msgid "Actions"
msgstr "Akce"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:116
#: ../src/dialog_translation.cpp:135
msgid "Play &Audio"
msgstr "Přehrát audio"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:120
#: ../src/dialog_translation.cpp:140
msgid "Play &Video"
msgstr "Přehrát video"
#: ../src/dialog_styling_assistant.cpp:181
msgid "styling assistant"
msgstr "Pomocník pro aplikaci stylů"
#: ../src/audio_timing_karaoke.cpp:250
msgid "karaoke timing"
msgstr "časování karaoke"
#: ../src/dialog_jumpto.cpp:57
#: ../src/command/video.cpp:547
msgid "Jump to"
msgstr "Přejít na"
#: ../src/dialog_jumpto.cpp:67
msgid "Frame: "
msgstr "Snímek:"
#: ../src/dialog_jumpto.cpp:68
msgid "Time: "
msgstr "Čas:"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:85
msgid "Move style up"
msgstr "Přesunout styl nahoru"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:86
msgid "Move style down"
msgstr "Přesunout styl dolů"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:87
msgid "Move style to top"
msgstr "Přesunout styl na čelo"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:88
msgid "Move style to bottom"
msgstr "Přesunout styl na konec"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:89
msgid "Sort styles alphabetically"
msgstr "Seřadit styly abecedně"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:99
#: ../src/preferences.cpp:386
msgid "&New"
msgstr "Nové"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:100
#: ../src/preferences.cpp:387
msgid "&Edit"
msgstr "Úpr&avy"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:102
#: ../src/preferences.cpp:388
#: ../src/dialog_attachments.cpp:77
msgid "&Delete"
msgstr "Smazat (&D)"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:115
#, c-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "%s - Kopie"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:117
#, c-format
msgid "%s - Copy (%d)"
msgstr "%s - Kopie (%d)"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:146
msgid "Could not parse style"
msgstr "Nepodařilo se provést rozbor stylu"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:153
msgid "Are you sure you want to delete this style?"
msgstr "Opravdu chcete odstranit tento styl?"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:154
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete these %d styles?"
msgstr "Opravdu chcete odstranit těchto %d stylů?"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:167
#: ../src/command/tool.cpp:186
msgid "Styles Manager"
msgstr "Správce stylů"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:175
msgid "Catalog of available storages"
msgstr "Katalog dostupných úložišť"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:177
msgid "New"
msgstr "Vytvořit"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:178
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:184
msgid "Copy to &current script ->"
msgstr "Zkopírovat do aktuálního skriptu ->"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:191
msgid "Storage"
msgstr "Úložiště"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:197
msgid "&Import from script..."
msgstr "Importovat ze skriptu..."
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:198
msgid "<- Copy to &storage"
msgstr "<- Zkopírovat do úložiště"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:209
msgid "Current script"
msgstr "Aktuální skript"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:216
#: ../src/dialog_progress.cpp:229
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:372
msgid "New storage name:"
msgstr "Jméno nového úložiště:"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:372
msgid "New catalog entry"
msgstr "Nová položka v katalogu"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:387
msgid "A catalog with that name already exists."
msgstr "Katalog tohoto jména již existuje."
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:387
msgid "Catalog name conflict"
msgstr "Konflikt jmen katalogů"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:394
#, c-format
msgid ""
"The specified catalog name contains one or more illegal characters. They have been replaced with underscores instead.\n"
"The catalog has been renamed to \"%s\"."
msgstr ""
"Zvolené jméno katalogu obsahovalo jeden nebo více zakázaných znaků. Tyto znaky byly nahrazeny podtržítky.\n"
"Katalog byl přejmenován na \"%s\"."
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:395
msgid "Invalid characters"
msgstr "Zakázané znaky"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:408
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the storage \"%s\" from the catalog?"
msgstr "Opravdu chcete smazat úložiště \"%s\" z katalogu?"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:409
msgid "Confirm delete"
msgstr "Potvrdit smazání"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:426
#, c-format
msgid "There is already a style with the name \"%s\" in the current storage. Overwrite?"
msgstr "V aktuálním úložišti již existuje styl pojmenovaný \"%s\". Přepsat?"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:426
msgid "Style name collision."
msgstr "Kolize jména stylu."
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:455
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:627
#, c-format
msgid "There is already a style with the name \"%s\" in the current script. Overwrite?"
msgstr "V aktuálním skriptu již existuje styl pojmenovaný \"%s\". Přepsat?"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:455
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:628
msgid "Style name collision"
msgstr "Kolize jména stylu"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:468
msgid "style copy"
msgstr "kopie stylu"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:500
msgid "style paste"
msgstr "vložení stylu"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:544
msgid "Confirm delete from storage"
msgstr "Potvrdit smazání z úložiště"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:582
msgid "Confirm delete from current"
msgstr "Potvrdit smazání z aktuálního"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:588
msgid "style delete"
msgstr "smazání stylu"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:595
#: ../src/command/subtitle.cpp:265
#: ../src/command/subtitle.cpp:285
msgid "Open subtitles file"
msgstr "Otevřít titulky"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:611
msgid "The selected file has no available styles."
msgstr "Zvolený soubor neobsahuje styly."
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:611
msgid "Error Importing Styles"
msgstr "Chyba při importu stylů"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:617
msgid "Choose styles to import:"
msgstr "Zvolte styly k importu:"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:617
msgid "Import Styles"
msgstr "Importovat styly"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:650
msgid "style import"
msgstr "Importovat styl"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:759
msgid "Are you sure? This cannot be undone!"
msgstr "Opravdu? Tato operace nepůjde vrátit."
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:759
msgid "Sort styles"
msgstr "Seřadit styly"
#: ../src/dialog_style_manager.cpp:804
msgid "style move"
msgstr "posunout styly"
#: ../src/auto4_base.h:311
msgid "File was not recognized as a script"
msgstr "Soubor nebyl rozpoznán jako skript"
#: ../src/command/timecode.cpp:61
#: ../src/command/timecode.cpp:62
msgid "Close Timecodes File"
msgstr "Zavřít časový kód"
#: ../src/command/timecode.cpp:63
msgid "Closes the currently open timecodes file"
msgstr "Zavře aktuálně načtený časový kód"
#: ../src/command/timecode.cpp:79
msgid "Open Timecodes File..."
msgstr "Načíst časový kód..."
#: ../src/command/timecode.cpp:80
#: ../src/command/timecode.cpp:86
msgid "Open Timecodes File"
msgstr "Načíst soubor časových kódů"
#: ../src/command/timecode.cpp:81
msgid "Opens a VFR timecodes v1 or v2 file"
msgstr "Otevře soubor s VFR časovým kódem verze 1 nebo 2"
#: ../src/command/timecode.cpp:98
msgid "Save Timecodes File..."
msgstr "Uložit časový kód..."
#: ../src/command/timecode.cpp:99
#: ../src/command/timecode.cpp:110
msgid "Save Timecodes File"
msgstr "Uložit soubor časových kódů"
#: ../src/command/timecode.cpp:100
msgid "Saves a VFR timecodes v2 file"
msgstr "Uloží časový kód pro VFr verze 2"
#: ../src/command/command.cpp:39
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid command name"
msgstr "'%s' není platný název příkazu"
#: ../src/command/video.cpp:91
msgid "&Cinematic (2.35)"
msgstr "Filmový pás (2.35)"
#: ../src/command/video.cpp:92
msgid "Cinematic (2.35)"
msgstr "Filmový pás (2.35)"
#: ../src/command/video.cpp:93
msgid "Forces video to 2.35 aspect ratio"
msgstr "Nastaví poměr stran videa na 2.35"
#: ../src/command/video.cpp:110
msgid "C&ustom..."
msgstr "Vlastní..."
#: ../src/command/video.cpp:111
msgid "Custom"
msgstr "Vlastní"
#: ../src/command/video.cpp:112
msgid "Forces video to a custom aspect ratio"
msgstr "Nastaví vlastní poměr stran videa"
#: ../src/command/video.cpp:122
msgid ""
"Enter aspect ratio in either:\n"
" decimal (e.g. 2.35)\n"
" fractional (e.g. 16:9)\n"
" specific resolution (e.g. 853x480)"
msgstr ""
"Vložte poměr stran:\n"
" desetinné číslo (např. 2.35)\n"
" zlomek (např. 16:9)\n"
" přesné rozlišení (např. 853x480)"
#: ../src/command/video.cpp:122
msgid "Enter aspect ratio"
msgstr "Vložit poměr stran"
#: ../src/command/video.cpp:157
msgid "Invalid value! Aspect ratio must be between 0.5 and 5.0."
msgstr "Neplatná hodnota! Poměr stran musí být mezi 0.5 a 5.0."
#: ../src/command/video.cpp:157
msgid "Invalid Aspect Ratio"
msgstr "Neplatný poměr stran"
#: ../src/command/video.cpp:170
msgid "&Default"
msgstr "&Výchozí"
#: ../src/command/video.cpp:171
#: ../src/ass_style.cpp:366
msgid "Default"
msgstr "Default"
#: ../src/command/video.cpp:172
msgid "Leave video on original aspect ratio"
msgstr "Ponechá video v původním rozlišení"
#: ../src/command/video.cpp:189
msgid "&Fullscreen (4:3)"
msgstr "&Obrazovka (4:3)"
#: ../src/command/video.cpp:190
msgid "Fullscreen (4:3)"
msgstr "Obrazovka (4:3)"
#: ../src/command/video.cpp:191
msgid "Forces video to 4:3 aspect ratio"
msgstr "Nastaví poměr stran videa na 4:3"
#: ../src/command/video.cpp:208
msgid "&Widescreen (16:9)"
msgstr "Širokoúhlé (16:9)"
#: ../src/command/video.cpp:209
msgid "Widescreen (16:9)"
msgstr "Širokoúhlé (16:9)"
#: ../src/command/video.cpp:210
msgid "Forces video to 16:9 aspect ratio"
msgstr "Nastaví poměr stran videa na 16:9"
#: ../src/command/video.cpp:227
msgid "&Close Video"
msgstr "Zavřít video"
#: ../src/command/video.cpp:228
msgid "Close Video"
msgstr "Zavřít video"
#: ../src/command/video.cpp:229
msgid "Closes the currently open video file"
msgstr "Zavře aktuálně načtené video"
#: ../src/command/video.cpp:239
#: ../src/command/video.cpp:240
msgid "Copy coordinates to Clipboard"
msgstr "Zkopírovat souřadnice do schránky"
#: ../src/command/video.cpp:241
msgid "Copy the current coordinates of the mouse over the video to the clipboard"
msgstr "Zkopírovat do schránky aktuální souřadnice myši ve videu"
#: ../src/command/video.cpp:254
msgid "&Detach Video"
msgstr "Oddělit video"
#: ../src/command/video.cpp:255
msgid "Detach Video"
msgstr "Oddělit video"
#: ../src/command/video.cpp:256
msgid "Detach video, displaying it in a separate Window"
msgstr "Oddělí video a zobrazí je v samostatném okně"
#: ../src/command/video.cpp:274
msgid "Show &Video Details"
msgstr "Zobrazit informace o videu"
#: ../src/command/video.cpp:275
msgid "Show Video Details"
msgstr "Zobrazit informace o videu"
#: ../src/command/video.cpp:276
msgid "Shows video details"
msgstr "Zobrazí informace o videu"
#: ../src/command/video.cpp:287
#: ../src/command/video.cpp:288
msgid "Toggle video slider focus"
msgstr "Přepnout zaměření posuvníku videa"
#: ../src/command/video.cpp:289
msgid "Toggle focus between the video slider and other things"
msgstr "Přepíná zaměření mezi posuvníkem videa a jinými věcmi"
#: ../src/command/video.cpp:306
#: ../src/command/video.cpp:307
msgid "Copy image to Clipboard"
msgstr "Zkopírovat obrázek do schránky"
#: ../src/command/video.cpp:308
msgid "Copy the currently displayed frame to the clipboard"
msgstr "Zkopírovat do schránky aktuálně zobrazený snímek"
#: ../src/command/video.cpp:321
#: ../src/command/video.cpp:322
msgid "Copy image to Clipboard (no subtitles)"
msgstr "Zkopírovat obrázek do schránky (bez titulků)"
#: ../src/command/video.cpp:323
msgid "Copy the currently displayed frame to the clipboard, without the subtitles"
msgstr "Zkopírovat do schránky aktuálně zobrazený snímek, bez titulků"
#: ../src/command/video.cpp:336
#: ../src/command/video.cpp:337
msgid "Next Frame"
msgstr "Následující snímek"
#: ../src/command/video.cpp:338
msgid "Seek to the next frame"
msgstr "Posunout na následující snímek"
#: ../src/command/video.cpp:348
#: ../src/command/video.cpp:349
msgid "Next Boundary"
msgstr "Následující hranice"
#: ../src/command/video.cpp:350
msgid "Seek to the next subtitle boundary"
msgstr "Posunout na následující mez titulku"
#: ../src/command/video.cpp:378
#: ../src/command/video.cpp:379
msgid "Next Keyframe"
msgstr "Následující klíčový snímek"
#: ../src/command/video.cpp:380
msgid "Seek to the next keyframe"
msgstr "Posunout na následující klíčový snímek"
#: ../src/command/video.cpp:393
#: ../src/command/video.cpp:394
#: ../src/command/video.cpp:395
msgid "Fast jump forward"
msgstr "Rychlý skok dopředu"
#: ../src/command/video.cpp:407
#: ../src/command/video.cpp:408
msgid "Previous Frame"
msgstr "Předchozí snímek"
#: ../src/command/video.cpp:409
msgid "Seek to the previous frame"
msgstr "Posunout na předchozí snímek"
#: ../src/command/video.cpp:419
#: ../src/command/video.cpp:420
msgid "Previous Boundary"
msgstr "Předchozí hranice"
#: ../src/command/video.cpp:421
msgid "Seek to the previous subtitle boundary"
msgstr "Posunout na předchozí mez titulku"
#: ../src/command/video.cpp:449
#: ../src/command/video.cpp:450
msgid "Previous Keyframe"
msgstr "Předchozí klíčový snímek"
#: ../src/command/video.cpp:451
msgid "Seek to the previous keyframe"
msgstr "Posunout na předchozí klíčový snímek"
#: ../src/command/video.cpp:473
#: ../src/command/video.cpp:474
#: ../src/command/video.cpp:475
msgid "Fast jump backwards"
msgstr "Rychle skočit zpět"
#: ../src/command/video.cpp:522
#: ../src/command/video.cpp:523
msgid "Save PNG snapshot"
msgstr "Uložit PNG snímek"
#: ../src/command/video.cpp:524
msgid "Save the currently displayed frame to a PNG file in the video's directory"
msgstr "Uložit aktuálně zobrazený snímek do PNG souboru v adresáři videa"
#: ../src/command/video.cpp:534
#: ../src/command/video.cpp:535
msgid "Save PNG snapshot (no subtitles)"
msgstr "Uložit PNG snímek (bez titulků)"
#: ../src/command/video.cpp:536
msgid "Save the currently displayed frame without the subtitles to a PNG file in the video's directory"
msgstr "Uložit aktuálně zobrazený snímek bez titulků do PNG souboru v adresáři videa"
#: ../src/command/video.cpp:546
msgid "&Jump to..."
msgstr "Pře&jít na..."
#: ../src/command/video.cpp:548
msgid "Jump to frame or time"
msgstr "Přejde na zvolený snímek nebo čas"
#: ../src/command/video.cpp:562
msgid "Jump Video to &End"
msgstr "Skočit na konec videa"
#: ../src/command/video.cpp:563
msgid "Jump Video to End"
msgstr "Přejít na konec videa"
#: ../src/command/video.cpp:564
msgid "Jumps the video to the end frame of current subtitle"
msgstr "Přesunout se ve videu na první snímek aktuálního titulku"
#: ../src/command/video.cpp:576
msgid "Jump Video to &Start"
msgstr "Skočit na začátek videa"
#: ../src/command/video.cpp:577
msgid "Jump Video to Start"
msgstr "Přejít na začátek videa"
#: ../src/command/video.cpp:578
msgid "Jumps the video to the start frame of current subtitle"
msgstr "Přesunout se ve videu na první snímek aktuálního titulku"
#: ../src/command/video.cpp:590
msgid "&Open Video..."
msgstr "Otevřít video..."
#: ../src/command/video.cpp:591
msgid "Open Video"
msgstr "Otevřít video"
#: ../src/command/video.cpp:592
msgid "Opens a video file"
msgstr "Otevře video"
#: ../src/command/video.cpp:596
#: ../src/command/audio.cpp:98
msgid "Video Formats"
msgstr "Formáty videa"
#: ../src/command/video.cpp:598
msgid "Open video file"
msgstr "Otevřít video"
#: ../src/command/video.cpp:609
msgid "&Use Dummy Video..."
msgstr "Použít náhradní video..."
#: ../src/command/video.cpp:610
msgid "Use Dummy Video"
msgstr "Použít náhradní video"
#: ../src/command/video.cpp:611
msgid "Opens a video clip with solid color"
msgstr "Otevře videoklip tvořený jednolitou neprůhlednou barvou"
#: ../src/command/video.cpp:624
#: ../src/command/video.cpp:625
#: ../src/command/video.cpp:626
msgid "Toggle autoscroll of video"
msgstr "Přepnout automatické posouvání videa"
#: ../src/command/video.cpp:641
#: ../src/command/video.cpp:642
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
#: ../src/command/video.cpp:643
msgid "Play video starting on this position"
msgstr "Přehrát video od této pozice"
#: ../src/command/video.cpp:653
#: ../src/command/video.cpp:654
msgid "Play line"
msgstr "Přehrát řádek"
#: ../src/command/video.cpp:655
msgid "Play current line"
msgstr "Přehrát řádek"
#: ../src/command/video.cpp:665
msgid "Show &Overscan Mask"
msgstr "Zobrazit overscan masku"
#: ../src/command/video.cpp:666
msgid "Show Overscan Mask"
msgstr "Televizní maska"
#: ../src/command/video.cpp:667
msgid "Show a mask over the video, indicating areas that might get cropped off by overscan on televisions"
msgstr "Zobrazí masku označující oblasti, které by mohly být oříznuty při zobrazení na televizi"
#: ../src/command/video.cpp:684
msgid "&100%"
msgstr "&100%"
#: ../src/command/video.cpp:685
msgid "100%"
msgstr "100%"
#: ../src/command/video.cpp:686
msgid "Set zoom to 100%"
msgstr "Nastavit zoom na 100%"
#: ../src/command/video.cpp:703
#: ../src/command/video.cpp:704
msgid "Stop video"
msgstr "Zastavit video"
#: ../src/command/video.cpp:705
msgid "Stop video playback"
msgstr "Zastavit přehrávání videa"
#: ../src/command/video.cpp:716
msgid "&200%"
msgstr "&200%"
#: ../src/command/video.cpp:717
msgid "200%"
msgstr "200%"
#: ../src/command/video.cpp:718
msgid "Set zoom to 200%"
msgstr "Nastavit zoom na 200%"
#: ../src/command/video.cpp:735
msgid "&50%"
msgstr "&50%"
#: ../src/command/video.cpp:736
msgid "50%"
msgstr "50%"
#: ../src/command/video.cpp:737
msgid "Set zoom to 50%"
msgstr "Nastavit zoom na 50%"
#: ../src/command/video.cpp:753
#: ../src/command/video.cpp:754
msgid "Zoom In"
msgstr "Zvětšit"
#: ../src/command/video.cpp:755
msgid "Zoom video in"
msgstr "Zvětšit video"
#: ../src/command/video.cpp:765
#: ../src/command/video.cpp:766
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zmenšit"
#: ../src/command/video.cpp:767
msgid "Zoom video out"
msgstr "Zmenšit video"
#: ../src/command/edit.cpp:80
msgid "Find and R&eplace..."
msgstr "Najít a nahradit..."
#: ../src/command/edit.cpp:81
msgid "Find and Replace"
msgstr "Najít a nahradit"
#: ../src/command/edit.cpp:82
msgid "Find and replace words in subtitles"
msgstr "Najde a nahradí slova v titulcích"
#: ../src/command/edit.cpp:93
msgid "&Copy Lines"
msgstr "Kopírovat řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:94
msgid "Copy Lines"
msgstr "Kopírovat řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:95
msgid "Copy subtitles"
msgstr "Kopírovat titulky"
#: ../src/command/edit.cpp:116
msgid "Cu&t Lines"
msgstr "Vyjmout řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:117
msgid "Cut Lines"
msgstr "Vyjmout řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:118
msgid "Cut subtitles"
msgstr "Vyjmout titulky"
#: ../src/command/edit.cpp:132
msgid "De&lete Lines"
msgstr "Smazat řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:133
msgid "Delete Lines"
msgstr "Smazat řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:134
msgid "Delete currently selected lines"
msgstr "Smaže zvolené řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:190
msgid "duplicate lines"
msgstr "zdvojit řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:198
msgid "&Duplicate Lines"
msgstr "Z&dvojit řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:199
msgid "Duplicate Lines"
msgstr "Zdvojit řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:200
msgid "Duplicate the selected lines"
msgstr "Zdvojí zvolené řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:211
msgid "D&uplicate and Shift by 1 Frame"
msgstr "Zdvojit a posunout o jeden snímek"
#: ../src/command/edit.cpp:212
msgid "Duplicate and Shift by 1 Frame"
msgstr "Zdvojit a posunout o jeden snímek"
#: ../src/command/edit.cpp:213
msgid "Duplicate lines and shift by one frame"
msgstr "Zdvojí vybrané řádky a posune je o jeden snímek"
#: ../src/command/edit.cpp:268
msgid "As &Karaoke"
msgstr "Jako &karaoke"
#: ../src/command/edit.cpp:269
msgid "As Karaoke"
msgstr "Jako karaoke"
#: ../src/command/edit.cpp:270
msgid "Joins selected lines in a single one, as karaoke"
msgstr "Spojí zvolené řádky do jednoho, zachová text jako v karaoke módu."
#: ../src/command/edit.cpp:273
msgid "join as karaoke"
msgstr "spojit jako karaoke"
#: ../src/command/edit.cpp:281
msgid "&Concatenate"
msgstr "Zřetězit"
#: ../src/command/edit.cpp:282
msgid "Concatenate"
msgstr "Zřetězit"
#: ../src/command/edit.cpp:283
msgid "Joins selected lines in a single one, concatenating text together"
msgstr "Spojí zvolené řádky do jednoho, zachová text obou"
#: ../src/command/edit.cpp:286
#: ../src/command/edit.cpp:299
msgid "join lines"
msgstr "spojit řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:294
msgid "Keep &First"
msgstr "Zachovat první"
#: ../src/command/edit.cpp:295
msgid "Keep First"
msgstr "Zachovat první"
#: ../src/command/edit.cpp:296
msgid "Joins selected lines in a single one, keeping text of first and discarding remaining"
msgstr "Spojí zvolené řádky do jednoho, zachová text prvního"
#: ../src/command/edit.cpp:307
msgid "&Paste Lines"
msgstr "Vložit řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:308
msgid "Paste Lines"
msgstr "Vložit řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:309
msgid "Paste subtitles"
msgstr "Vložit titulky"
#: ../src/command/edit.cpp:333
msgid "Paste Lines &Over..."
msgstr "Vložit řádky přes..."
#: ../src/command/edit.cpp:334
msgid "Paste Lines Over"
msgstr "Překopírovat titulky"
#: ../src/command/edit.cpp:335
msgid "Paste subtitles over others"
msgstr "Překopíruje titulky přes ostatní"
#: ../src/command/edit.cpp:356
msgid "Recom&bine Lines"
msgstr "Zkombinovat řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:357
msgid "Recombine Lines"
msgstr "Zkombinovat řádky"
#: ../src/command/edit.cpp:358
msgid "Recombine subtitles when they have been split and merged"
msgstr "Zkombinuje řádky, pokud byly rozděleny a sloučeny"
#: ../src/command/edit.cpp:369
#: ../src/command/edit.cpp:370
msgid "Split Lines (by karaoke)"
msgstr "Rozdělit řádky (pomocí karaoke)"
#: ../src/command/edit.cpp:371
msgid "Uses karaoke timing to split line into multiple smaller lines"
msgstr "Použije časování karaoke na rozlámání řádků na menší"
#: ../src/command/edit.cpp:381
msgid "Redoes last action"
msgstr "Zopakuje vyřazenou akci"
#: ../src/command/edit.cpp:386
msgid "Nothing to &redo"
msgstr "Nelze nic obnovit"
#: ../src/command/edit.cpp:387
#, c-format
msgid "&Redo %s"
msgstr "Znovu %s"
#: ../src/command/edit.cpp:391
msgid "Nothing to redo"
msgstr "Nelze nic obnovit"
#: ../src/command/edit.cpp:392
#, c-format
msgid "Redo %s"
msgstr "Znovu %s"
#: ../src/command/edit.cpp:407
msgid "Undoes last action"
msgstr "Vrátí poslední akci"
#: ../src/command/edit.cpp:412
msgid "Nothing to &undo"
msgstr "Nelze nic vrátit"
#: ../src/command/edit.cpp:413
#, c-format
msgid "&Undo %s"
msgstr "Zpět %s"
#: ../src/command/edit.cpp:417
msgid "Nothing to undo"
msgstr "Nelze nic vrátit"
#: ../src/command/edit.cpp:418
#, c-format
msgid "Undo %s"
msgstr "Zpět %s"
#: ../src/command/recent.cpp:60
#: ../src/command/recent.cpp:61
#: ../src/command/recent.cpp:62
#: ../src/command/recent.cpp:63
#: ../src/command/recent.cpp:64
#: ../src/command/recent.cpp:68
#: ../src/command/recent.cpp:69
#: ../src/command/recent.cpp:85
#: ../src/command/recent.cpp:86
#: ../src/command/recent.cpp:96
#: ../src/command/recent.cpp:97
#: ../src/command/recent.cpp:107
#: ../src/command/recent.cpp:108
#: ../src/command/recent.cpp:118
#: ../src/command/recent.cpp:119
msgid "Recent"
msgstr "Naposledy otevřené"
#: ../src/command/recent.cpp:60
#: ../src/command/recent.cpp:70
msgid "Open recent audio"
msgstr "Otevřít nedávné audio"
#: ../src/command/recent.cpp:61
#: ../src/command/recent.cpp:87
msgid "Open recent keyframes"
msgstr "Otevřít nedávné klíčové snímky"
#: ../src/command/recent.cpp:62
#: ../src/command/recent.cpp:98
msgid "Open recent subtitles"
msgstr "Otevřít nedávné titulky"
#: ../src/command/recent.cpp:63
#: ../src/command/recent.cpp:109
msgid "Open recent timecodes"
msgstr "Otevřít nedávné časové kódy"
#: ../src/command/recent.cpp:64
msgid "Open recent video"
msgstr "Otevřít nedávné video"
#: ../src/command/recent.cpp:120
msgid "Open recent videos"
msgstr "Otevřít nedávná videa"
#: ../src/command/subtitle.cpp:88
msgid "A&ttachments..."
msgstr "Přílohy..."
#: ../src/command/subtitle.cpp:89
msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"
#: ../src/command/subtitle.cpp:90
msgid "Open the attachment list"
msgstr "Otevře seznam příloh"
#: ../src/command/subtitle.cpp:102
msgid "&Find..."
msgstr "&Najít..."
#: ../src/command/subtitle.cpp:103
#: ../src/dialog_search_replace.cpp:68
msgid "Find"
msgstr "Najít"
#: ../src/command/subtitle.cpp:104
msgid "Find words in subtitles"
msgstr "Najde slova v titulcích"
#: ../src/command/subtitle.cpp:116
msgid "Find &Next"
msgstr "Najít další"
#: ../src/command/subtitle.cpp:117
msgid "Find Next"
msgstr "Najít další"
#: ../src/command/subtitle.cpp:118
msgid "Find next match of last word"
msgstr "Najde následující slovo odpovídající poslednímu zadání"
#: ../src/command/subtitle.cpp:147
msgid "&After Current"
msgstr "Za &aktuální"
#: ../src/command/subtitle.cpp:148
msgid "After Current"
msgstr "Za aktuální"
#: ../src/command/subtitle.cpp:149
msgid "Inserts a line after current"
msgstr "Vloží řádek za aktuální"
#: ../src/command/subtitle.cpp:174
#: ../src/command/subtitle.cpp:221
#: ../src/command/grid.cpp:86
#: ../src/subs_grid.cpp:179
msgid "line insertion"
msgstr "Vložit řádky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:184
#: ../src/command/subtitle.cpp:185
msgid "After Current, at Video Time"
msgstr "Za aktuální, čas z videa"
#: ../src/command/subtitle.cpp:186
msgid "Inserts a line after current, starting at video time"
msgstr "Vloží řádek za aktuální, počátek bude v aktuálním čase videa"
#: ../src/command/subtitle.cpp:197
msgid "&Before Current"
msgstr "Před aktuální"
#: ../src/command/subtitle.cpp:198
msgid "Before Current"
msgstr "Před aktuální"
#: ../src/command/subtitle.cpp:199
msgid "Inserts a line before current"
msgstr "Vloží řádek před aktuální"
#: ../src/command/subtitle.cpp:232
#: ../src/command/subtitle.cpp:233
msgid "Before Current, at Video Time"
msgstr "Před aktuální, čas z videa"
#: ../src/command/subtitle.cpp:234
msgid "Inserts a line before current, starting at video time"
msgstr "Vloží řádek před aktuální, počátek bude v aktuálním čase videa"
#: ../src/command/subtitle.cpp:245
msgid "&New Subtitles"
msgstr "&Nové titulky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:246
msgid "New Subtitles"
msgstr "Nové titulky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:247
msgid "New subtitles"
msgstr "Nové titulky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:259
msgid "&Open Subtitles..."
msgstr "&Otevřít titulky..."
#: ../src/command/subtitle.cpp:260
msgid "Open Subtitles"
msgstr "Otevřít titulky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:261
msgid "Opens a subtitles file"
msgstr "Otevře titulky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:276
msgid "Open Subtitles with &Charset..."
msgstr "Otevřít titulky se specifickou znakovou sadou..."
#: ../src/command/subtitle.cpp:277
msgid "Open Subtitles with Charset"
msgstr "Otevřít titulky se specifickou znakovou sadou..."
#: ../src/command/subtitle.cpp:278
msgid "Opens a subtitles file with a specific charset"
msgstr "Otevře titulky se specifickou znakovou sadou"
#: ../src/command/subtitle.cpp:287
msgid "Choose charset code:"
msgstr "Vyberte znakovou sadu:"
#: ../src/command/subtitle.cpp:287
msgid "Charset"
msgstr "Znaková sada"
#: ../src/command/subtitle.cpp:299
msgid "Open Subtitles from &Video"
msgstr "Otevřít titulky z &videa"
#: ../src/command/subtitle.cpp:300
msgid "Open Subtitles from Video"
msgstr "Otevřít titulky z videa"
#: ../src/command/subtitle.cpp:301
msgid "Opens the subtitles from the current video file"
msgstr "Načte titulky z aktuálního video souboru"
#: ../src/command/subtitle.cpp:317
msgid "&Properties..."
msgstr "&Vlastnosti..."
#: ../src/command/subtitle.cpp:318
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/command/subtitle.cpp:319
msgid "Open script properties window"
msgstr "Otevře okno s vlastnostmi ASS skriptu"
#: ../src/command/subtitle.cpp:332
msgid "Save subtitles file"
msgstr "Uložit titulky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:353
msgid "&Save Subtitles"
msgstr "Uložit titulky (&S)"
#: ../src/command/subtitle.cpp:354
msgid "Save Subtitles"
msgstr "Uložit titulky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:355
msgid "Saves subtitles"
msgstr "Uloží titulky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:371
msgid "Save Subtitles &as..."
msgstr "Uložit titulky jako..."
#: ../src/command/subtitle.cpp:372
msgid "Save Subtitles as"
msgstr "Uložit titulky jako"
#: ../src/command/subtitle.cpp:373
msgid "Saves subtitles with another name"
msgstr "Uloží titulky pod jiným názvem"
#: ../src/command/subtitle.cpp:383
#: ../src/dialog_selected_choices.cpp:47
#: ../src/subs_edit_ctrl.cpp:757
#: ../src/dialog_export.cpp:83
msgid "Select &All"
msgstr "Vybrat vše"
#: ../src/command/subtitle.cpp:384
msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše"
#: ../src/command/subtitle.cpp:385
msgid "Selects all dialogue lines"
msgstr "Označit všechny dialogové řádky"
#: ../src/command/subtitle.cpp:399
#: ../src/command/subtitle.cpp:400
msgid "Select Visible"
msgstr "Označit viditelné"
#: ../src/command/subtitle.cpp:401
msgid "Selects all lines that are currently visible on video frame"
msgstr "Vybere všechny řádky, které jsou aktuálně zobrazeny ve snímku"
#: ../src/command/subtitle.cpp:435
msgid "Spell &Checker..."
msgstr "Kontrola pravopisu..."
#: ../src/command/subtitle.cpp:436
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:58
msgid "Spell Checker"
msgstr "Kontrola pravopisu"
#: ../src/command/subtitle.cpp:437
msgid "Open spell checker"
msgstr "Otevře kontrolu pravopisu"
#: ../src/command/tool.cpp:73
msgid "ASSDraw3..."
msgstr "ASSDraw3..."
#: ../src/command/tool.cpp:74
msgid "ASSDraw3"
msgstr "ASSDraw3"
#: ../src/command/tool.cpp:75
msgid "Launch ASSDraw3 tool for vector drawing"
msgstr "Spustit nástroj pro vektorové kreslení ASSDraw3"
#: ../src/command/tool.cpp:85
msgid "&Export Subtitles..."
msgstr "Export titulků..."
#: ../src/command/tool.cpp:86
msgid "Export Subtitles"
msgstr "Export titulků"
#: ../src/command/tool.cpp:87
msgid "Saves a copy of subtitles with processing applied to it"
msgstr "Uloží kopii titulků, která se upraví pomocí filtrů"
#: ../src/command/tool.cpp:99
msgid "&Fonts Collector..."
msgstr "Sběrač &fontů..."
#: ../src/command/tool.cpp:100
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:215
msgid "Fonts Collector"
msgstr "Sběrač fontů"
#: ../src/command/tool.cpp:101
msgid "Open fonts collector"
msgstr "Otevře sběrač fontů"
#: ../src/command/tool.cpp:112
msgid "S&elect Lines..."
msgstr "Zvolit řádky..."
#: ../src/command/tool.cpp:113
msgid "Select Lines"
msgstr "Zvolit řádky"
#: ../src/command/tool.cpp:114
msgid "Selects lines based on defined criteria"
msgstr "Zvolí řádky na základě zadaných parametrů"
#: ../src/command/tool.cpp:125
msgid "&Resample Resolution..."
msgstr "Změnit rozlišení..."
#: ../src/command/tool.cpp:126
#: ../src/dialog_resample.cpp:55
msgid "Resample Resolution"
msgstr "Znovunačíst rozlišení"
#: ../src/command/tool.cpp:127
msgid "Changes resolution and modifies subtitles to conform to change"
msgstr "Změní rozlišení a upraví titulky tak, aby reflektovaly změnu"
#: ../src/command/tool.cpp:141
msgid "St&yling Assistant..."
msgstr "Pomocník pro aplikaci st&ylů..."
#: ../src/command/tool.cpp:143
msgid "Open styling assistant"
msgstr "Otevře Pomocníka pro aplikaci stylů"
#: ../src/command/tool.cpp:161
#: ../src/command/tool.cpp:250
msgid "&Accept changes"
msgstr "Potvrdit změny"
#: ../src/command/tool.cpp:163
#: ../src/command/tool.cpp:252
msgid "Commit changes and move to the next line"
msgstr "Potvrdit změny a posunout na další řádek"
#: ../src/command/tool.cpp:173
#: ../src/command/tool.cpp:262
msgid "&Preview changes"
msgstr "Náhled změn"
#: ../src/command/tool.cpp:175
#: ../src/command/tool.cpp:264
msgid "Commit changes and stay on the current line"
msgstr "Potvrdit změny a zůstat na aktuálním řádku"
#: ../src/command/tool.cpp:185
msgid "&Styles Manager..."
msgstr "&Správce stylů..."
#: ../src/command/tool.cpp:187
msgid "Open styles manager"
msgstr "Otevře Správce stylů"
#: ../src/command/tool.cpp:198
msgid "&Kanji Timer..."
msgstr "Časovač kanji..."
#: ../src/command/tool.cpp:199
msgid "Kanji Timer"
msgstr "Časovač Kanji"
#: ../src/command/tool.cpp:200
msgid "Open Kanji timer"
msgstr "Otevře časovač kanji"
#: ../src/command/tool.cpp:211
msgid "&Timing Post-Processor..."
msgstr "Dodatečné zpracování časování..."
#: ../src/command/tool.cpp:213
msgid "Runs a post-processor for timing to deal with lead-ins, lead-outs, scene timing and etc"
msgstr "Spustí Dodatečné zpracování časování"
#: ../src/command/tool.cpp:224
msgid "&Translation Assistant..."
msgstr "Překladatelův pomocník..."
#: ../src/command/tool.cpp:225
#: ../src/dialog_translation.cpp:67
msgid "Translation Assistant"
msgstr "Překladatelův pomocník"
#: ../src/command/tool.cpp:226
msgid "Open translation assistant"
msgstr "Otevře překladatelova pomocníka"
#: ../src/command/tool.cpp:274
msgid "&Next Line"
msgstr "Následující řádek"
#: ../src/command/tool.cpp:275
#: ../src/command/grid.cpp:59
#: ../src/command/grid.cpp:60
#: ../src/command/grid.cpp:71
#: ../src/command/grid.cpp:72
#: ../src/command/time.cpp:364
#: ../src/command/time.cpp:365
msgid "Next Line"
msgstr "Následující řádek"
#: ../src/command/tool.cpp:276
msgid "Move to the next line without committing changes"
msgstr "Přejít na následující řádek bez použití změn"
#: ../src/command/tool.cpp:286
msgid "&Previous Line"
msgstr "Předchozí řádek"
#: ../src/command/tool.cpp:287
#: ../src/command/grid.cpp:95
#: ../src/command/grid.cpp:96
#: ../src/command/time.cpp:376
#: ../src/command/time.cpp:377
msgid "Previous Line"
msgstr "Předchozí řádek"
#: ../src/command/tool.cpp:288
msgid "Move to the previous line without committing changes"
msgstr "Posunout na předchozí řádek bez potvrzení změn"
#: ../src/command/tool.cpp:299
msgid "&Insert Original"
msgstr "Vložit originál"
#: ../src/command/tool.cpp:300
msgid "Insert Original"
msgstr "Vložit originál"
#: ../src/command/tool.cpp:301
msgid "Insert the untranslated text"
msgstr "Vložit nepřeložený text"
#: ../src/command/app.cpp:72
msgid "&About"
msgstr "O aplikaci"
#: ../src/command/app.cpp:73
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: ../src/command/app.cpp:74
#: ../src/dialog_about.cpp:61
msgid "About Aegisub"
msgstr "O aplikaci Aegisub"
#: ../src/command/app.cpp:85
msgid "&Audio+Subs View"
msgstr "Zobrazení audia s titulky"
#: ../src/command/app.cpp:86
msgid "Audio+Subs View"
msgstr "Zobrazení audia s titulky"
#: ../src/command/app.cpp:87
msgid "Display audio and subtitles only"
msgstr "Zobrazí pouze okna audia a titulků"
#: ../src/command/app.cpp:107
msgid "&Full view"
msgstr "Plné zobrazení"
#: ../src/command/app.cpp:108
msgid "Full view"
msgstr "Plné zobrazení"
#: ../src/command/app.cpp:109
msgid "Display audio, video and subtitles"
msgstr "Zobrazí okna videa, audia i titulků"
#: ../src/command/app.cpp:129
msgid "S&ubs Only View"
msgstr "Zobrazení samostatných titulků"
#: ../src/command/app.cpp:130
msgid "Subs Only View"
msgstr "Zobrazení samostatných titulků"
#: ../src/command/app.cpp:131
msgid "Display subtitles only"
msgstr "Zobrazí pouze okno s titulky"
#: ../src/command/app.cpp:147
msgid "&Video+Subs View"
msgstr "Zobrazení videa s titulky"
#: ../src/command/app.cpp:148
msgid "Video+Subs View"
msgstr "Zobrazení videa s titulky"
#: ../src/command/app.cpp:149
msgid "Display video and subtitles only"
msgstr "Zobrazí pouze okna videa a titulků"
#: ../src/command/app.cpp:169
msgid "E&xit"
msgstr "&Konec"
#: ../src/command/app.cpp:170
msgid "Exit"
msgstr "Konec"
#: ../src/command/app.cpp:171
msgid "Exit the application"
msgstr "Ukončí aplikaci"
#: ../src/command/app.cpp:182
msgid "&Language..."
msgstr "Jazyk..."
#: ../src/command/app.cpp:183
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"
#: ../src/command/app.cpp:184
msgid "Select Aegisub interface language"
msgstr "Zvolit jazyk pro rozhraní Aegisubu"
#: ../src/command/app.cpp:209
msgid "&Log window"
msgstr "Okno logování"
#: ../src/command/app.cpp:210
#: ../src/dialog_log.cpp:97
msgid "Log window"
msgstr "Okno logování"
#: ../src/command/app.cpp:211
msgid "View the event log"
msgstr "Zobrazit log událostí"
#: ../src/command/app.cpp:222
msgid "New &Window"
msgstr "Nové okno"
#: ../src/command/app.cpp:223
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: ../src/command/app.cpp:224
msgid "Open a new application window"
msgstr "Otevře nové okno aplikace"
#: ../src/command/app.cpp:235
msgid "&Options..."
msgstr "M&ožnosti..."
#: ../src/command/app.cpp:237
msgid "Configure Aegisub"
msgstr "Otevře nabídku možností Aegisubu"
#: ../src/command/app.cpp:251
#: ../src/command/app.cpp:252
#: ../src/command/app.cpp:253
msgid "Toggle global hotkey overrides"
msgstr "Přepnout globální klávesové zkratky"
#: ../src/command/app.cpp:269
msgid "Toggle the main toolbar"
msgstr "Přepnout hlavní panel"
#: ../src/command/app.cpp:274
msgid "Hide Toolbar"
msgstr "Skrýt panel"
#: ../src/command/app.cpp:275
msgid "Show Toolbar"
msgstr "Zobrazit panel"
#: ../src/command/app.cpp:291
msgid "&Check for Updates..."
msgstr "Zkontrolovat aktualizace..."
#: ../src/command/app.cpp:292
msgid "Check for Updates"
msgstr "Zkontrolovat aktualizace"
#: ../src/command/app.cpp:293
msgid "Check to see if there is a new version of Aegisub available"
msgstr "Zkontroluje dostupnost nové verze Aegisubu"
#: ../src/command/grid.cpp:61
msgid "Move to the next subtitle line"
msgstr "Posunout na následující řádek"
#: ../src/command/grid.cpp:73
msgid "Move to the next subtitle line, creating a new one if needed"
msgstr "Posunout na následující řádek, podle potřeby vytvořit nový"
#: ../src/command/grid.cpp:97
msgid "Move to the previous line"
msgstr "Posunout na předchozí řádek"
#: ../src/command/grid.cpp:107
#: ../src/command/grid.cpp:128
msgid "&Actor Name"
msgstr "Postava"
#: ../src/command/grid.cpp:108
#: ../src/command/grid.cpp:129
msgid "Actor Name"
msgstr "Postava"
#: ../src/command/grid.cpp:109
msgid "Sort all subtitles by their actor names"
msgstr "Seřadí všechny titulky podle jména postav"
#: ../src/command/grid.cpp:113
#: ../src/command/grid.cpp:134
#: ../src/command/grid.cpp:147
#: ../src/command/grid.cpp:160
#: ../src/command/grid.cpp:173
#: ../src/command/grid.cpp:186
#: ../src/command/grid.cpp:199
#: ../src/command/grid.cpp:212
#: ../src/command/grid.cpp:225
#: ../src/command/grid.cpp:238
#: ../src/command/grid.cpp:251
#: ../src/command/grid.cpp:264
msgid "sort"
msgstr "seřazení"
#: ../src/command/grid.cpp:130
msgid "Sort selected subtitles by their actor names"
msgstr "Seřadí označené titulky podle jména postav"
#: ../src/command/grid.cpp:141
#: ../src/command/grid.cpp:154
msgid "&Effect"
msgstr "Efekt"
#: ../src/command/grid.cpp:143
msgid "Sort all subtitles by their effects"
msgstr "Seřadí všechny titulky podle efektů"
#: ../src/command/grid.cpp:156
msgid "Sort selected subtitles by their effects"
msgstr "Seřadí označené titulky podle efektů"
#: ../src/command/grid.cpp:167
#: ../src/command/grid.cpp:180
msgid "&End Time"
msgstr "Koncový čas"
#: ../src/command/grid.cpp:168
#: ../src/command/grid.cpp:181
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:64
msgid "End Time"
msgstr "Konec"
#: ../src/command/grid.cpp:169
msgid "Sort all subtitles by their end times"
msgstr "Seřadí všechny titulky podle koncového času"
#: ../src/command/grid.cpp:182
msgid "Sort selected subtitles by their end times"
msgstr "Seřadí označené titulky podle koncového času"
#: ../src/command/grid.cpp:193
#: ../src/command/grid.cpp:206
msgid "&Layer"
msgstr "Vrstva"
#: ../src/command/grid.cpp:195
msgid "Sort all subtitles by their layer number"
msgstr "Seřadí všechny titulky podle čísla vrstvy"
#: ../src/command/grid.cpp:208
msgid "Sort selected subtitles by their layer number"
msgstr "Seřadí označené titulky podle čísla vrstvy"
#: ../src/command/grid.cpp:219
#: ../src/command/grid.cpp:232
msgid "&Start Time"
msgstr "Počáteční čas"
#: ../src/command/grid.cpp:220
#: ../src/command/grid.cpp:233
#: ../src/dialog_paste_over.cpp:63
msgid "Start Time"
msgstr "Počátek"
#: ../src/command/grid.cpp:221
msgid "Sort all subtitles by their start times"
msgstr "Seřadí titulky podle času jejich počátků"
#: ../src/command/grid.cpp:234
msgid "Sort selected subtitles by their start times"
msgstr "Seřadí označené titulky podle počátečního času"
#: ../src/command/grid.cpp:245
#: ../src/command/grid.cpp:258
msgid "St&yle Name"
msgstr "Jméno stylu"
#: ../src/command/grid.cpp:246
#: ../src/command/grid.cpp:259
#: ../src/dialog_style_editor.cpp:180
msgid "Style Name"
msgstr "Jméno stylu"
#: ../src/command/grid.cpp:247
msgid "Sort all subtitles by their style names"
msgstr "Seřadí všechny titulky podle jména stylu"
#: ../src/command/grid.cpp:260
msgid "Sort selected subtitles by their style names"
msgstr "Seřadí označené titulky podle jména stylu"
#: ../src/command/grid.cpp:271
#: ../src/command/grid.cpp:272
msgid "Cycle Tag Hiding Mode"
msgstr "Přepínač módů zobrazení Tagů"
#: ../src/command/grid.cpp:273
msgid "Cycle through tag hiding modes"
msgstr "Přepíná mezi jednotlivými módy pro zobrazení Tagů"
#: ../src/command/grid.cpp:283
msgid "ASS Override Tag mode set to show full tags."
msgstr "Mód prioritních tagů ASS nastaven na zobrazení plných tagů."
#: ../src/command/grid.cpp:284
msgid "ASS Override Tag mode set to simplify tags."
msgstr "Mód prioritních tagů ASS nastaven na zjednodušení tagů."
#: ../src/command/grid.cpp:285
msgid "ASS Override Tag mode set to hide tags."
msgstr "Mód prioritních tagů ASS nastaven na skrytí tagů."
#: ../src/command/grid.cpp:297
msgid "&Hide Tags"
msgstr "Skrýt tagy"
#: ../src/command/grid.cpp:298
msgid "Hide Tags"
msgstr "Skrýt tagy"
#: ../src/command/grid.cpp:299
msgid "Hide override tags in the subtitle grid"
msgstr "Skrýt prioritní tagy v mřížce titulků"
#: ../src/command/grid.cpp:315
msgid "Sh&ow Tags"
msgstr "Zobrazit tagy"
#: ../src/command/grid.cpp:316
msgid "Show Tags"
msgstr "Zobrazit tagy"
#: ../src/command/grid.cpp:317
msgid "Show full override tags in the subtitle grid"
msgstr "Zobrazit v poli titulků plné prioritní tagy"
#: ../src/command/grid.cpp:333
msgid "S&implify Tags"
msgstr "Zjednodušit tagy"
#: ../src/command/grid.cpp:334
msgid "Simplify Tags"
msgstr "Zjednodušit tagy"
#: ../src/command/grid.cpp:335
msgid "Replace override tags in the subtitle grid with a simplified placeholder"
msgstr "Prioritní tagy v poli titulků nahradit za zjednodušené zástupné znaky"
#: ../src/command/grid.cpp:371
#: ../src/command/grid.cpp:372
msgid "Move line up"
msgstr "Přesunout řádek nahoru"
#: ../src/command/grid.cpp:373
msgid "Move the selected lines up one row"
msgstr "Přesunout zvolené řádky o jeden nahoru"
#: ../src/command/grid.cpp:382
#: ../src/command/grid.cpp:400
msgid "move lines"
msgstr "přesunout řádky"
#: ../src/command/grid.cpp:389
#: ../src/command/grid.cpp:390
msgid "Move line down"
msgstr "Přesunout řádek dolů"
#: ../src/command/grid.cpp:391
msgid "Move the selected lines down one row"
msgstr "Přesunout zvolené řádky o jeden dolů"
#: ../src/command/grid.cpp:407
#: ../src/command/grid.cpp:408
msgid "Swap Lines"
msgstr "Zaměnit řádky"
#: ../src/command/grid.cpp:409
msgid "Swaps the two selected lines"
msgstr "Zamění dva zvolené řádky"
#: ../src/command/grid.cpp:424
msgid "swap lines"
msgstr "Zaměnit řádky"
#: ../src/command/automation.cpp:61
msgid "&Reload Automation scripts"
msgstr "Znovu načíst skripty Automatizace"
#: ../src/command/automation.cpp:62
msgid "Reload Automation scripts"
msgstr "Znovu načíst skripty Automatizace"
#: ../src/command/automation.cpp:63
msgid "Reload all Automation scripts and rescan the autoload folder"
msgstr "Znovu načíst všechny skripty Automatizace a projít složku pro automatické načítání"
#: ../src/command/automation.cpp:68
msgid "Reloaded all Automation scripts"
msgstr "Znovu načíst všechny skripty Automatizace"
#: ../src/command/automation.cpp:74
msgid "R&eload autoload Automation scripts"
msgstr "Znovu načíst automaticky načítané skripty Automatizace"
#: ../src/command/automation.cpp:75
msgid "Reload autoload Automation scripts"
msgstr "Znovu načíst automaticky načítané skripty Automatizace"
#: ../src/command/automation.cpp:76
msgid "Rescan the Automation autoload folder"
msgstr "Projít složku pro automatické načítání Automatizace"
#: ../src/command/automation.cpp:80
msgid "Reloaded autoload Automation scripts"
msgstr "Znovu načíst automaticky načítané skripty Automatizace"
#: ../src/command/automation.cpp:86
#: ../src/command/automation.cpp:97
msgid "&Automation..."
msgstr "&Automatizace..."
#: ../src/command/automation.cpp:87
#: ../src/command/automation.cpp:98
#: ../src/preferences.cpp:479
msgid "Automation"
msgstr "Automatizace"
#: ../src/command/automation.cpp:88
#: ../src/command/automation.cpp:99
msgid "Open automation manager"
msgstr "Otevřít správce Automatizace"
#: ../src/command/time.cpp:98
msgid "Change &End"
msgstr "Změnit konec"
#: ../src/command/time.cpp:99
msgid "Change End"
msgstr "Změnit konec"
#: ../src/command/time.cpp:100
msgid "Changes times of subs so end times begin on next's start time"
msgstr "Změní časování titulků, takže počátky začínají tam, kde předchozí titulek končí"
#: ../src/command/time.cpp:112
msgid "Change &Start"
msgstr "Změnit počátek"
#: ../src/command/time.cpp:113
msgid "Change Start"
msgstr "Změnit počátek"
#: ../src/command/time.cpp:114
msgid "Changes times of subs so start times begin on previous's end time"
msgstr "Změní časování titulků, takže počátky začínají tam, kde předchozí titulek končí"
#: ../src/command/time.cpp:127
msgid "Shift to &Current Frame"
msgstr "Posunout na aktuální snímek"
#: ../src/command/time.cpp:128
msgid "Shift to Current Frame"
msgstr "Posunout na aktuální snímek"
#: ../src/command/time.cpp:129
msgid "Shift selection so that the active line starts at current frame"
msgstr "Posunout vybrané řádky tak, aby počátek prvního odpovídal aktuálnímu snímku"
#: ../src/command/time.cpp:147
msgid "shift to frame"
msgstr "posunout na snímek"
#: ../src/command/time.cpp:155
msgid "S&hift Times..."
msgstr "Posunout časování..."
#: ../src/command/time.cpp:157
msgid "Shift subtitles by time or frames"
msgstr "Posune časování podle času či snímků"
#: ../src/command/time.cpp:179
#: ../src/audio_timing_dialogue.cpp:556
#: ../src/audio_timing_dialogue.cpp:562
msgid "timing"
msgstr "časování"
#: ../src/command/time.cpp:185
msgid "Snap &End to Video"
msgstr "Navázat konec na video"
#: ../src/command/time.cpp:186
msgid "Snap End to Video"
msgstr "Navázat konec na video"
#: ../src/command/time.cpp:187
msgid "Set end of selected subtitles to current video frame"
msgstr "Nastaví konec titulku na aktuální snímek videa"
#: ../src/command/time.cpp:197
msgid "Snap to S&cene"
msgstr "Navázat na scénu"
#: ../src/command/time.cpp:198
msgid "Snap to Scene"
msgstr "Navázat na scénu"
#: ../src/command/time.cpp:199
msgid "Set start and end of subtitles to the keyframes around current video frame"
msgstr "Navázat počátek a konec titulku na klíčové snímky kolem aktuáního snímku"
#: ../src/command/time.cpp:244
msgid "snap to scene"
msgstr "Přichytnout na scénu"
#: ../src/command/time.cpp:250
#: ../src/command/time.cpp:251
#: ../src/command/time.cpp:252
msgid "Add lead in and out"
msgstr "Přidat nástup a zakončení"
#: ../src/command/time.cpp:263
#: ../src/command/time.cpp:264
#: ../src/command/time.cpp:265
msgid "Add lead in"
msgstr "Přidat nástup"
#: ../src/command/time.cpp:274
#: ../src/command/time.cpp:275
#: ../src/command/time.cpp:276
msgid "Add lead out"
msgstr "Přidat zakončení"
#: ../src/command/time.cpp:285
#: ../src/command/time.cpp:286
msgid "Increase length"
msgstr "Prodloužit délku"
#: ../src/command/time.cpp:287
msgid "Increase the length of the current timing unit"
msgstr "Prodloužit délku aktuální časované jednotky"
#: ../src/command/time.cpp:296
#: ../src/command/time.cpp:297
msgid "Increase length and shift"
msgstr "Prodloužit délku a posunout"
#: ../src/command/time.cpp:298
msgid "Increase the length of the current timing unit and shift the following items"
msgstr "Prodloužit délku aktuální časované jednotky a posunout následující řádky"
#: ../src/command/time.cpp:307
#: ../src/command/time.cpp:308
msgid "Decrease length"
msgstr "Zkrátit délku"
#: ../src/command/time.cpp:309
msgid "Decrease the length of the current timing unit"
msgstr "Zkrátit délku aktuální časované jednotky"
#: ../src/command/time.cpp:318
#: ../src/command/time.cpp:319
msgid "Decrease length and shift"
msgstr "Zkrátit délku a posunout"
#: ../src/command/time.cpp:320
msgid "Decrease the length of the current timing unit and shift the following items"
msgstr "Zkrátit délku aktuální časované jednotky a posunout následující řádky"
#: ../src/command/time.cpp:329
#: ../src/command/time.cpp:330
msgid "Shift start time forward"
msgstr "Posunout počátek dopředu"
#: ../src/command/time.cpp:331
msgid "Shift the start time of the current timing unit forward"
msgstr "Posunout počáteční čas aktuální časované jednotky dopředu"
#: ../src/command/time.cpp:340
#: ../src/command/time.cpp:341
msgid "Shift start time backward"
msgstr "Posunout počáteční čas dozadu"
#: ../src/command/time.cpp:342
msgid "Shift the start time of the current timing unit backward"
msgstr "Posunout počáteční čas aktuální časované jednotky dozadu"
#: ../src/command/time.cpp:352
msgid "Snap &Start to Video"
msgstr "Navázat počátek na video"
#: ../src/command/time.cpp:353
msgid "Snap Start to Video"
msgstr "Navázat počátek na video"
#: ../src/command/time.cpp:354
msgid "Set start of selected subtitles to current video frame"
msgstr "Nastaví počátek titulku na aktuální snímek videa"
#: ../src/command/time.cpp:366
msgid "Next line or syllable"
msgstr "Následující řádek nebo slabika"
#: ../src/command/time.cpp:378
msgid "Previous line or syllable"
msgstr "Předchozí řádek nebo slabika"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:64
#: ../src/command/vis_tool.cpp:65
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:66
msgid "Standard mode, double click sets position"
msgstr "Standardní nastavení, dvojklik určuje pozici"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:71
#: ../src/command/vis_tool.cpp:72
#: ../src/visual_tool_vector_clip.cpp:63
msgid "Drag"
msgstr "Posun"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:73
msgid "Drag subtitles"
msgstr "Posune titulky"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:78
#: ../src/command/vis_tool.cpp:79
msgid "Rotate Z"
msgstr "Rotovat přes Z"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:80
msgid "Rotate subtitles on their Z axis"
msgstr "Rotace titulků vůči ose Z"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:85
#: ../src/command/vis_tool.cpp:86
msgid "Rotate XY"
msgstr "Rotovat přes XY"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:87
msgid "Rotate subtitles on their X and Y axes"
msgstr "Rotace titulků vůči osám X a Y"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:92
#: ../src/command/vis_tool.cpp:93
msgid "Scale"
msgstr "Poměr"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:94
msgid "Scale subtitles on X and Y axes"
msgstr "Změna poměru titulků v osách X a Y"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:99
#: ../src/command/vis_tool.cpp:100
msgid "Clip"
msgstr "Výřez"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:101
msgid "Clip subtitles to a rectangle"
msgstr "Vytvoří obdélníkový výřez pro zobrazení titulků"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:106
#: ../src/command/vis_tool.cpp:107
msgid "Vector Clip"
msgstr "Vektorový výřez"
#: ../src/command/vis_tool.cpp:108
msgid "Clip subtitles to a vectorial area"
msgstr "Vytvoří vektorový výřez pro zobrazení titulků"
#: ../src/command/audio.cpp:77
msgid "&Close Audio"
msgstr "Zavřít audio"
#: ../src/command/audio.cpp:78
msgid "Close Audio"
msgstr "Zavřít audio"
#: ../src/command/audio.cpp:79
msgid "Closes the currently open audio file"
msgstr "Zavře aktuálně načtený audio soubor"
#: ../src/command/audio.cpp:90
msgid "&Open Audio File..."
msgstr "&Otevřít audio..."
#: ../src/command/audio.cpp:91
#: ../src/command/audio.cpp:100
msgid "Open Audio File"
msgstr "Načíst audio"
#: ../src/command/audio.cpp:92
msgid "Opens an audio file"
msgstr "Načte soubor s audiem"
#: ../src/command/audio.cpp:97
msgid "Audio Formats"
msgstr "Formáty audia"
#: ../src/command/audio.cpp:117
#: ../src/command/audio.cpp:118
msgid "Open 2h30 Blank Audio"
msgstr "Načíst prázdné audio 2h30"
#: ../src/command/audio.cpp:119
msgid "Open a 150 minutes blank audio clip, for debugging"
msgstr "Otevřít 150 minut prázdného audio klipu, pro ladění"
#: ../src/command/audio.cpp:135
#: ../src/command/audio.cpp:136
msgid "Open 2h30 Noise Audio"
msgstr "Otevřít ruchové audio 2h30"
#: ../src/command/audio.cpp:137
msgid "Open a 150 minutes noise-filled audio clip, for debugging"
msgstr "Otevřít 150 minut ruchového audio klipu, pro ladění"
#: ../src/command/audio.cpp:153
msgid "Open Audio from &Video"
msgstr "Načíst audio z &videa"
#: ../src/command/audio.cpp:154
msgid "Open Audio from Video"
msgstr "Načíst audio z videa"
#: ../src/command/audio.cpp:155
msgid "Opens the audio from the current video file"
msgstr "Načte audio z aktuálního video souboru"
#: ../src/command/audio.cpp:177
msgid "&Spectrum Display"
msgstr "Zobrazení zvukového spektra"
#: ../src/command/audio.cpp:178
msgid "Spectrum Display"
msgstr "Zobrazení zvukového spektra"
#: ../src/command/audio.cpp:179
msgid "Display audio as a frequency-power spectrograph"
msgstr "Zobrazit audio jako frekvenční spektrograf"
#: ../src/command/audio.cpp:195
msgid "&Waveform Display"
msgstr "Zobrazení zvukové vlny"
#: ../src/command/audio.cpp:196
msgid "Waveform Display"
msgstr "Zobrazení zvukové vlny"
#: ../src/command/audio.cpp:197
msgid "Display audio as a linear amplitude graph"
msgstr "Zobrazit audio jako amplitudový graf"
#: ../src/command/audio.cpp:212
#: ../src/command/audio.cpp:213
msgid "Create audio clip"
msgstr "Vytvořit audio klip"
#: ../src/command/audio.cpp:214
msgid "Create an audio clip of the selected line"
msgstr "Vytvořit audio klip ze zvolených řádků"
#: ../src/command/audio.cpp:225
msgid "Save audio clip"
msgstr "Uložit audio klip"
#: ../src/command/audio.cpp:234
#: ../src/command/audio.cpp:235
msgid "Play current audio selection"
msgstr "Přehrát aktuálně označené audio"
#: ../src/command/audio.cpp:236
msgid "Play the current audio selection, ignoring changes made while playing"
msgstr "Přehrát aktuální audio výběr, ignorovat změny provedené během přehrávání"
#: ../src/command/audio.cpp:247
#: ../src/command/audio.cpp:248
msgid "Play audio selection"
msgstr "Přehrát označené audio"
#: ../src/command/audio.cpp:249
msgid "Play audio until the end of the selection is reached"
msgstr "Přehrát audio až do konce výběru"
#: ../src/command/audio.cpp:260
#: ../src/command/audio.cpp:261
msgid "Play audio selection or stop"
msgstr "Přehrát audio výběr nebo zastavit"
#: ../src/command/audio.cpp:262
msgid "Play selection or stop playback if it's already playing"
msgstr "Přehrát výběr nebo zastavit běžící přehrávání"
#: ../src/command/audio.cpp:277
#: ../src/command/audio.cpp:278
msgid "Stop playing"
msgstr "Zastavit přehrávání"
#: ../src/command/audio.cpp:279
#: ../src/preferences.cpp:552
msgid "Stop"
msgstr "Zastavit"
#: ../src/command/audio.cpp:294
#: ../src/command/audio.cpp:295
#: ../src/command/audio.cpp:296
msgid "Play 500 ms before selection"
msgstr "Přehrát 500 ms před výběrem"
#: ../src/command/audio.cpp:308
#: ../src/command/audio.cpp:309
#: ../src/command/audio.cpp:310
msgid "Play 500 ms after selection"
msgstr "Přehrát 500 ms za výběrem"
#: ../src/command/audio.cpp:322
#: ../src/command/audio.cpp:323
#: ../src/command/audio.cpp:324
msgid "Play last 500 ms of selection"
msgstr "Přehrát posledních 500 ms výběru"
#: ../src/command/audio.cpp:336
#: ../src/command/audio.cpp:337
#: ../src/command/audio.cpp:338
msgid "Play first 500 ms of selection"
msgstr "Přehrát prvních 500 ms výběru"
#: ../src/command/audio.cpp:352
#: ../src/command/audio.cpp:353
#: ../src/command/audio.cpp:354
msgid "Play from selection start to end of file"
msgstr "Přehrát od počátku výběru do konce souboru"
#: ../src/command/audio.cpp:366
#: ../src/command/audio.cpp:367
msgid "Commit"
msgstr "Potvrdit"
#: ../src/command/audio.cpp:368
msgid "Commit any pending audio timing changes"
msgstr "Potvrdit všechny čekající změny časování"
#: ../src/command/audio.cpp:384
#: ../src/command/audio.cpp:385
msgid "Commit and use default timing for next line"
msgstr "Potvrdit a pro další řádek použít výchozí časování"
#: ../src/command/audio.cpp:386
msgid "Commit any pending audio timing changes and reset the next line's times to the default"
msgstr "Potvrdit všechny čekající změny časování a nastavit časy následujícího řádku na výchozí"
#: ../src/command/audio.cpp:401
#: ../src/command/audio.cpp:402
msgid "Commit and move to next line"
msgstr "Potvrdit a posunout na následující řádek"
#: ../src/command/audio.cpp:403
msgid "Commit any pending audio timing changes and move to the next line"
msgstr "Potvrdit všechny čekající změny časování a posunout na následující řádek"
#: ../src/command/audio.cpp:418
#: ../src/command/audio.cpp:419
msgid "Commit and stay on current line"
msgstr "Potvrdit a zůstat na aktuálním řádku"
#: ../src/command/audio.cpp:420
msgid "Commit any pending audio timing changes and stay on the current line"
msgstr "Potvrdit všechny čekající změny časování a zůstat na aktuálním řádku"
#: ../src/command/audio.cpp:431
#: ../src/command/audio.cpp:432
#: ../src/command/audio.cpp:433
msgid "Go to selection"
msgstr "Přejít k výběru"
#: ../src/command/audio.cpp:443
#: ../src/command/audio.cpp:444
msgid "Scroll left"
msgstr "Posun doleva"
#: ../src/command/audio.cpp:445
msgid "Scroll the audio display left"
msgstr "Posunout zobrazení audia doleva"
#: ../src/command/audio.cpp:456
#: ../src/command/audio.cpp:457
msgid "Scroll right"
msgstr "Posun doprava"
#: ../src/command/audio.cpp:458
msgid "Scroll the audio display right"
msgstr "Posunout zobrazení audia doprava"
#: ../src/command/audio.cpp:472
#: ../src/command/audio.cpp:473
#: ../src/command/audio.cpp:474
msgid "Auto scrolls audio display to selected line"
msgstr "Automaticky odrolovat zobrazení audia na zvolený řádek"
#: ../src/command/audio.cpp:489
#: ../src/command/audio.cpp:490
#: ../src/command/audio.cpp:491
msgid "Automatically commit all changes"
msgstr "Automaticky potvrzovat všechny změny"
#: ../src/command/audio.cpp:506
#: ../src/command/audio.cpp:507
#: ../src/command/audio.cpp:508
msgid "Auto goes to next line on commit"
msgstr "Při potvrzení automaticky přejít na následující řádek"
#: ../src/command/audio.cpp:523
#: ../src/command/audio.cpp:524
#: ../src/command/audio.cpp:525
msgid "Spectrum analyzer mode"
msgstr "Režim spektrálního analyzátoru"
#: ../src/command/audio.cpp:540
#: ../src/command/audio.cpp:541
#: ../src/command/audio.cpp:542
msgid "Link vertical zoom and volume sliders"
msgstr "Propojit vertikální zoom a ovládání hlasitosti"
#: ../src/command/audio.cpp:557
#: ../src/command/audio.cpp:558
#: ../src/command/audio.cpp:559
msgid "Toggle karaoke mode"
msgstr "Přepnout na karaoke režim"
#: ../src/command/help.cpp:61
msgid "&Bug Tracker..."
msgstr "&Bug Tracker..."
#: ../src/command/help.cpp:62
msgid "Bug Tracker"
msgstr "Bug Tracker"
#: ../src/command/help.cpp:63
msgid "Visit Aegisub's bug tracker to report bugs and request new features"
msgstr "Otevře Bug Tracker Aegisubu - pro hlášení chyb a žádosti o nové funkce"
#: ../src/command/help.cpp:83
msgid "&Contents"
msgstr "Obsah"
#: ../src/command/help.cpp:84
msgid "Contents"
msgstr "Obsah"
#: ../src/command/help.cpp:85
msgid "Help topics"
msgstr "Témata nápovědy"
#: ../src/command/help.cpp:96
msgid "All Fil&es"
msgstr "Všechny soubory"
#: ../src/command/help.cpp:98
msgid "Resource files"
msgstr "Datové soubory"
#: ../src/command/help.cpp:109
msgid "&Forums"
msgstr "&Fóra"
#: ../src/command/help.cpp:110
msgid "Forums"
msgstr "Fóra"
#: ../src/command/help.cpp:111
msgid "Visit Aegisub's forums"
msgstr "Otevře fóra Aegisubu"
#: ../src/command/help.cpp:122
msgid "&IRC Channel"
msgstr "&IRC kanál"
#: ../src/command/help.cpp:123
msgid "IRC Channel"
msgstr "IRC kanál"
#: ../src/command/help.cpp:124
msgid "Visit Aegisub's official IRC channel"
msgstr "Otevře oficiální IRC (internet relay chat) kanál Aegisubu"
#: ../src/command/help.cpp:134
msgid "&Visual Typesetting"
msgstr "Grafická sazba"
#: ../src/command/help.cpp:135
msgid "Visual Typesetting"
msgstr "Grafická sazba"
#: ../src/command/help.cpp:136
msgid "Open the manual page for Visual Typesetting"
msgstr "Otevřít manuál na stránce s Grafickou sazbou"
#: ../src/command/help.cpp:146
msgid "&Website"
msgstr "Web Aegisubu"
#: ../src/command/help.cpp:147
msgid "Website"
msgstr "Web Aegisubu"
#: ../src/command/help.cpp:148
msgid "Visit Aegisub's official website"
msgstr "Otevře oficiální stránky Aegisubu"
#: ../src/command/keyframe.cpp:62
#: ../src/command/keyframe.cpp:63
msgid "Close Keyframes"
msgstr "Zavřít klíčové snímky"
#: ../src/command/keyframe.cpp:64
msgid "Closes the currently open keyframes list"
msgstr "Zavře aktuální soubor s časovými snímky"
#: ../src/command/keyframe.cpp:80
msgid "Open Keyframes..."
msgstr "Načíst klíčové snímky..."
#: ../src/command/keyframe.cpp:81
msgid "Open Keyframes"
msgstr "Načíst klíčové snímky"
#: ../src/command/keyframe.cpp:82
msgid "Opens a keyframe list file"
msgstr "Načte soubor s klíčovými snímky"
#: ../src/command/keyframe.cpp:87
msgid "Open keyframes file"
msgstr "Načte soubor s klíčovými snímky"
#: ../src/command/keyframe.cpp:104
msgid "Save Keyframes..."
msgstr "Uložit klíčové snímky..."
#: ../src/command/keyframe.cpp:105
msgid "Save Keyframes"
msgstr "Uložit klíčové snímky"
#: ../src/command/keyframe.cpp:106
msgid "Saves the current keyframe list"
msgstr "Uloží aktuální klíčové snímky"
#: ../src/command/keyframe.cpp:115
msgid "Save keyframes file"
msgstr "Uložit klíčové snímky"
#: ../src/dialog_selected_choices.cpp:48
#: ../src/dialog_export.cpp:84
msgid "Select &None"
msgstr "Odznačit vše"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:83
msgid "Misspelled word:"
msgstr "Chybný výraz:"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:85
#: ../src/dialog_search_replace.cpp:79
msgid "Replace with:"
msgstr "Nahradit:"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:128
msgid "&Skip Comments"
msgstr "Přeskočit komentáře"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:135
msgid "&Replace"
msgstr "Nahradit"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:138
#: ../src/dialog_search_replace.cpp:127
msgid "Replace &all"
msgstr "Nahradit vše"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:141
msgid "&Ignore"
msgstr "Přeskočit"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:144
msgid "Ignore a&ll"
msgstr "Přeskakovat"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:147
msgid "Add to &dictionary"
msgstr "Přidat do slovníku"
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:236
msgid "Aegisub has finished checking spelling of this script."
msgstr "Aegisub dokončil kontrolu dokumentu."
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:236
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:240
msgid "Spell checking complete."
msgstr "Kontrola pravopisu dokončena."
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:240
msgid "Aegisub has found no spelling mistakes in this script."
msgstr "Aegisub v dokumentu neodhalil žádné gramatické chyby."
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:278
#: ../src/dialog_spellchecker.cpp:290
msgid "spell check replace"
msgstr "zaměnit v kontrole pravopisu"
#: ../src/preferences_base.cpp:83
msgid "Please choose the folder:"
msgstr "Prosím, vyberte adresář:"
#: ../src/preferences_base.cpp:229
msgid "Browse..."
msgstr "Procházet..."
#: ../src/preferences_base.cpp:264
msgid "Choose..."
msgstr "Procházet..."
#: ../src/preferences_base.cpp:271
#: ../src/subs_edit_box.cpp:206
msgid "Font Face"
msgstr "Název písma"
#: ../src/preferences_base.cpp:272
msgid "Font Size"
msgstr "Velikost písma"
#: ../src/dialog_properties.cpp:58
msgid "Script Properties"
msgstr "Vlastnosti ASS skriptu"
#: ../src/dialog_properties.cpp:64
msgid "Script"
msgstr "Titulky"
#: ../src/dialog_properties.cpp:67
msgid "Title:"
msgstr "Název"
#: ../src/dialog_properties.cpp:68
msgid "Original script:"
msgstr "Původní text:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:69
msgid "Translation:"
msgstr "Překlad:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:70
msgid "Editing:"
msgstr "Korektury/editace/sazba:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:71
msgid "Timing:"
msgstr "Časování:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:72
msgid "Synch point:"
msgstr "Synchronizační bod:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:73
msgid "Updated by:"
msgstr "Aktualizoval(a):"
#: ../src/dialog_properties.cpp:74
msgid "Update details:"
msgstr "Detaily aktualizace:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:80
#: ../src/dialog_resample.cpp:108
msgid "Resolution"
msgstr "Rozlišení:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:85
#: ../src/export_framerate.cpp:79
#: ../src/dialog_resample.cpp:81
msgid "From &video"
msgstr "Vzít z videa"
#: ../src/dialog_properties.cpp:100
msgid "0: Smart wrapping, top line is wider"
msgstr "0: Inteligentní zalamování, horní rádek je delší"
#: ../src/dialog_properties.cpp:101
msgid "1: End-of-line word wrapping, only \\N breaks"
msgstr "1: Zalamování slov na konci řádku, zalamuje pouze \\N"
#: ../src/dialog_properties.cpp:102
msgid ""
"2: No word wrapping, both \\n"
" and \\N break"
msgstr ""
"2: Bez zalamování slov, zalamuje \\n"
" i \\N"
#: ../src/dialog_properties.cpp:103
msgid "3: Smart wrapping, bottom line is wider"
msgstr "3: Inteligentní zalamování, spodní řádek je delší"
#: ../src/dialog_properties.cpp:107
msgid "Wrap Style: "
msgstr "Způsob zalamování:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:110
#: ../src/preferences.cpp:236
#: ../src/preferences.cpp:490
msgid "Normal"
msgstr "Normální"
#: ../src/dialog_properties.cpp:110
msgid "Reverse"
msgstr "Zpětná"
#: ../src/dialog_properties.cpp:113
msgid "Collision: "
msgstr "Kolize titulků:"
#: ../src/dialog_properties.cpp:116
msgid "Scale Border and Shadow"
msgstr "Měnit velikost okrajů a stínů"
#: ../src/dialog_properties.cpp:117
msgid "Scale border and shadow together with script/render resolution. If this is unchecked, relative border and shadow size will depend on renderer."
msgstr "Automaticky mění velikost stínu a okrajů podle rozlišení skriptu/renderu. Pokud tato volba není zaškrtnuta, bude jejich relativní velikost podřízena rozhodnutí rendereru."
#: ../src/dialog_properties.cpp:159
msgid "property changes"
msgstr "změna vlastnosti"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:91
msgid "Aegisub was built without any font file listers enabled"
msgstr "Aegisub byl zkompilován bez knihoven pro práci s fonty"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:104
msgid "Symlinking fonts to folder...\n"
msgstr "Odkazuji na fonty do adresáře...\n"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:108
msgid "Copying fonts to folder...\n"
msgstr "Kopíruji fonty do adresáře...\n"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:111
msgid "Copying fonts to archive...\n"
msgstr "Kopíruji fonty do archivu...\n"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:164
#, c-format
msgid "* Copied %s.\n"
msgstr "* Zkopírován %s.\n"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:166
#, c-format
msgid "* %s already exists on destination.\n"
msgstr "* %s již existuje.\n"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:168
#, c-format
msgid "* Symlinked %s.\n"
msgstr "* Odkázáno na %s.\n"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:170
#, c-format
msgid "* Failed to copy %s.\n"
msgstr "* Chyba při kopírování %s.\n"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:176
msgid "Done. All fonts copied."
msgstr "Hotovo. Všechny fonty zkopírovány."
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:178
msgid "Done. Some fonts could not be copied."
msgstr "Hotovo. Některé fonty nelze zkopírovat."
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:181
msgid ""
"\n"
"Over 32 MB of fonts were copied. Some of the fonts may not be loaded by the player if they are all attached to a Matroska file."
msgstr ""
"\n"
"Bylo zkopírování více než 32 MB fontů. Pokud všechny přidáte do Matroska souboru, přehrávač nemusí některé z nich načíst."
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:221
msgid "Check fonts for availability"
msgstr "Zkontrolovat dostupnost fontů"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:222
msgid "Copy fonts to folder"
msgstr "Zkopírovat fonty do adresáře"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:223
msgid "Copy fonts to subtitle file's folder"
msgstr "Zkopírovat fonty do adresáře titulků"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:224
msgid "Copy fonts to zipped archive"
msgstr "Zkopírovat fonty do zip archivu"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:226
msgid "Symlink fonts to folder"
msgstr "Odkázat na fonty do adresáře"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:229
#: ../src/dialog_selection.cpp:176
msgid "Action"
msgstr "Akce"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:235
msgid "Destination"
msgstr "Cíl"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:239
msgid "&Browse..."
msgstr "&Procházet..."
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:248
msgid "Log"
msgstr "Log"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:261
msgid "&Start!"
msgstr "&Start!"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:308
msgid "Invalid destination."
msgstr "Neplatný cíl."
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:308
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:312
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:317
#: ../src/preferences.cpp:241
#: ../src/dialog_kara_timing_copy.cpp:745
#: ../src/dialog_kara_timing_copy.cpp:747
#: ../src/dialog_kara_timing_copy.cpp:792
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:312
msgid "Could not create destination folder."
msgstr "Nelze vytvořit cílový adresář."
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:317
msgid "Invalid path for .zip file."
msgstr "Neplatné umístění souboru .zip."
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:341
msgid "Select archive file name"
msgstr "Zvolte jméno archivu"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:348
msgid "Select folder to save fonts on"
msgstr "Zvolte adresář pro uložení fontů"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:362
msgid "N/A"
msgstr "není"
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:370
msgid "Choose the folder where the fonts will be collected to. It will be created if it doesn't exist."
msgstr "Vyberte adresář pro ukládání fontů. Pokud adresář daného jména neexistuje, bude vytvořen."
#: ../src/dialog_fonts_collector.cpp:377
msgid "Enter the name of the destination zip file to collect the fonts to. If a folder is entered, a default name will be used."
msgstr "Zadejte jméno cílového zip archivu pro ukládání fontů. Pokud zadáte jméno adresáře, bude použit implicitní název."
#: ../src/frame_main.cpp:299
msgid "Do you want Aegisub to check for updates whenever it starts? You can still do it manually via the Help menu."
msgstr "Chcete, aby Aegisub při spuštění kontroloval dostupnost nové verze? (Můžete to udělat i manuálně přes položku v menu Nápověda.)"
#: ../src/frame_main.cpp:299
msgid "Check for updates?"
msgstr "Zkontrolovat aktualizace?"
#: ../src/frame_main.cpp:459
#, c-format
msgid "Do you want to save changes to %s?"
msgstr "Chcete uložit změny v %s?"
#: ../src/frame_main.cpp:459
msgid "Unsaved changes"
msgstr "Neuložené změny"
#: ../src/frame_main.cpp:654
#, c-format
msgid "File backup saved as \"%s\"."
msgstr "Záloha souboru byla uložena pod jménem \"%s\"."
#: ../src/frame_main.cpp:706
msgid "Do you want to load/unload the associated files?"
msgstr "Přejete si načíst/zavřít navázané soubory?"
#: ../src/frame_main.cpp:706
msgid "(Un)Load files?"
msgstr "Načíst(Zavřít) soubory?"
#: ../src/frame_main.cpp:775
msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu"
#: ../src/frame_main.cpp:777
msgid "untitled"
msgstr "bez názvu"
#: ../src/audio_renderer_waveform.cpp:186
msgid "Maximum"
msgstr "Maximum"
#: ../src/audio_renderer_waveform.cpp:187
msgid "Maximum + Average"
msgstr "Maximum + průměr"
#: ../src/dialog_dummy_video.cpp:163
msgid "Dummy video options"
msgstr "Nastavení testovacího videa"
#: ../src/dialog_dummy_video.cpp:173
msgid "Checkerboard &pattern"
msgstr "Šachovnicový podklad"
#: ../src/dialog_dummy_video.cpp:180
msgid "Video resolution:"
msgstr "Rozlišení videa:"
#: ../src/dialog_dummy_video.cpp:188
msgid "Color:"
msgstr "Barva:"
#: ../src/dialog_dummy_video.cpp:192
msgid "Frame rate (fps):"
msgstr "Snímková frekvence (fps):"
#: ../src/dialog_dummy_video.cpp:194
msgid "Duration (frames):"
msgstr "Trvání (snímky):"
#: ../src/dialog_dummy_video.cpp:316
#, c-format
msgid "Resulting duration: %d:%02d:%02d.%03d"
msgstr "Výsledná doba trvání: %d:%02d:%02d.%03d"
#: ../src/dialog_dummy_video.cpp:322
msgid "Invalid fps or length value"
msgstr "Neplatná hodnota fps nebo délky"
#: ../src/preferences.cpp:107
#: ../src/preferences.cpp:108
#: ../src/preferences.cpp:480
#: ../src/preferences.cpp:504
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: ../src/preferences.cpp:109
msgid "Check for updates on startup"
msgstr "Zkontrolovat aktualizace při startu"
#: ../src/preferences.cpp:110
msgid "Show main toolbar"
msgstr "Zobrazit hlavní panel"
#: ../src/preferences.cpp:112
msgid "Toolbar Icon Size"
msgstr "Velikost ikon na panelu"
#: ../src/preferences.cpp:113
#: ../src/preferences.cpp:193
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: ../src/preferences.cpp:113
#: ../src/preferences.cpp:193
msgid "Always"
msgstr "Vždy"
#: ../src/preferences.cpp:113
#: ../src/preferences.cpp:193
msgid "Ask"
msgstr "Ptát se"
#: ../src/preferences.cpp:115
msgid "Automatically load linked files"
msgstr "Automaticky načítat odkazované soubory"
#: ../src/preferences.cpp:116
msgid "Undo Levels"
msgstr "Maximální počet vratných kroků"
#: ../src/preferences.cpp:118
msgid "Recently Used Lists"
msgstr "Seznamy nedávno použitých"
#: ../src/preferences.cpp:119
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: ../src/preferences.cpp:120
msgid "Find/Replace"
msgstr "Najít/Nahradit"
#: ../src/preferences.cpp:126
#: ../src/preferences.cpp:516
msgid "Audio"
msgstr "Audio"
#: ../src/preferences.cpp:128
msgid "Default mouse wheel to zoom"
msgstr "Pro zoomování použít kolečko myši"
#: ../src/preferences.cpp:129
msgid "Lock scroll on cursor"
msgstr "Omezit posun na kurzor"
#: ../src/preferences.cpp:130
msgid "Snap markers by default"
msgstr "Implicitně navazovat značky"
#: ../src/preferences.cpp:131
msgid "Auto-focus on mouse over"
msgstr "Automaticky přepnout při najetí myši"
#: ../src/preferences.cpp:132
msgid "Play audio when stepping in video"
msgstr "Při krocích ve videu přehrát audio"
#: ../src/preferences.cpp:133
msgid "Left-click-drag moves end marker"
msgstr "Kliknutí a tažení levým tlačítkem posunuje značku konce"
#: ../src/preferences.cpp:134
msgid "Default timing length (ms)"
msgstr "Výchozí délka úseku časování (ms)"
#: ../src/preferences.cpp:135
msgid "Default lead-in length (ms)"
msgstr "Výchozí délka nástupu (ms)"
#: ../src/preferences.cpp:136
msgid "Default lead-out length (ms)"
msgstr "Výchozí délka zakončení (ms)"
#: ../src/preferences.cpp:138
msgid "Marker drag-start sensitivity (px)"
msgstr "Citlivost začátku tažení značky (pixely)"
#: ../src/preferences.cpp:139
msgid "Line boundary thickness (px)"
msgstr "Tloušťka ohraničení řádku (pixelů)"
#: ../src/preferences.cpp:140
msgid "Maximum snap distance (px)"
msgstr "Maximální vzdálenost navázání (pixelů)"
#: ../src/preferences.cpp:142
msgid "Don't show"
msgstr "Nezobrazovat"
#: ../src/preferences.cpp:142
msgid "Show previous"
msgstr "Zobrazit předchozí"
#: ../src/preferences.cpp:142
msgid "Show previous and next"
msgstr "Zobrazit předchozí a následující"
#: ../src/preferences.cpp:142
msgid "Show all"
msgstr "Zobrazit vše"
#: ../src/preferences.cpp:144
msgid "Show inactive lines"
msgstr "Zobrazit neaktivní řádky"
#: ../src/preferences.cpp:146
msgid "Include commented inactive lines"
msgstr "Zobrazit neaktivní řádky"
#: ../src/preferences.cpp:148
msgid "Display Visual Options"
msgstr "Předvolby zobrazení"
#: ../src/preferences.cpp:149
msgid "Keyframes in dialogue mode"
msgstr "Klíčové snímky v dialogovém režimu"
#: ../src/preferences.cpp:150
msgid "Keyframes in karaoke mode"
msgstr "Klíčové snímky v režimu karaoke"
#: ../src/preferences.cpp:151
msgid "Cursor time"
msgstr "Čas na pozici kurzoru"
#: ../src/preferences.cpp:152
msgid "Video position"
msgstr "Pozice videa"
#: ../src/preferences.cpp:153
#: ../src/preferences.cpp:233
msgid "Seconds boundaries"
msgstr "Meze sekund"
#: ../src/preferences.cpp:155
msgid "Waveform Style"
msgstr "Styl zvukové vlny"
#: ../src/preferences.cpp:157
msgid "Audio labels"
msgstr "Popisy audia"
#: ../src/preferences.cpp:166
msgid "Show keyframes in slider"
msgstr "Zobrazovat klíčové snímky na posuvné liště"
#: ../src/preferences.cpp:168
msgid "Only show visual tools when mouse is over video"
msgstr "Vizuální nástroje zobrazovat, jen když je myš ve videu"
#: ../src/preferences.cpp:170
msgid "Seek video to line start on selection change"
msgstr "Při změně výběru posunout video na začátek řádku"
#: ../src/preferences.cpp:172
msgid "Automatically open audio when opening video"
msgstr "Automaticky při otevření videa načítat audio"
#: ../src/preferences.cpp:177
msgid "Default Zoom"
msgstr "Výchozí přiblížení"
#: ../src/preferences.cpp:179
msgid "Fast jump step in frames"
msgstr "Rychlé skoky ve snímcích"
#: ../src/preferences.cpp:183
msgid "Screenshot save path"
msgstr "Cesta pro ukládání snímků obrazovky"
#: ../src/preferences.cpp:185
msgid "Script Resolution"
msgstr "Rozlišení skriptu"
#: ../src/preferences.cpp:186
msgid "Use resolution of first video opened"
msgstr "Použít rozlišení prvního otevřeného videa"
#: ../src/preferences.cpp:189
msgid "Default width"
msgstr "Výchozí šířka"
#: ../src/preferences.cpp:191
msgid "Default height"
msgstr "Výchozí výška"
#: ../src/preferences.cpp:195
msgid "Match video resolution on open"
msgstr "Při načtení srovnat rozlišení videa na"
#: ../src/preferences.cpp:201
msgid "Interface"
msgstr "Rozhraní"
#: ../src/preferences.cpp:202
msgid "Edit Box"
msgstr "Editační pole"
#: ../src/preferences.cpp:203
msgid "Enable call tips"
msgstr "Povolit vyskakovací nápovědu"
#: ../src/preferences.cpp:204
msgid "Overwrite in time boxes"
msgstr "Přepisování v časových polích"
#: ../src/preferences.cpp:206
msgid "Enable syntax highlighting"
msgstr "Povolit zvýrazňování syntaxe"
#: ../src/preferences.cpp:207
msgid "Dictionaries path"
msgstr "Adresář slovníků"
#: ../src/preferences.cpp:210
msgid "Grid"
msgstr "Mřížka"
#: ../src/preferences.cpp:211
msgid "Allow grid to take focus"
msgstr "Povolit poli vystředění"
#: ../src/preferences.cpp:212
msgid "Highlight visible subtitles"
msgstr "Zvýraznit viditelné titulky"
#: ../src/preferences.cpp:213
msgid "Hide overrides symbol"
msgstr "Skrýt override symboly"
#: ../src/preferences.cpp:220
#: ../src/dialog_style_editor.cpp:182
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"
#: ../src/preferences.cpp:227
msgid "Audio Display"
msgstr "Zobrazení audia"
#: ../src/preferences.cpp:228
msgid "Play cursor"
msgstr "Barva přehrávacího kurzoru"
#: ../src/preferences.cpp:229
msgid "Line boundary start"
msgstr "Ohraničení počátku řádku"
#: ../src/preferences.cpp:230
msgid "Line boundary end"
msgstr "Ohraničení konce řádku"
#: ../src/preferences.cpp:231
msgid "Line boundary inactive line"
msgstr "Ohraničení neaktivního řádku"
#: ../src/preferences.cpp:232
msgid "Syllable boundaries"
msgstr "Meze slabiky"
#: ../src/preferences.cpp:235
msgid "Syntax Highlighting"
msgstr "Zvýrazňování syntaxe"
#: ../src/preferences.cpp:237
msgid "Brackets"
msgstr "Složené závorky"
#: ../src/preferences.cpp:238
msgid "Slashes and Parentheses"
msgstr "Lomítka a závorky"
#: ../src/preferences.cpp:239
msgid "Tags"
msgstr "Lomené závorky"
#: ../src/preferences.cpp:240
msgid "Parameters"
msgstr "Parametrické značky"
#: ../src/preferences.cpp:242
msgid "Error Background"
msgstr "Chybové pozadí"
#: ../src/preferences.cpp:243
msgid "Line Break"
msgstr "Zalomení řádku"
#: ../src/preferences.cpp:244
msgid "Karaoke templates"
msgstr "Šablona karaoke"
#: ../src/preferences.cpp:250
msgid "Audio Color Schemes"
msgstr "Barevná schémata audia"
#: ../src/preferences.cpp:252
#: ../src/preferences.cpp:533
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"
#: ../src/preferences.cpp:253
msgid "Waveform"
msgstr "Zvuková vlna"
#: ../src/preferences.cpp:255
msgid "Subtitle Grid"
msgstr "Titulkové pole"
#: ../src/preferences.cpp:256
msgid "Standard foreground"
msgstr "Písmo běžné"
#: ../src/preferences.cpp:257
msgid "Standard background"
msgstr "Pozadí běžné"
#: ../src/preferences.cpp:258
msgid "Selection foreground"
msgstr "Písmo výběru"
#: ../src/preferences.cpp:259
msgid "Selection background"
msgstr "Pozadí výběru"
#: ../src/preferences.cpp:260
msgid "Collision foreground"
msgstr "Písmo kolizí"
#: ../src/preferences.cpp:261
msgid "In frame background"
msgstr "Pozadí ve snímku"
#: ../src/preferences.cpp:262
msgid "Comment background"
msgstr "Pozadí komentáře"
#: ../src/preferences.cpp:263
msgid "Selected comment background"
msgstr "Pozadí označeného komentáře"
#: ../src/preferences.cpp:264
msgid "Header background"
msgstr "Pozadí záhlaví"
#: ../src/preferences.cpp:265
msgid "Left Column"
msgstr "Levý sloupec"
#: ../src/preferences.cpp:266
msgid "Active Line Border"
msgstr "Ohraničení aktivní oblasti"
#: ../src/preferences.cpp:267
msgid "Lines"
msgstr "Řádky"
#: ../src/preferences.cpp:382
msgid "Hotkeys"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: ../src/preferences.cpp:461
msgid "Backup"
msgstr "Záloha"
#: ../src/preferences.cpp:462
msgid "Automatic Save"
msgstr "Automatické ukládání"
#: ../src/preferences.cpp:463
#: ../src/preferences.cpp:471
msgid "Enable"
msgstr "Povolit"
#: ../src/preferences.cpp:466
msgid "Interval in seconds"
msgstr "Interval v sekundách"
#: ../src/preferences.cpp:467
#: ../src/preferences.cpp:473
#: ../src/preferences.cpp:530
msgid "Path"
msgstr "Cesta"
#: ../src/preferences.cpp:468
msgid "Autosave after every change"
msgstr "Automaticky ukládat po každé změně"
#: ../src/preferences.cpp:470
msgid "Automatic Backup"
msgstr "Automatické zálohování"
#: ../src/preferences.cpp:482
msgid "Base path"
msgstr "Základní umístění"
#: ../src/preferences.cpp:483
msgid "Include path"
msgstr "Umístnění součástí"
#: ../src/preferences.cpp:484
msgid "Auto-load path"
msgstr "Umístění automaticky načítaných"
#: ../src/preferences.cpp:486
msgid "0: Fatal"
msgstr "0: Fatální chyba"
#: ../src/preferences.cpp:486
msgid "1: Error"
msgstr "1: Chyba"
#: ../src/preferences.cpp:486
msgid "2: Warning"
msgstr "2: Varování"
#: ../src/preferences.cpp:486
msgid "3: Hint"
msgstr "3: Tip"
#: ../src/preferences.cpp:486
msgid "4: Debug"
msgstr "4: Debug"
#: ../src/preferences.cpp:486
msgid "5: Trace"
msgstr "5: Trace"
#: ../src/preferences.cpp:488
msgid "Trace level"
msgstr "Trace level"
#: ../src/preferences.cpp:490
msgid "Below Normal (recommended)"
msgstr "Podprůměrná (doporučeno)"
#: ../src/preferences.cpp:490
msgid "Lowest"
msgstr "Nízká"
#: ../src/preferences.cpp:492
msgid "Thread priority"
msgstr "Priorita vlákna"
#: ../src/preferences.cpp:494
msgid "No scripts"
msgstr "Bez skriptů"
#: ../src/preferences.cpp:494
msgid "Subtitle-local scripts"
msgstr "Lokální titulkové skripty"
#: ../src/preferences.cpp:494
msgid "Global autoload scripts"
msgstr "Globální automaticky načítané skripty"
#: ../src/preferences.cpp:494
msgid "All scripts"
msgstr "Všechny skripty"
#: ../src/preferences.cpp:496
msgid "Autoreload on Export"
msgstr "Znovunačtení při exportu"
#: ../src/preferences.cpp:503
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: ../src/preferences.cpp:506
msgid "Changing these settings might result in bugs and/or crashes. Do not touch these unless you know what you're doing."
msgstr "VAROVÁNÍ: Změna těchto nastavení může způsobit chyby, závady či pády aplikace. Pokud si nejste jisti, nesahejte na ně."
#: ../src/preferences.cpp:517
#: ../src/preferences.cpp:580
msgid "Expert"
msgstr "Expert"
#: ../src/preferences.cpp:520
msgid "Audio provider"
msgstr "Načtení audia"
#: ../src/preferences.cpp:523
msgid "Audio player"
msgstr "Přehrávání audia"
#: ../src/preferences.cpp:525
msgid "Cache"
msgstr "Vyrovnávací paměť"
#: ../src/preferences.cpp:526
msgid "None (NOT RECOMMENDED)"
msgstr "Žádný (NEDOPORUČUJE SE)"
#: ../src/preferences.cpp:526
msgid "RAM"
msgstr "RAM"
#: ../src/preferences.cpp:526
msgid "Hard Disk"
msgstr "Pevný disk"
#: ../src/preferences.cpp:528
msgid "Cache type"
msgstr "Typ vyrovnávací paměti"
#: ../src/preferences.cpp:531
msgid "File name"
msgstr "Jméno souboru"
#: ../src/preferences.cpp:535
msgid "Regular quality"
msgstr "Běžná kvalita"
#: ../src/preferences.cpp:535
msgid "Better quality"
msgstr "Vyšší kvalita"
#: ../src/preferences.cpp:535
msgid "High quality"
msgstr "Vysoká kvalita"
#: ../src/preferences.cpp:535
msgid "Insane quality"
msgstr "Nejvyšší kvalita"
#: ../src/preferences.cpp:537
msgid "Quality"
msgstr "Kvalita"
#: ../src/preferences.cpp:539
msgid "Cache memory max (MB)"
msgstr "Maximální velikost vyrovnávací paměti (MB)"
#: ../src/preferences.cpp:545
msgid "Avisynth down-mixer"
msgstr "Směšovač Avisynthu"
#: ../src/preferences.cpp:546
msgid "Force sample rate"
msgstr "Vnutit sample rate"
#: ../src/preferences.cpp:552
msgid "Ignore"
msgstr "Přeskočit"
#: ../src/preferences.cpp:552
msgid "Clear"
msgstr "Vymazat"
#: ../src/preferences.cpp:552
msgid "Abort"
msgstr "Zrušit"
#: ../src/preferences.cpp:554
msgid "Audio indexing error handling mode"
msgstr "Režim zpracování chyb při indexaci audia"
#: ../src/preferences.cpp:556
msgid "Always index all audio tracks"
msgstr "Vždy indexovat všechny audio stopy"
#: ../src/preferences.cpp:561
msgid "Portaudio device"
msgstr "Zařízení portaudio"
#: ../src/preferences.cpp:566
msgid "OSS Device"
msgstr "Zařízení OSS"
#: ../src/preferences.cpp:571
msgid "Buffer latency"
msgstr "Zpoždění bufferu"
#: ../src/preferences.cpp:572
msgid "Buffer length"
msgstr "Délka bufferu"
#: ../src/preferences.cpp:583
msgid "Video provider"
msgstr "Načtení videa"
#: ../src/preferences.cpp:586
msgid "Subtitles provider"
msgstr "Načtení titulků"
#: ../src/preferences.cpp:589
msgid "Force BT.601"
msgstr "Vnutit BT.601"
#: ../src/preferences.cpp:593
msgid "Allow pre-2.56a Avisynth"
msgstr "Povolit starší verze Avisynthu než 2.56a"